Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVAKTUAL s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
136 196€ 176 246€ 165 228€ 158 459€ 152 256€ 222 776€ 110 350€ 111 514€ 132 545€ 242 991€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
107 099€ 87 456€ 194 641€ 152 589€ 129 804€ 192 683€ 82 101€ 78 396€ 97 330€ 193 108€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
29 097 € 88 790 € -29 413 € 5 870 € 22 452 € 30 093 € 28 249 € 33 118 € 35 215 € 49 883 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
82 702 113 € 81 135 535 € 74 900 952 € 68 582 945 € 53 859 171 € 40 467 585 € 35 521 829 € 33 804 096 € 34 218 968 € 32 041 238 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
72 494 352€ 75 523 710€ 74 580 311€ 68 535 455€ 53 443 755€ 40 510 748€ 35 252 539€ 33 719 396€ 34 290 157€ 31 745 609€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-180 373€ -388 127€ 162 435€ -3 562€ 371 763€ -76 169€ 245 195€ 33 312€ -117 938€ 230 966€
07
II.3
Aktivácia
10 388 134€ 5 999 952€ 158 206€ 51 052€ 43 653€ 33 006€ 24 095€ 51 388€ 46 749€ 64 663€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
64 096 479 € 64 101 792 € 58 956 919 € 54 853 946 € 44 327 569 € 32 783 296 € 28 648 194 € 27 146 094 € 27 615 036 € 25 427 882 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
57 111 879€ 57 028 605€ 52 126 604€ 46 517 941€ 38 780 876€ 29 121 175€ 25 790 834€ 24 817 105€ 25 280 253€ 22 571 532€
10
B.2
Služby
6 904 462€ 6 974 781€ 6 814 226€ 8 249 627€ 5 539 843€ 3 646 643€ 2 857 360€ 2 328 989€ 2 334 783€ 2 856 350€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
18 634 731 € 17 122 533 € 15 914 620 € 13 734 869 € 9 554 054 € 7 714 382 € 6 901 884 € 6 691 120 € 6 639 147 € 6 663 239 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 847 765 € 13 956 602 € 12 097 520 € 9 947 668 € 7 586 731 € 5 189 427 € 4 525 093 € 4 205 491 € 4 273 798 € 3 880 386 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 507 040€ 9 492 920€ 8 370 802€ 6 781 825€ 5 077 235€ 3 472 878€ 2 924 692€ 2 739 333€ 2 824 565€ 2 373 238€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
304 000€ 383 833€ 335 474€ 362 986€ 382 111€ 288 800€ 386 000€ 382 000€ 348 468€ 584 008€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 401 003€ 3 454 027€ 2 962 152€ 2 377 698€ 1 812 250€ 1 249 595€ 1 062 653€ 973 024€ 994 323€ 828 242€
16
C.4
Sociálne náklady
635 722€ 625 822€ 429 092€ 425 159€ 315 135€ 178 154€ 151 748€ 111 134€ 106 442€ 94 898€
17
D
Dane a poplatky
73 778€ 77 496€ 69 696€ 59 495€ 54 514€ 44 952€ 41 041€ 43 646€ 36 551€ 36 337€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 045 150€ 4 845 598€ 4 289 942€ 2 685 927€ 1 847 360€ 1 173 788€ 1 124 659€ 1 488 499€ 1 279 169€ 1 414 729€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
902 719€ 2 318 586€ 4 650 965€ 4 776 576€ 4 148 767€ 3 648 882€ 3 563 412€ 3 547 750€ 3 920 102€ 3 683 143€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
466 348€ 1 012 256€ 3 236 819€ 3 245 511€ 2 941 900€ 2 845 106€ 2 822 606€ 2 802 327€ 3 193 162€ 2 849 534€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22 906€ -136 699€ 100 847€ 52 282€ 27 548€ 170 605€ 118 200€ 411 838€ 204 531€ 287 310€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 590 423€ 1 458 481€ 982 245€ 1 042 764€ 331 207€ 284 813€ 264 927€ 305 052€ 233 791€ 148 499€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
201 507€ 352 817€ 350 556€ 173 606€ 242 580€ 139 531€ 116 240€ 81 114€ 155 717€ 83 564€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 470 419 € 791 530 € 1 402 450 € 3 389 720 € 1 333 395 € 2 084 668 € 1 982 384 € 1 511 007 € 1 650 112 € 1 943 021 €
38
X.
Výnosové úroky
30 455€ 8 092€ 5 858€ 10 277€ 17 515€ 13 935€ 10 865€ 14 219€ 34 994€ 43 208€
39
N
Nákladové úroky
509 320€ 641 498€ 414 723€ 359 457€ 331 865€ 178 314€ 143 685€ 86 103€ 19 274€ 56€
40
XI.
Kurzové zisky
63 739€ 38 631€ 96 475€ 19 064€ 131 762€ 14 443€ 46 279€ 55 451€ 68 735€ 65 958€
41
O
Kurzové straty
32 653€ 71 107€ 30 693€ 64 018€ 239 221€ 72 502€ 206 616€ 110 054€ 150 566€ 115 275€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 671€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 711€ 17 972€ 18 526€ 18 477€ 14 629€ 14 396€ 16 609€ 19 186€ 22 659€ 81 684€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-464 490 € -683 854 € -361 609 € -412 611 € -436 438 € -236 834 € -309 766 € -145 673 € -88 770 € -82 178 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 005 929 € 107 676 € 1 040 841 € 2 977 109 € 896 957 € 1 847 834 € 1 672 618 € 1 365 334 € 1 561 342 € 1 860 843 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
195 436 € 73 327 € 38 089 € 734 279 € 242 821 € 439 915 € 406 292 € 361 015 € 314 150 € 388 457 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
155 714€ 610 777€ 241 980€ 387 820€ 310 205€ 313 637€ 202 055€ 388 241€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
195 436€ 73 327€ -117 625€ 123 502€ 841€ 52 095€ 96 087€ 47 378€ 112 095€ 216€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
810 493 € 34 349 € 1 002 752 € 2 242 830 € 654 136 € 1 407 919 € 1 266 326 € 1 004 319 € 1 247 192 € 1 472 386 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 005 929 € 107 676 € 1 040 841 € 2 977 109 € 896 957 € 1 847 834 € 1 672 618 € 1 365 334 € 1 561 342 € 1 860 843 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
810 493 € 34 349 € 1 002 752 € 2 242 830 € 654 136 € 1 407 919 € 1 266 326 € 1 004 319 € 1 247 192 € 1 472 386 €