Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prvá tatranská investičná spoločnosť, akciová spoločnosť Poprad "v likvidácii" [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
258 761 € 258 761 € 258 760 € 262 934 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
258 761 € 258 761 € 258 760 € 262 934 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
243 376 € 243 376 € 243 375 € 247 334 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
243 376€ 243 376€ 243 375€ 247 334€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
15 385 € 15 385 € 15 385 € 15 600 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 385€ 15 385€ 15 385€ 15 600€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
258 761 € 258 761 € 258 760 € 262 934 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-132 509 € -132 509 € -132 510 € -124 926 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
232 357 € 232 357 € 232 357 € 232 357 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 395 € 2 395 € 2 394 € 2 394 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-400 455 € -400 455 € -392 871 € -380 543 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-7 584 € -12 328 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
391 270 € 391 270 € 391 270 € 387 860 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
37 043 € 37 043 € 37 043 € 33 633 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
37 043€ 37 043€ 37 043€ 33 633€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
354 227€ 354 227€ 354 227€ 354 227€