Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 344 559€ 884 734€ 855 687€ 952 302€ 782 533€ 665 884€ 843 248€ 619 258€ 1 136 788€ 676 139€ 654 819€ 1 106 113€ 1 940 304€ 1 627 440€
02
501
Spotreba materiálu
950 714€ 477 392€ 408 279€ 489 767€ 384 470€ 387 451€ 573 408€ 359 021€ 781 609€ 296 145€ 317 322€ 632 550€ 1 415 896€ 1 145 946€
03
502
Spotreba energie
393 845€ 407 342€ 447 408€ 462 534€ 398 063€ 278 433€ 269 840€ 260 236€ 355 179€ 379 994€ 337 497€ 473 563€ 524 407€ 472 229€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 265€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
12 923 269€ 6 781 655€ 7 500 924€ 8 112 022€ 9 592 449€ 12 117 347€ 9 044 538€ 6 359 457€ 6 062 324€ 6 315 922€ 7 925 546€ 13 902 044€ 18 021 452€ 18 414 729€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 359 062€ 1 457 016€ 1 593 266€ 1 620 538€ 1 525 550€ 240 969€ 442 671€ 382 469€ 413 783€ 623 971€ 254 565€ 736 995€ 1 100 794€ 269 156€
08
512
Cestovné
151 357€ 62 288€ 490 372€ 329 476€ 592 978€ 690 413€ 545 373€ 365 458€ 401 100€ 333 176€ 376 797€ 1 063 405€ 1 231 526€ 1 585 459€
09
513
Náklady na reprezentáciu
151 273€ 55 311€ 75 928€ 81 623€ 62 488€ 125 251€ 83 810€ 82 590€ 74 499€ 61 425€ 60 150€ 166 339€ 140 243€ 192 888€
10
518
Ostatné služby
11 261 576€ 5 207 041€ 5 341 359€ 6 080 385€ 7 411 434€ 11 060 714€ 7 972 684€ 5 528 940€ 5 172 943€ 5 297 350€ 7 234 034€ 11 935 306€ 15 548 889€ 16 367 226€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
17 525 806€ 17 733 404€ 16 742 581€ 14 320 278€ 12 762 702€ 11 846 416€ 11 128 163€ 9 833 159€ 9 311 314€ 9 149 591€ 8 469 025€ 13 508 261€ 12 972 652€ 13 689 692€
12
521
Mzdové náklady
12 369 989€ 12 289 803€ 11 881 849€ 10 126 823€ 9 030 337€ 8 339 931€ 7 824 811€ 6 938 478€ 6 580 099€ 6 458 230€ 5 896 349€ 10 213 953€ 10 089 127€ 10 843 378€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
4 312 315€ 4 271 450€ 4 088 180€ 3 517 473€ 3 166 687€ 2 825 963€ 2 740 822€ 2 370 072€ 2 243 169€ 2 159 139€ 2 119 275€ 2 501 684€ 2 525 203€ 2 570 246€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
228 760€ 228 874€ 224 323€ 193 855€ 139 361€ 169 209€ 156 084€ 142 799€ 133 193€ 138 492€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
614 742€ 943 277€ 548 229€ 482 128€ 426 318€ 502 928€ 406 446€ 366 622€ 347 281€ 364 399€ 202 328€ 203 839€ 95 969€ 235 345€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 8 384€ 15 189€ 7 573€ 29 330€ 251 073€ 588 785€ 262 352€ 40 723€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
141 472€ 417 656€ 6 637 793€ 141 557€ 126 975€ 730 984€ 799 828€ 513 846€ 320 042€ 294 334€ 279 910€ 99 164€ 23 595€ 63 027€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
61 166€ 58 587€ 42 677€ 53 026€ 54 448€ 55 257€ 69 930€ 61 504€ 65 984€ 87 284€ 54 944€ 41 676€ 23 504€ 23 804€
20
538
Ostatné dane a poplatky
80 306€ 359 069€ 6 595 116€ 88 530€ 72 528€ 675 727€ 729 899€ 452 342€ 254 058€ 207 049€ 224 967€ 57 488€ 91€ 39 223€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 799 042€ 41 610 066€ 15 092 906€ 2 225 131€ 4 736 539€ 3 604 516€ 29 456 480€ 2 332 764€ 12 209 230€ 4 345 684€ 885 798€ 557 193€ 99 425€ 86 447€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 054 114€ 2 768 168€ 466 081€ 339 863€ 3 501 356€ 1 531 941€ 152 079€ 922 487€ 882 726€ 765 298€ 21 669€ 181 772€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
735 349€ 37 816 798€ 13 526 271€ 344 452€ 8 363€ 332€ 27 913 710€ 178 545€ 8 520€ 74 334€ 0€ 1 660€ 949€ 85 924€
26
546
Odpis pohľadávky
84€ 0€ 503 453€ 13 939€ 23 107€ 190 379€ 1 275 630€ 0€ 0€ 5 669€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 003 114€ 1 023 479€ 1 095 254€ 1 015 294€ 1 224 827€ 2 058 303€ 1 367 584€ 1 040 363€ 11 317 984€ 2 228 870€ 864 129€ 373 761€ 92 807€ 523€
28
549
Manká a škody
6 381€ 1 622€ 5 300€ 22 069€ 1 993€ 1€ 991€ 1 552€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
