Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sberbank Slovensko, a.s. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
 
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
 
Náklady na úroky a podobné náklady
 
Čisté úrokové výnosy
 
Opravené položky a rezervy
 
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
 
Výnosy z poplatkov a provízií
 
Náklady na poplatky a provízie
 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
 
Zisk alebo strata z obchodovania
 
Ostatné prevádzkové výnosy
 
Ostatné prevádzkové náklady
 
Osobné náklady
 
Mzdové náklady
 
Náklady na sociálne poistenie
 
Odmeny členom orgánov spoločnosti
 
Odpisy
 
Zníženie hodnoty majetku
 
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
 
Výsledok z finančných investícií
 
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
 
Daň z príjmov
 
Splatná daň
 
Odložená daň
 
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení