Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť v likvidácii

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť v likvidácii

 • Názov Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť v likvidácii
 • IČO 00895938
 • DIČ 2020796668
 • Sídlo Štefánikova 14, 811 05 Bratislava
 • Dátum vzniku 22. novembra 1990, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 80/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 132 776 €
 • Historický názov Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť
  (platné do 12. novembra 2012 )
  Slovak Investment Company, investičná akcio- vá spoločnosť
  (platné do 4. októbra 2004 )
  SLOV Holding akciová spoločnosť SLOV Holding Ges.m.b.H. / v jazyku nemeckom /
  (platné do 29. októbra 1993 )
 • Historické sídlo Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
  (platné do 26. septembra 1994)
  Martanovičová 25, 811 01 Bratislava
  (platné do 29. októbra 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
a/ zhromažďovaní peňažných prostriedkov práv- nickych a fyzických osôb predajom podielových listov a vytváraním podielových fondov 29.10.1993
b/ v správe podielových fondov 29.10.1993
c/ vytváraní a správe investičných fondov 29.10.1993
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou dohodou zo dňa 21.11. 1990. Stary spis: Sa 134
2. Akciová spoločnosť je po transformácii investičnou spoločnosťou podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Stary spis: Sa 134
3. Notárska zápisnica 203/95, Nz 181/95 napísaná dňa 13.9.1995 notárom JUDr. Ivanom Macákom v Bratitislave. Stary spis: Sa 134
4. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 24.10.2002 pod číslom: GRUFF-002/2002/KISS, ktorým bola podľa § 67 ods. 6 v spojení s ust. § 18 ods. 3 Zák. č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov nariadená likvidácia spoločnosti Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť, IČO: 00 895 938, so sídlom Štefánikova 14, Bratislava. Za likvidátora spoločnosti bol vymenovaný JUDr. Martin Višňovský, r.č.: XXX XXXXXXXX, bytom Novackého 1, 841 05 Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2002.
5. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.1.2007 č.k. 34 Exre/412/2006 - 81, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.3.2007.
6. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.10.2012, sp. zn. 34 Exre/83/2007 -3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2012.