Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 374 448€ 957 834€ 1 088 866€ 657 906€ 970 535€ 689 545€ 656 182€ 1 256 620€ 642 376€ 631 294€ 597 120€ 683 811€ 852 135€ 973 977€
02
501
Spotreba materiálu
963 029€ 568 112€ 718 822€ 364 794€ 661 187€ 471 164€ 395 429€ 964 706€ 262 226€ 238 148€ 374 605€ 393 376€ 512 023€ 559 151€
03
502
Spotreba energie
411 420€ 389 722€ 370 045€ 293 112€ 309 347€ 218 381€ 260 753€ 291 914€ 380 149€ 393 146€ 222 514€ 290 381€ 340 112€ 414 174€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 0€ 652€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
24 090 810€ 28 344 963€ 25 220 356€ 17 915 675€ 17 510 239€ 16 504 595€ 15 599 287€ 10 149 622€ 8 082 902€ 10 265 953€ 6 128 568€ 6 000 815€ 7 309 477€ 10 007 689€
07
511
Opravy a udržiavanie
265 700€ 162 820€ 853 653€ 1 457 676€ 655 733€ 342 060€ 5 070 187€ 4 329 993€ 3 062 302€ 2 154 674€ 274 057€ 442 053€ 308 689€ 283 845€
08
512
Cestovné
37 845€ 40 485€ 282 191€ 229 501€ 192 479€ 241 007€ 181 634€ 142 879€ 159 925€ 223 785€ 305 687€ 319 335€ 365 458€ 398 248€
09
513
Náklady na reprezentáciu
17 986€ 46 789€ 94 191€ 80 525€ 74 656€ 305 289€ 53 280€ 20 282€ 15 656€ 17 354€ 16 608€ 19 543€ 19 582€ 17 523€
10
518
Ostatné služby
23 769 279€ 28 094 869€ 23 990 320€ 16 147 973€ 16 587 371€ 15 616 239€ 10 294 187€ 5 656 468€ 4 845 019€ 7 870 140€ 5 532 216€ 5 219 883€ 6 615 747€ 9 308 073€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
24 861 710€ 21 343 445€ 18 571 485€ 16 114 853€ 14 354 051€ 13 045 447€ 12 021 005€ 10 792 902€ 9 288 681€ 8 899 712€ 9 134 366€ 9 803 289€ 9 893 692€ 8 611 084€
12
521
Mzdové náklady
17 360 782€ 14 564 032€ 13 130 343€ 11 360 475€ 10 155 722€ 9 204 019€ 8 505 588€ 7 663 961€ 6 516 036€ 6 279 691€ 6 568 930€ 6 895 464€ 7 160 023€ 6 257 205€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
6 005 608€ 5 103 634€ 4 495 685€ 3 891 268€ 3 485 662€ 3 155 879€ 2 913 984€ 2 624 758€ 2 275 007€ 2 015 061€ 2 089 558€ 2 167 886€ 2 285 951€ 2 138 112€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
325 564€ 276 785€ 271 305€ 231 824€ 213 021€ 193 868€ 173 178€ 154 838€ 144 950€ 136 217€ 98 941€ 93 948€ 92 677€ 9 152€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 072 691€ 1 177 005€ 657 560€ 596 466€ 488 689€ 470 970€ 403 192€ 338 357€ 339 661€ 454 836€ 376 936€ 645 991€ 355 041€ 206 615€
16
528
Ostatné sociálne náklady
97 066€ 221 989€ 16 591€ 34 820€ 10 957€ 20 711€ 25 063€ 10 989€ 13 028€ 13 908€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
83 590€ 72 979€ 76 821€ 73 422€ 63 093€ 46 336€ 54 047€ 59 262€ 53 217€ 69 640€ 53 512€ 27 221€ 26 808€ 65 026€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
67 685€ 6 212€ 55 914€ 55 841€ 45 561€ 29 191€ 37 064€ 39 555€ 33 110€ 47 671€ 27 523€ 27 221€ 26 569€ 27 084€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15 905€ 66 767€ 20 907€ 17 582€ 17 533€ 17 145€ 16 983€ 19 707€ 20 108€ 21 969€ 25 990€ 0€ 239€ 37 942€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
21 733 326€ 3 097 161€ 2 314 921€ 9 895 688€ 132 192 339€ 10 221 744€ 14 586 336€ 21 043 815€ 1 386 353€ 1 263 639€ 73 337€ 114 584€ 350€ 143€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 265€ 19 558€ 475 525€ 694 998€ 0€ 1 589 394€ 0€ 0€ 111 374€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
238€ 207€ 0€ 206€ 0€ 74€ 121€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