5 677 766€ 8 885 839€ 6 767 845€ 6 389 536€ 13 125 786€ 6 443 707€ 10 751 939€ 17 379 480€ 182 921 013€ 238 425 586€ 6 933 124€ 67 143 218€ 6 230 123€ 13 606 199€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 338 343€ 4 895 923€ 3 852 123€ 3 678 450€ 3 147 898€ 3 257 443€ 5 556 293€ 2 806 508€ 2 685 319€ 2 273 262€ 2 708 289€ 7 660 550€ 2 728 958€ 2 700 060€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
339 423€ 3 989 916€ 2 915 722€ 2 711 086€ 9 977 888€ 3 186 264€ 5 195 646€ 14 572 972€ 180 235 694€ 236 152 324€ 4 224 835€ 2 251 805€ 3 501 166€ 10 906 139€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 294 603€ 621 146€ 539 207€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 000€ 3 280 289€ 2 101 489€ 0€ 8 225 291€ 988 011€ 3 945 976€ 14 075 603€ 179 930 826€ 235 663 808€ 2 930 823€ 1 827 880€ 2 876 456€ 10 040 785€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 706 965€ 0€ 0€ 27 534€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
338 423€ 709 627€ 814 234€ 2 711 086€ 1 752 597€ 2 198 253€ 1 249 670€ 497 369€ 304 868€ 488 516€ 587 046€ 129 322€ 3 564€ 298 614€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 57 230 863€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 57 230 863€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
24 703 543€ 29 949 134€ 24 909€ 22 528€ 28 504€ 14 870€ 38 726 037€ 132 503€ 2 727 098€ 19 587€ 108 423€ 276 421€ 19 253€ 161 254€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
45 803€ 1 238€ 1 278€ 1 457€ 1 442€ 2 996€ 11 158€ 3 036€ 34 061€ 1 440€ 16 576€ 51 215€ 19 253€ 161 254€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
24 657 740€ 22 947 897€ 23 631€ 21 071€ 27 062€ 11 875€ 38 714 879€ 129 467€ 21 159€ 18 147€ 91 847€ 225 206€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
7 000 000€ 0€ 0€ 2 671 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 6 726€ 0€ 0€ 1 961 303€ 890 633€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 6 726€ 0€ 0€ 1 961 303€ 890 633€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
807 978 083€ 859 320 938€ 558 238 389€ 190 346 598€ 112 766 430€ 432 074 422€ 388 099 625€ 126 745 018€ 165 174 109€ 164 709 471€ 247 369 236€ 157 997 456€ 257 058 523€ 86 424 400€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
441 451 080€ 579 920 558€ 367 470 962€ 0€ 108 767 028€ 3 388€ 3 555 822€ 5 388 123€ 47 962 500€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
360 262 237€ 273 975 903€ 186 057 202€ 184 289 254€ 108 832 878€ 247 924 127€ 365 949 663€ 124 568 733€ 160 409 308€ 164 992 014€ 243 693 644€ 151 423 703€ 185 863 880€ 86 424 400€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
6 264 766€ 5 424 476€ 4 710 226€ 6 057 344€ 3 933 552€ 75 383 268€ 22 149 962€ 2 176 286€ 4 764 800€ -285 931€ 119 770€ 1 185 630€ 23 232 143€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
874 093 539€ 965 583 426€ 611 861 034€ 222 509 952€ 153 921 918€ 467 504 873€ 488 849 858€ 163 915 486€ 379 861 917€ 423 936 315€ 272 625 881€ 256 551 173€ 297 255 960€ 134 073 187€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 6 161€ 436 992€ 588 901€ 218 515€ 212 143€ 175 698€ 72 216€ 30 094€ 29 845€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 094€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 6 161€ 436 992€ 588 901€ 218 515€ 212 143€ 175 698€ 72 216€ 0€ 29 845€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
361 558 245€ 325 093 603€ 189 346 618€ 184 445 942€ 114 767 155€ 99 027 021€ 76 031 039€ 82 405 472€ 72 480 722€ 3 616 854€ 3 187 661€ 27 445 683€ 314 301 134€ 9 359 496€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 540 342€ 1 161 133€ 765 367€ 592 340€ 3 103 235€ 1 629 680€ 406 614€ 1 121 136€ 804 407€ 0€ 132 000€ 5 258€ 14 796€ 37 946€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
46 480€ 7 100€ 25 264€ 33 200€ 116 480€ 7 984€ 6 640€ 94 010€ 16 040€ 3 000€ 204 819€ 0€ 132 488€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 899 483€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
