Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

THS Kežmarok, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 748 985 € 1 296 784 € 1 442 866 € 826 589 € 633 019 € 532 864 € 461 654 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 248 € 34 571 € 48 894 € 16 160 € 21 523 € 28 918 € 2 160 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
20 248 € 34 571 € 48 894 € 16 160 € 21 523 € 28 918 € 2 160 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 248€ 34 571€ 48 894€ 16 160€ 21 523€ 28 918€ 2 160€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 723 266 € 1 257 046 € 1 383 675 € 804 222 € 601 579 € 495 801 € 456 594 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
508 945 € 817 212 € 908 308 € 381 784 € 283 809 € 228 436 € 168 059 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
508 945€ 817 212€ 908 308€ 381 784€ 283 809€ 228 436€ 168 059€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
865 887 € 668 434 € 756 776 € 238 247 € 271 816 € 432 104 € 186 738 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
865 271€ 683 488€ 755 058€ 235 764€ 237 886€ 423 470€ 178 104€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 927€ 822€ 1 969€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
616€ -24 981€ 1 718€ 1 661€ 31 961€ 8 634€ 8 634€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
348 434 € -228 600 € -281 409 € 184 191 € 45 954 € -164 739 € 101 797 €
056
B.IV.1
Peniaze
235 377€ 176 741€ 208 979€ 137 693€ 32 166€ 72 896€ 134 701€
057
B.IV.2
Účty v bankách
113 057€ -405 341€ -490 388€ 46 498€ 13 788€ -237 635€ -32 904€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 471 € 5 167 € 10 297 € 6 207 € 9 917 € 8 145 € 2 900 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 471€ 5 167€ 10 297€ 6 207€ 9 917€ 8 145€ 2 262€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
638€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 748 985 € 1 296 784 € 1 442 866 € 826 589 € 633 019 € 532 864 € 461 654 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 129 304 € 925 389 € 793 048 € 578 101 € 405 817 € 250 290 € 161 490 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 693 € 1 693 € 1 693 € 1 693 € 1 693 € 1 693 € 1 693 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 693€ 1 693€ 1 693€ 1 693€ 1 693€ 1 693€ 1 693€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
917 056 € 784 715 € 569 770 € 397 486 € 239 805 € 153 159 € 116 296 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
979 708€ 847 367€ 632 421€ 460 137€ 302 457€ 215 810€ 178 948€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-62 652€ -62 652€ -62 651€ -62 651€ -62 652€ -62 651€ -62 652€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
203 916 € 132 342 € 214 946 € 172 283 € 157 680 € 88 799 € 36 862 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
619 681 € 371 395 € 649 818 € 248 488 € 227 202 € 282 574 € 300 164 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
525 € 1 166 € 3 202 € 4 511 € 4 413 € 3 917 € 3 506 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
525€ 1 166€ 3 202€ 4 511€ 4 413€ 3 917€ 3 506€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
209 571 € 328 343 € 512 936 € 243 977 € 222 789 € 208 816 € 220 203 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
95 998€ 244 611€ 423 881€ 194 312€ 181 965€ 170 073€ 189 122€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
15€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 842€ 22 910€ 10 856€ 4 690€ 4 385€ 3 966€ 18 455€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 621€ 10 154€ 7 296€ 3 633€ 3 037€ 2 715€ 3 359€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
91 985€ 47 142€ 68 296€ 38 166€ 30 056€ 31 667€ 8 620€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 125€ 3 526€ 2 607€ 3 176€ 3 346€ 395€ 632€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
409 585 € 41 886 € 133 680 € 69 841 € 76 455 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
409 585€ 41 886€ 133 680€ 69 841€ 76 455€