28€ 10€ 0€ 6€ 8€ 44€ 6€ 475€ 66€ 5€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 710 106€ 1 984 435€ 846 813€ 8 323 411€ 131 271 221€ 7 220 346€ 13 738 529€ 399 204€ 811 685€ 92€ 181€ 3 209€ 350€ 143€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 40 950€ 0€ 95 550€ 0€ 8 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 014 689€ 1 092 915€ 951 633€ 866 866€ 824 975€ 1 411 516€ 843 409€ 20 635 508€ 574 114€ 241 783€ 73 150€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 36€ 0€ 10 201€ 585€ 370€ 4 271€ 225€ 1 021 697€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 767 601€ 4 507 213€ 4 289 301€ 10 724 404€ 17 474 352€ 55 121 735€ 18 616 610€ 22 405 606€ 6 067 814€ 2 472 382€ 1 585 468€ 1 540 459€ 1 759 517€ 3 025 309€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 046 787€ 4 297 667€ 4 121 094€ 8 169 118€ 6 716 691€ 5 907 519€ 6 046 400€ 5 875 069€ 5 592 496€ 1 851 487€ 1 335 160€ 1 340 530€ 1 359 019€ 2 699 830€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
720 814€ 209 545€ 168 206€ 2 555 287€ 10 757 661€ 49 214 215€ 12 570 210€ 16 530 537€ 475 319€ 620 895€ 250 308€ 199 929€ 400 498€ 325 479€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
77 827€ 100 403€ 46 554€ 350 376€ 9 557 873€ 47 070 094€ 6 985 888€ 16 261 801€ 396 214€ 607 626€ 250 308€ 199 929€ 400 498€ 325 479€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
642 987€ 109 143€ 121 653€ 2 204 911€ 1 199 788€ 2 144 121€ 5 584 322€ 268 736€ 79 105€ 13 269€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
20 578€ 20 677€ 14 173€ 17 169€ 15 026€ 15 545€ 14 003€ 12 241€ 12 096€ 21 407€ 19 933€ 32 621€ 10 163€ 24 485€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
167€ 24€ 53€ 175€ 91€ 798€ 97€ 21€ 99€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
20 411€ 20 652€ 14 120€ 16 994€ 14 935€ 14 747€ 13 906€ 12 221€ 11 997€ 21 407€ 19 933€ 32 621€ 10 162€ 24 485€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
425 791 879€ 474 408 121€ 222 128 541€ 209 075 086€ 163 841 463€ 160 379 673€ 207 289 707€ 107 535 997€ 112 130 609€ 152 958 954€ 144 574 371€ 111 740 989€ 127 022 522€ 88 861 119€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 548 393€ 4 317 539€ 0€ 96€ 0€ 96€ 76€ 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
423 602 398€ 469 998 047€ 221 858 478€ 209 338 198€ 163 791 939€ 133 637 334€ 197 273 059€ 73 173 853€ 112 409 009€ 152 353 593€ 144 177 395€ 47 930 138€ 89 579 959€ 88 761 500€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
641 088€ 92 534€ 270 063€ -263 208€ 49 523€ 26 742 242€ 10 016 572€ 34 362 010€ -278 400€ 605 361€ 396 975€ 63 810 851€ 37 442 562€ 99 618€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
501 723 942€ 532 752 392€ 273 704 464€ 264 474 204€ 346 421 098€ 256 024 620€ 268 837 176€ 173 256 066€ 137 664 048€ 176 582 980€ 162 166 674€ 129 943 788€ 146 874 663€ 111 568 831€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
8 132€ 6 967€ 11 427€ 11 612€ 11 355€ 11 873€ 103 279€ 23 937€ 55 048€ 19 171€ 10 045€ 72 459€ 35 773€ 6 341€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
8 132€ 6 967€ 11 427€ 11 612€ 11 355€ 11 873€ 103 279€ 23 937€ 55 048€ 19 171€ 10 045€ 72 459€ 35 773€ 6 341€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
411 642 631€ 480 861 143€ 210 435 014€ 334 781 380€ 159 220 194€ 134 779 489€ 4 041 015€ 2 932 973€ 1 596 262€ 2 417 599€ 827 261€ 1 533 513€ 559 662€ 272 531€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
123 992€ 371 201€ 3 641 717€ 2 665 419€ 0€ 2 061 611€ 1 891€ 4 421€ 0€ 0€ 404 333€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
