Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAAS, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SAAS, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii [zrušená]

 • Názov SAAS, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii [zrušená]
 • IČO 00679704
 • Sídlo Dulovo nám. 7, 811 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 23. augusta 1990, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 125/B
 • Historický názov SAAS, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (platné do 16. mája 1996 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 9.novembra 2010
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.09.2005, č.k. 32 Exre/85/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.10.2005 ktorým súd spoločnosť SAAS, spol. s r.o. vymazal z obchodného registra.
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba a predaj reklamných a orientačných zariadení a ich prvkov 23.8.1990
sprostredkovanie a predaj drobných výrobkov spotrebného priemyslu 23.8.1990
inžinierska a marketingová činnosť v oblasti investičnej výstavby 23.8.1990
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vrátane adjustácie výrobkov v oblasti priemyselných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov /obchod s priemyselným a potravinárskym tovarom/, chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu 23.8.1990
sprostredkovanie predaja a nákupu prác a služieb a výrobkov odborov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej a eletrotechnickej výroby 23.8.1990
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja drahých kovov a drahých kameňov 23.8.1990
výskumná a vývojová činnosť 23.8.1990
sprostredkovateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve 23.8.1990
zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania 23.8.1990
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice spísanej pred Štátnym notárstvom Bratislava 2 pod. č. Nz 121/90 zo dňa 23.8.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 183
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.9.1995. Zapísané dňa 3.2.1997: Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 87/94-92 zo dňa 23. 12. 1996 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka SAAS spol. s r.o. v likvidácii zamietnutý pre nedostatok majetku. Stary spis: S.r.o. 183
3. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 09.09.2005, ktorým súd začal konať o výmaze spoločnosti z Obchodného registra a uznesenie zo dňa 09.09.2005 ktorým súd spoločnosť SAAS, spol. s r.o. vymazal z Obchodného registra, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.10.2005.
História zmien a podania
 • 2010
 • 9.11. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy SAAS, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
  • zrušenie adresy firmy Dulovo nám. 7, 811 01 Bratislava
  • zrušenie základného imania 3 319 €
  • ukončenie likvidácie pôvodne:
   s likvidátorom JUDr. Alexandra Korbeľová
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná likvidátor.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • výroba a predaj reklamných a orientačných zariadení a ich prvkov
   • sprostredkovanie a predaj drobných výrobkov spotrebného priemyslu
   • inžinierska a marketingová činnosť v oblasti investičnej výstavby
   • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vrátane adjustácie výrobkov v oblasti priemyselných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov /obchod s priemyselným a potravinárskym tovarom/, chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu
   • sprostredkovanie predaja a nákupu prác a služieb a výrobkov odborov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej a eletrotechnickej výroby
   • nákup, predaj a sprostredkovanie predaja drahých kovov a drahých kameňov
   • výskumná a vývojová činnosť
   • sprostredkovateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
   • zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
 • 2005
 • 20.10. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 09.09.2005, ktorým súd začal konať o výmaze spoločnosti z Obchodného registra a uznesenie zo dňa 09.09.2005 ktorým súd spoločnosť SAAS, spol. s r.o. vymazal z Obchodného registra, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.10.2005.

 • 1996
 • 16.5. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu SAAS, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii z SAAS, spoločnosť s ručením obmedzeným
  • likvidáciu:
   s likvidátorom JUDr. Alexandra Korbeľová
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná likvidátor.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje zakladateľ ako jej riaditeľ.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.9.1995. Zapísané dňa 3.2.1997: Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 87/94-92 zo dňa 23. 12. 1996 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka SAAS spol. s r.o. v likvidácii zamietnutý pre nedostatok majetku. Stary spis: S.r.o. 183
 • 1990
 • 23.8. 1990
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy SAAS, spoločnosť s ručením obmedzeným
  • novú adresu firmy Dulovo nám. 7, 811 01 Bratislava
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje zakladateľ ako jej riaditeľ.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba a predaj reklamných a orientačných zariadení a ich prvkov
   • sprostredkovanie a predaj drobných výrobkov spotrebného priemyslu
   • inžinierska a marketingová činnosť v oblasti investičnej výstavby
   • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vrátane adjustácie výrobkov v oblasti priemyselných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov /obchod s priemyselným a potravinárskym tovarom/, chemického, drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu
   • sprostredkovanie predaja a nákupu prác a služieb a výrobkov odborov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej a eletrotechnickej výroby
   • nákup, predaj a sprostredkovanie predaja drahých kovov a drahých kameňov
   • výskumná a vývojová činnosť
   • sprostredkovateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
   • zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice spísanej pred Štátnym notárstvom Bratislava 2 pod. č. Nz 121/90 zo dňa 23.8.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 183