Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOV-MATIC, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
19 943 239 € 23 545 306 € 21 394 220 € 22 005 772 € 15 674 830 € 17 004 949 € 13 725 877 € 13 882 337 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 416 045 € 5 711 034 € 5 293 975 € 4 935 339 € 4 999 813 € 5 283 154 € 5 557 236 € 6 502 918 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 954 924 € 57 436 € 42 077 € 50 765 € 59 033 € 34 561 € 35 449 € 36 091 €
005
A.I.2
Software
54 208€ 1 360€ 10 001€ 18 689€ 24 472€ 888€ 1 980€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 833 330€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
67 386€ 56 076€ 32 076€ 32 076€ 34 561€ 34 561€ 34 561€ 34 111€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 965 961 € 5 058 983 € 4 436 608 € 4 311 031 € 4 582 435 € 4 988 351 € 5 366 863 € 6 290 308 €
012
A.II.1
Pozemky
563 287€ 563 287€ 563 287€ 563 287€ 563 287€ 563 287€ 563 287€ 563 287€
013
A.II.2
Stavby
1 072 408€ 1 324 585€ 1 247 268€ 1 354 368€ 1 628 064€ 1 489 437€ 1 837 793€ 2 361 222€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 307 437€ 2 845 442€ 2 439 800€ 1 712 491€ 2 294 020€ 2 394 097€ 2 768 770€ 3 312 314€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
340€ 340€ 340€ 340€ 340€ 340€ 340€ 340€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 489€ 325 329€ 183 989€ 680 545€ 95 724€ 483 190€ 196 673€ 6 964€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 924€ 1 000€ 58 000€ 46 181€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
495 160 € 594 615 € 815 290 € 573 543 € 358 345 € 260 242 € 154 924 € 176 519 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
260 242€ 154 924€ 165 900€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
495 160€ 594 615€ 815 290€ 573 543€ 358 345€ 10 619€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 100 819 € 17 187 896 € 15 334 944 € 16 198 307 € 10 073 667 € 11 096 007 € 7 268 624 € 5 558 126 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
279 089 € 492 501 € 277 755 € 274 407 € 285 367 € 279 585 € 268 982 € 147 874 €
032
B.I.1
Materiál
279 089€ 492 501€ 277 755€ 274 407€ 284 867€ 279 585€ 268 982€ 147 874€
036
B.I.5
Tovar
500€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
483 225 € 344 994 € 337 574 € 315 819 € 422 800 € 97 011 € 264 076 € 849 375 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 561€ 12 561€ 12 365€ 12 245€ 12 215€ 44 662€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
470 664€ 332 433€ 325 209€ 303 574€ 410 585€ 52 349€ 264 076€ 849 375€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 720 052 € 4 751 124 € 3 062 623 € 2 687 918 € 2 096 971 € 2 072 145 € 2 528 808 € 1 441 328 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 258 955€ 3 601 343€ 2 713 170€ 2 383 336€ 1 832 619€ 1 649 129€ 1 923 852€ 1 052 508€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
622 086€ 327€ 357€ 177€ 5 845€ 2 867€ 500 125€ 316 085€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 839 011€ 1 149 454€ 349 096€ 304 405€ 258 507€ 420 149€ 104 831€ 72 735€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 618 453 € 11 599 277 € 11 656 992 € 12 920 163 € 7 268 529 € 8 647 266 € 4 206 758 € 3 119 549 €
056
B.IV.1
Peniaze
49 645€ 64 837€ 59 637€ 64 743€ 13 918€ 17 912€ 13 527€ 17 020€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 558 552€ 10 725 531€ 10 027 099€ 11 285 164€ 5 684 355€ 7 809 098€ 3 372 975€ 2 205 473€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
10 256€ 808 909€ 1 570 256€ 1 570 256€ 1 570 256€ 820 256€ 820 256€ 897 056€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
426 375 € 646 376 € 765 301 € 872 126 € 601 350 € 625 788 € 900 017 € 1 821 293 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
154 472€ 333 709€ 343 834€ 392 765€ 149 982€ 196 338€ 378 303€ 404 766€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
271 903€ 312 667€ 421 467€ 479 361€ 451 368€ 429 450€ 521 714€ 758 317€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
658 210€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