359 971 423€ 323 925 370€ 188 555 987€ 183 820 402€ 111 547 439€ 97 389 357€ 75 617 785€ 81 190 326€ 71 660 275€ 3 613 854€ 2 850 842€ 27 440 425€ 314 153 849€ 5 422 066€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
71 472 412€ 31 705 990€ 4 034 298€ 40 327 592€ 1 153 329€ 5 970 532€ 116 325€ 180 134 519€ 250 980 545€ 2 327 607€ 294 644€ 3 001 180€ 4 498 175€ 589 888€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
257 558€ 1 779 548€ 3 733 163€ 18 997 445€ 98 493€ 5 970 532€ 116 325€ 180 134 519€ 248 308 667€ 2 327 607€ 294 644€ 3 001 180€ 4 498 175€ 589 888€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 294 603€ 621 146€ 539 207€ 589 888€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
15 120€ 1 751 770€ 3 620 141€ 16 454 387€ 97 775€ 5 880 356€ 91 693€ 179 943 254€ 248 307 931€ 313 350€ 0€ 776 585€ 3 941 886€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 41€ 0€ 5 669€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
242 438€ 27 778€ 113 022€ 2 543 058€ 718€ 90 176€ 24 631€ 191 265€ 736€ 2 014 257€ 0€ 1 603 449€ 11 413€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
71 214 854€ 29 926 442€ 301 135€ 21 330 147€ 1 054 836€ 2 671 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
71 214 854€ 29 926 442€ 301 135€ 21 330 147€ 1 054 836€ 2 671 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
396 444 698€ 420 213 716€ 379 434 644€ 20 008 245€ 33 034 350€ 32 977 306€ 142 763 167€ 14 373 530€ 31 908 847€ 46 378 760€ 87 229 494€ 30 740 483€ 5 931€ 38 972 374€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
21€ 0€ 369€ 1 608€ 292 080€ 62 658€ 173 304€ 41 615€ 45 841€ 181 733€ 72 639€ 546€ 275 435€
103
663
Kurzové zisky
4€ 772€ 181€ 8€ 61€ 110€ 362€ 226€ 13 018€ 236€ 3 455€ 33 083€ 5 385€ 39 234€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
396 444 694€ 420 212 923€ 372 430 529€ 6 000 000€ 5 000 000€ 11 939 272€ 36 465 371€ 14 200 000€ 31 854 214€ 46 280 000€ 87 044 306€ 30 634 760€ 0€ 38 657 704€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
7 003 934€ 14 007 868€ 28 032 681€ 20 745 844€ 106 234 776€ 52 683€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
28 531€ 0€ 0€ 2 624 255€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
28 531€ 0€ 0€ 2 624 255€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
222 472 058€ 193 658 846€ 40 391 354€ 138 846 229€ 27 553 601€ 247 220 623€ 296 225 684€ 62 395 386€ 90 814 791€ 137 854 195€ 179 855 968€ 134 128 030€ 163 734 380€ 78 930 523€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
87 260 707€ 188 885 670€ 33 094 177€ 25 167 392€ 24 740 878€ 27 162 875€ 22 835 489€ 18 712 737€ 27 969 645€ 19 575 159€ 21 563 921€ 34 958 426€ 82 385 738€ 34 290 222€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
135 197 621€ 4 773 176€ 7 297 177€ 113 678 837€ 2 812 722€ 2 894 969€ 4 839 107€ 2 338 230€ 2 552 246€ 2 266 365€ 2 528 531€ 3 573 357€ 5 887 111€ 2 715 001€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 8 059€ 39 941€ 692 795€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 214 200 176€ 268 551 088€ 41 344 419€ 60 292 899€ 116 004 612€ 155 720 629€ 94 903 452€ 75 364 063€ 41 925 300€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
13 730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 2 962 603€ 0€ 2 946€ 0€ 97 468€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 051 975 944€ 970 672 155€ 613 206 914€ 383 628 008€ 176 508 435€ 385 201 643€ 515 573 207€ 339 897 808€ 449 027 675€ 190 389 558€ 270 743 466€ 195 387 592€ 482 569 714€ 127 882 126€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
177 882 405€ 5 088 729€ 1 345 880€ 161 118 057€ 22 586 517€ -82 303 229€ 26 723 348€ 175 982 322€ 69 165 758€ -233 546 757€ -1 882 415€ -61 163 581€ 185 313 754€ -6 191 061€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 402€ 4 432€ 1 201€ 12 027€ 31 894€ 11 292€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
177 882 405€ 5 088 729€ 1 345 880€ 161 118 057€ 22 586 517€ -82 303 229€ 26 722 947€ 175 977 890€ 69 164 557€ -233 558 784€ -1 914 308€ -61 174 873€ 185 313 754€ -6 191 061€