Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ing. Peter Badár

 • IČO 10761578
 • DIČ 1023577357
 • IČ DPH SK1023577357
  podľa §4
 • Sídlo Ing. Peter Badár
  Šarišská 2070/35 05201 Spišská Nová Ves
 • Deň vzniku v ŽRSR utorok, 29. decembra 1992
 • Právna forma Živnostník
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  47290 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
 • Zápis v ŽRSR Okresný úrad Spišská Nová Ves, Číslo živnostenského registra: 810-4616
 • Počet zamestnancov 2020: 0 zamestnancov (Zdroj: štatistický úrad)
 • Druh vlastníctva Súkromné tuzemské
Predmety podnikania
Názov Trvanie
Výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenskta výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov E4-2 - elektrické rozvádzače od 30.11.2005
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok nevyhradených elektrických zariadení od 8.10.2003
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností od 5.4.2000
Sprostredkovanie v obchode, výrobe, službách a v doprave od 5.4.2000
Inštalácia, výroba, montáž, údržba a servis výpočtovej techniky, kancelárskej a reprodukčnej techniky od 5.4.2000
Inštalácia, výroba, montáž, údržba a servis výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, elektrických strojov a prístrojov, meracej a regulačnej techniky, meracích, kontrolných navigačných prístrojov, zariadení pre riadenie priemyselných procesov, prístrojov na záznam a reprodukciu od 5.4.2000
Inštalácia, výroba, montáž, údržba a servis elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť od 5.4.2000
Montáž a opravy kábelových elektrorozvodov od 5.4.2000
Činnosti na elektrických zariadeniach do 1000 V a bleskozvodov objektov triedy A od 5.4.2000
Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe od 5.4.2000
Vedenie účtovníctva od 5.4.2000
Podnikateľské poradenstvo od 5.4.2000
Výskum trhu a verejnej mienky od 5.4.2000
Vydavateľské činnosti od 5.4.2000
Fotografické služby od 5.4.2000
Sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb) od 5.4.2000
Vydávanie kníh, viazanie kníh a konečné spracovanie od 5.4.2000
Vydávanie novín,časopisov a iných periodických a neperiodických publikácií od 5.4.2000
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku, obrazu a magnetického záznamu pre počítače od 5.4.2000
Rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu zvuku, obrazu a magnetického záznamu pre počítače a nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora od 5.4.2000
Výroba videozáznamov od 5.4.2000
Automatizované spracovanie dát od 5.4.2000
Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát od 5.4.2000
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom od 5.4.2000
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát od 5.4.2000
Výroba telefónnych a diaľnopisných ústrední a prístrojov od 5.4.2000
Inžinierska činnosť od 5.4.2000
Prípravné práce pre stavbu od 5.4.2000
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce od 5.4.2000
Zásielkový predaj od 5.4.2000
Skladovanie od 5.4.2000
Leasing spojený s financovaním od 5.4.2000
Výroba píliarska a impregnácia dreva, drevených obalov a jednoduchých výrobkov z dreva od 5.4.2000
Čalúnnícke práce, výroba čalúnených výrobkov od 5.4.2000
Navrhovanie nábytku a interiérov od 5.4.2000
Výroba kancelárskych a školských potrieb a tovaru z papiera a lepenky od 5.4.2000
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností od 5.4.2000
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu od 5.4.2000
Chov exotických zvierat a vtáctva od 5.4.2000
Chov akvarijných rybičiek od 5.4.2000
Prevádzkovanie prekladišťa nákladov od 5.4.2000
Služby s mechanizmami od 5.4.2000
Prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov a prístrojov, stavebných strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, strojov a nástrojov, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť od 5.4.2000
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení od 7.2.2000
Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh od 29.12.1992
Reprografia, rozmnožovanie a iné služby polygrafie od 29.12.1992
Veľkoobchodný nákup a predaj, prenájom/leasing/dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov, zariadení a mechanizmov pre poľnohospodárstvo, priemysel a obchod, kancelárskej techniky a zariadení, elektrických prístrojov a elektroniky, nábytku, dreva, tlačív, kozmetiky, železiarsky a drobný tovar od 29.12.1992
Automatizované spracovanie dát,údajov a databaniek od 29.12.1992
Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču od 29.12.1992
Poradenská, konzultačná činnosť vo výpočtovej technike, školiaca a výuková činnosť vo výpočtovej technike od 29.12.1992
Reklamné a propagačné činnosti od 29.12.1992