19 943 239 € 23 545 306 € 21 394 220 € 22 005 772 € 15 674 830 € 17 004 949 € 13 725 877 € 13 882 337 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 117 399 € 10 417 620 € 7 946 316 € 7 504 690 € 1 800 544 € 7 866 851 € 6 540 153 € 7 658 932 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 700 001 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 941 € 331 940 € 331 940 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 700 001€ 331 941€ 331 941€ 331 941€ 331 941€ 331 941€ 331 940€ 331 940€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
228 034 € 228 034 € 228 034 € 228 034 € 228 034 € 228 034 € 232 515 € 232 515 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
228 034€ 228 034€ 228 034€ 228 034€ 228 034€ 228 034€ 228 034€ 228 034€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
4 481€ 4 481€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
45 537 € 45 536 € 45 536 € 45 536 € 45 536 € 45 536 € 41 055 € 41 055 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
45 537€ 45 536€ 45 536€ 45 536€ 45 536€ 45 536€ 41 055€ 41 055€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 352 387 € 40 000 € 3 760 000 € 3 030 000 € 2 950 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 352 387€ 40 000€ 3 760 000€ 3 030 000€ 2 950 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 791 440 € 9 812 109 € 7 340 805 € 6 899 179 € 1 155 033 € 3 501 340 € 2 904 643 € 4 103 422 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 825 238 € 13 127 157 € 13 440 532 € 14 499 714 € 13 873 524 € 9 137 207 € 7 144 883 € 6 223 113 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
443 306 € 556 147 € 517 300 € 339 148 € 317 413 € 300 534 € 334 255 € 180 304 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
415 980€ 525 021€ 366 011€ 325 349€ 278 312€ 297 409€ 332 067€ 179 054€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 000€ 5 000€ 5 000€ 4 063€ 3 125€ 2 188€ 1 250€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
27 326€ 26 126€ 146 289€ 8 799€ 35 038€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
607 098 € 929 736 € 1 061 447 € 1 185 212 € 974 540 € 1 155 656 € 203 672 € 24 911 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
30 580€ 255 450€ 299 760€ 333 300€ 34 656€ 133 740€ 184 890€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
76 518€ 74 286€ 61 687€ 51 912€ 39 884€ 21 916€ 18 782€ 24 911€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
500 000€ 600 000€ 700 000€ 800 000€ 900 000€ 1 000 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 324 754 € 6 091 214 € 5 511 745 € 5 825 334 € 4 631 571 € 5 231 017 € 3 706 956 € 3 017 898 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 280 120€ 4 535 155€ 4 205 019€ 3 648 215€ 3 644 983€ 3 243 923€ 3 055 142€ 2 530 170€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
139 605€ 77 483€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 765€ 2 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
403 720€ 475 833€ 407 587€ 380 381€ 354 100€ 315 919€ 274 708€ 231 704€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
259 916€ 311 035€ 263 492€ 222 212€ 241 373€ 196 592€ 169 145€ 139 733€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
94 925€ 509 773€ 385 340€ 1 315 356€ 209 283€ 789 940€ 35 046€ 29 123€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
286 073€ 259 418€ 250 307€ 259 170€ 161 067€ 684 643€ 30 810€ 9 685€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 450 080 € 5 550 060 € 6 350 040 € 7 150 020 € 7 950 000 € 2 450 000 € 2 900 000 € 3 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
800 080€ 1 600 060€ 2 400 040€ 3 200 020€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
6 450 080€ 4 749 980€ 4 749 980€ 4 749 980€ 4 749 980€ 2 450 000€ 2 900 000€ 3 000 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
602 € 529 € 7 372 € 1 368 € 762 € 891 € 40 841 € 292 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
602€ 529€ 7 372€ 1 368€ 762€ 233€ 293€ 292€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
658€ 40 548€