238€ 207€ 0€ 206€ 0€ 74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 500€ 1 800€ 6 818€ 2 327€ 14 966€ 2 545€ 208€ 796€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
80 056€ 13 308€ 43 438€ 41 829€ 4 655€ 3 635€ 250€ 200€ 2 658€ 0€ 234€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
411 436 844€ 480 474 628€ 206 743 042€ 332 071 599€ 159 200 573€ 132 711 625€ 4 038 916€ 2 931 927€ 1 591 841€ 2 417 399€ 824 603€ 1 129 180€ 559 428€ 272 531€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 626 962€ 475 599€ 1 128 501€ 871 819€ 13 379 033€ 843 238€ 330 476€ 425 528€ 399 722€ 1 272 105€ 199 929€ 400 412€ 326 003€ 281 177€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 626 962€ 475 599€ 1 128 501€ 871 819€ 13 379 033€ 843 238€ 330 476€ 425 528€ 399 722€ 1 272 105€ 199 929€ 400 412€ 326 003€ 281 177€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 097 798€ 41 124€ 545 839€ 159 622€ 13 257 126€ 497 909€ 396 214€ 399 722€ 250 408€ 199 929€ 399 974€ 326 003€ 281 177€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
529 164€ 434 474€ 582 662€ 712 197€ 121 907€ 345 330€ 330 476€ 29 314€ 1 021 697€ 0€ 438€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
53€ 1€ 53 524€ 62 938€ 46 761€ 27 184€ 32 382€ 31 676€ 34 526€ 32 518€ 23 246€ 47 857€ 6 566€ 50 683€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
53€ 1€ 0€ 11€ 14€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 53 524€ 62 927€ 46 747€ 27 184€ 32 382€ 31 669€ 34 526€ 32 518€ 23 246€ 7 208€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40 649€ 6 564€ 50 683€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
73 840 926€ 73 139 853€ 61 540 164€ 54 686 468€ 49 829 667€ 72 669 820€ 237 629 742€ 152 707 197€ 134 066 086€ 176 259 296€ 161 017 047€ 128 122 094€ 146 215 799€ 110 694 155€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
59 926 787€ 61 630 024€ 45 937 009€ 36 919 620€ 33 445 009€ 30 216 951€ 29 718 381€ 21 692 117€ 18 755 863€ 25 501 371€ 16 874 341€ 17 735 768€ 19 237 976€ 19 810 408€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 965 886€ 4 263 401€ 4 506 135€ 8 819 265€ 6 672 042€ 7 468 161€ 6 037 027€ 5 875 069€ 5 592 496€ 1 864 756€ 1 335 160€ 1 046 904€ 1 358 815€ 2 641 130€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
367 904€ 1 446 635€ 0€ 84€ 541 694€ 11 941€ 13 321€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
10 554 304€ 5 793 123€ 11 090 427€ 8 941 754€ 9 167 871€ 34 972 323€ 201 860 676€ 125 140 011€ 109 714 046€ 148 887 861€ 142 773 287€ 109 339 421€ 125 618 913€ 88 238 911€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
3 582€ 4 976€ 4 976€ 4 279€ 1 651€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
20 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 681€ 5 307€ 34 260€ 0€ 0€ 3 705€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 693€ 1 693€ 1 618€ 1 466€ 1 401€ 306€ 337€ 0€ 0€ 0€ 94€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
488 118 703€ 554 483 562€ 273 168 630€ 390 414 217€ 222 487 010€ 208 331 604€ 242 136 895€ 156 121 311€ 136 151 643€ 180 000 689€ 162 077 529€ 130 176 335€ 147 143 803€ 111 304 887€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-13 605 239€ 21 731 170€ -535 834€ 125 940 014€ -123 934 089€ -47 693 016€ -26 700 281€ -17 134 755€ -1 512 405€ 3 417 709€ -89 145€ 232 547€ 269 140€ -263 944€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-13 605 239€ 21 731 170€ -535 834€ 125 940 014€ -123 934 089€ -47 693 016€ -26 700 281€ -17 134 755€ -1 512 405€ 3 417 709€ -89 145€ 232 547€ 269 140€ -263 944€