Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
115 105€ 200 683€ 159 485€ 173 086€ 129 462€ 92 958€ 163 363€ 258 527€ 106 033€ 107 747€ 82 515€ 110 709€ 88 298€ 105 451€
02
501
Spotreba materiálu
89 357€ 186 054€ 138 506€ 156 334€ 99 340€ 69 368€ 139 656€ 229 932€ 77 123€ 69 074€ 38 763€ 56 944€ 51 026€ 75 435€
03
502
Spotreba energie
25 748€ 14 629€ 20 979€ 16 752€ 30 122€ 23 590€ 23 707€ 28 595€ 28 910€ 38 674€ 43 753€ 53 764€ 37 272€ 30 017€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
492 947€ 501 469€ 706 471€ 611 357€ 671 294€ 633 247€ 574 575€ 594 007€ 670 255€ 592 698€ 620 411€ 558 371€ 636 070€ 503 881€
07
511
Opravy a udržiavanie
19 721€ 28 972€ 73 706€ 29 787€ 52 937€ 41 943€ 38 685€ 105 628€ 56 707€ 80 273€ 50 628€ 29 357€ 8 287€ 18 397€
08
512
Cestovné
3 296€ 4 740€ 31 943€ 33 154€ 35 568€ 34 302€ 17 058€ 30 871€ 24 620€ 37 685€ 14 926€ 53 610€ 35 198€ 50 465€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 377€ 2 279€ 22 347€ 11 203€ 10 614€ 4 067€ 4 359€ 2 783€ 3 531€ 1 828€ 4 695€ 2 059€ 2 292€ 2 246€
10
518
Ostatné služby
466 553€ 465 478€ 578 476€ 537 214€ 572 175€ 552 935€ 514 473€ 454 724€ 585 398€ 472 911€ 550 161€ 473 345€ 590 294€ 432 773€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
758 011€ 807 771€ 703 297€ 562 434€ 499 634€ 457 363€ 463 716€ 417 579€ 412 782€ 391 830€ 401 456€ 472 949€ 455 571€ 421 799€
12
521
Mzdové náklady
527 728€ 574 496€ 499 427€ 394 599€ 350 451€ 324 359€ 328 522€ 287 626€ 288 813€ 281 280€ 288 956€ 342 976€ 330 238€ 302 389€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
175 451€ 186 523€ 162 166€ 127 201€ 111 520€ 101 634€ 102 216€ 99 425€ 93 347€ 81 421€ 83 689€ 97 322€ 94 698€ 91 702€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
15 978€ 17 848€ 14 441€ 12 830€ 11 068€ 9 906€ 9 357€ 7 806€ 7 571€ 6 859€ 6 472€ 7 140€ 5 814€ 4 161€
15
527
Zákonné sociálne náklady
38 854€ 28 904€ 27 262€ 27 805€ 26 595€ 21 464€ 23 620€ 22 722€ 23 051€ 22 270€ 22 338€ 25 510€ 24 643€ 23 547€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 179€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 136€ 6 487€ 4 251€ 5 335€ 5 064€ 3 762€ 4 891€ 4 049€ 3 932€ 4 180€ 4 457€ 4 624€ 4 744€ 4 221€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5 100€ 4 008€ 2 916€ 0€ 1 997€ 1 927€ 1 927€ 1 931€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 136€ 1 386€ 243€ 5 335€ 5 064€ 3 762€ 4 891€ 1 133€ 3 932€ 4 180€ 2 460€ 2 697€ 2 816€ 2 290€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
10 727€ 5 028€ 20 432€ 2 073€ 13 196€ 1 256€ 15 754€ 3 142€ 1€ 3 845€ 200€ 259€ 123€ 26 029€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
65€ 73€ 45€ 105€ 30€ 0€ 0€ 69€ 43€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 662€ 5 028€ 20 359€ 2 073€ 13 151€ 1 256€ 15 649€ 3 112€ 1€ 3 845€ 200€ 190€ 80€ 26 029€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
18 690€ 18 132€ 18 765€ 11 240€ 34 601€ 39 936€ 40 812€ 53 558€ 50 000€ 54 765€ 55 669€ 56 766€ 58 081€ 53 623€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 690€ 18 132€ 18 765€ 11 240€ 34 601€ 39 936€ 40 812€ 39 348€ 36 882€ 40 060€ 43 575€ 44 928€ 44 928€ 41 162€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 210€ 13 117€ 14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 210€ 13 117€ 14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 12 462€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 12 462€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
