Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo ŠVÁBOVCE

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
46 984€ 1 045€ 19 331€ 16 927€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
46 984 € 1 045 € 19 331 € 16 927 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
330 246 € 341 403 € 220 970 € 276 445 € 165 796 € 229 058 € 263 749 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
288 651€ 331 408€ 288 804€ 202 225€ 236 900€ 213 317€ 235 005€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
25 763€ -4 678€ -74 167€ 58 256€ -77 120€ 3 875€ 5 052€
07
II.3
Aktivácia
15 832€ 14 673€ 6 333€ 15 964€ 6 016€ 11 866€ 23 692€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
338 173 € 302 293 € 215 409 € 270 946 € 201 575 € 188 553 € 244 567 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
181 719€ 204 123€ 134 098€ 192 122€ 151 686€ 154 597€ 195 577€
10
B.2
Služby
156 454€ 98 170€ 81 311€ 78 824€ 49 889€ 33 956€ 48 990€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
39 057 € 40 155 € 24 892 € 22 426 € -35 779 € 40 505 € 19 182 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
145 972 € 122 049 € 105 587 € 120 829 € 136 414 € 136 887 € 143 904 €
13
C.1
Mzdové náklady
107 310€ 90 095€ 78 391€ 99 810€ 102 815€ 106 451€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
36 441€ 30 255€ 25 972€ 33 559€ 32 735€ 33 764€
16
C.4
Sociálne náklady
2 221€ 1 699€ 1 224€ 3 045€ 1 337€ 3 689€
17
D
Dane a poplatky
6 331€ 9 053€ 10 246€ 8 918€ 6 035€ 4 824€ 5 950€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
129 155€ 108 347€ 94 256€ 111 605€ 124 928€ 118 576€ 143 214€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 000€ 129 411€ 9 665€ 26 161€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
258€ 2 780€ 27€ 3 249€ 208 543€ 3 504€ 6 159€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 346€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
243 712€ 226 934€ 232 368€ 303 294€ 419 453€ 259 880€ 240 289€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-12 938€ 1 150€ 4 179€ 4 518€ 7 105€ 15 415€ 23 993€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
24 991 € 23 710 € 42 965 € 76 601 € 30 060 € 32 190 € -37 588 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
853€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
3 651€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
12 801€ 15 198€ 12 257€ 16 718€ 19 821€ 25 795€ 29 574€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 868€ 5 050€ 1 880€ 8 970€ 2 806€ 2 316€ 2 633€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-19 669 € -20 248 € -14 137 € -25 687 € -25 424 € -28 110 € -32 207 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 322 € 3 462 € 28 828 € 50 914 € 4 636 € 4 080 € -69 795 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 322 € 3 462 € 25 948 € 50 914 € 3 676 € 4 080 € -69 795 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 322 € 3 462 € 28 828 € 50 914 € 4 636 € 4 080 € -69 795 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 322 € 3 462 € 25 948 € 50 914 € 3 676 € 4 080 € -69 795 €