99€ 53€ 165€ 111€ 299€ 233€ 2 000€ 326€ 154€ 99€ 157€ 61€ 2 200€ 926€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
2€ 152€ 108€ 639€ 208€ 0€ 1€ 0€ 61€ 638€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
99€ 53€ 163€ 111€ 147€ 126€ 1 362€ 117€ 154€ 99€ 157€ 61€ 2 138€ 288€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
15 450€ 17 186€ 99 094€ 53 077€ 26 754€ 18 189€ 36 389€ 19 445€ 31 294€ 14 412€ 24 886€ 32 243€ 40 723€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
18€ 50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
15 432€ 17 186€ 49 094€ 53 077€ 26 754€ 18 189€ 36 389€ 19 445€ 31 294€ 14 412€ 24 886€ 32 243€ 40 723€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 417 165€ 1 556 808€ 1 711 960€ 1 418 714€ 1 380 304€ 1 246 943€ 1 301 500€ 1 350 633€ 1 274 450€ 1 169 576€ 1 189 750€ 1 235 981€ 1 285 810€ 1 115 931€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
16 796€ 17 186€ 45 689€ 53 017€ 35 756€ 18 327€ 37 139€ 19 445€ 34 164€ 13 928€ 24 581€ 29 065€ 36 573€ 17 054€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
14 472€ 17 071€ 44 357€ 52 462€ 29 044€ 17 637€ 20 796€ 18 851€ 19 203€ 12 941€ 11 845€ 27 817€ 35 569€ 15 012€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
2 325€ 115€ 1 331€ 555€ 6 712€ 690€ 16 343€ 594€ 14 961€ 987€ 12 736€ 1 248€ 1 004€ 2 043€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 833€ 12 106€ 3 448€ 18 648€ 4 155€ 43€ 16 331€ 3 389€ 415€ 742€ 0€ 750€ 4 124€ 1 098 618€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 833€ 12 106€ 248€ 18 648€ 4 155€ 43€ 16 331€ 3 389€ 415€ 742€ 0€ 750€ 4 124€ 1 098 618€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 12 462€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 12 462€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 12 462€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
5€ 203€ 0€ 0€ 0€ 27€ 259€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 25€
103
663
Kurzové zisky
5€ 203€ 0€ 0€ 0€ 27€ 234€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 384 095€ 1 557 955€ 1 637 805€ 1 335 951€ 1 342 767€ 1 217 134€ 1 295 057€ 1 414 426€ 1 225 951€ 1 148 307€ 1 172 280€ 1 189 545€ 1 223 712€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 365 405€ 1 539 823€ 1 619 040€ 1 324 711€ 1 304 883€ 1 177 198€ 1 254 245€ 1 375 078€ 1 189 069€ 1 108 247€ 1 128 705€ 1 189 545€ 1 223 712€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
18 690€ 18 132€ 18 765€ 11 240€ 37 884€ 39 936€ 40 812€ 39 348€ 36 882€ 40 060€ 43 575€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 403 725€ 1 587 247€ 1 686 942€ 1 407 616€ 1 382 678€ 1 235 508€ 1 348 528€ 1 437 462€ 1 275 234€ 1 175 071€ 1 208 699€ 1 232 514€ 1 276 897€ 1 115 931€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-13 441€ 30 440€ -25 018€ -11 098€ 2 373€ -11 435€ 47 028€ 86 830€ 784€ 5 495€ 18 949€ -3 467€ -8 913€ 0€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-13 441€ 30 440€ -25 018€ -11 098€ 2 373€ -11 435€ 47 028€ 86 830€ 784€ 5 495€ 18 949€ -3 467€ -8 913€ 0€