Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 942 696€ 3 796 234€ 3 045 415€ 3 094 398€ 2 936 745€ 2 774 815€ 2 729 579€ 2 635 488€ 2 355 531€ 2 353 226€ 2 491 631€ 1 054 228€ 1 079 042€ 1 028 860€ 1 121 558€ 1 063 129€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 644 986€ 1 779 352€ 1 830 349€ 1 857 110€ 1 866 740€ 1 825 052€ 1 891 658€ 1 928 884€ 1 714 430€ 1 843 754€ 1 904 713€ 460 192€ 519 433€ 581 146€ 642 602€ 678 868€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 644 986€ 1 779 352€ 1 830 349€ 1 857 110€ 1 866 740€ 1 825 052€ 1 891 658€ 1 928 884€ 1 714 430€ 1 843 754€ 1 904 713€ 460 192€ 519 433€ 581 146€ 642 602€ 678 868€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
144 647€ 144 647€ 144 647€ 144 647€ 144 647€ 144 647€ 144 647€ 145 665€ 145 665€ 145 665€ 145 665€ 145 665€ 145 665€ 144 647€ 144 647€ 144 647€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
683 109€ 711 261€ 745 530€ 740 537€ 667 083€ 572 612€ 532 057€ 530 130€ 233 452€ 215 722€ 268 614€ 307 873€ 362 365€ 420 394€ 474 424€ 530 453€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
817 230€ 923 444€ 895 449€ 971 926€ 1 043 212€ 1 107 793€ 1 178 488€ 1 253 089€ 1 328 965€ 1 469 635€ 1 471 318€ 5 154€ 3 760€ 2 318€ 3 600€ 3 768€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
6 347€ 12 731€ 19 115€ 1 499€ 7 643€ 13 787€ 19 931€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
44 722€ 11 798€ 36 466€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 295 875€ 2 015 117€ 1 212 940€ 1 235 004€ 1 068 244€ 948 101€ 836 162€ 705 166€ 640 085€ 508 522€ 585 773€ 593 141€ 558 153€ 446 209€ 477 365€ 382 791€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
60 264€ 52 546€ 68 522€ 63 114€ 51 083€ 41 260€ 41 813€ 51 113€ 41 857€ 42 630€ 41 269€ 33 906€ 31 996€ 43 846€ 59 746€ 47 567€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
60 264€ 52 546€ 68 522€ 63 114€ 51 083€ 41 260€ 41 813€ 51 113€ 41 857€ 42 630€ 41 269€ 33 906€ 31 996€ 43 846€ 59 746€ 47 567€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
720 819€ 732 920€ 558 482€ 534 059€ 307 776€ 293 348€ 306 867€ 408 165€ 327 162€ 299 833€ 353 373€ 360 457€ 352 235€ 318 720€ 326 804€ 308 902€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
715 756€ 732 765€ 558 397€ 533 551€ 305 668€ 293 133€ 297 942€ 404 385€ 326 580€ 299 031€ 352 840€ 359 945€ 351 901€ 318 395€ 326 522€ 308 880€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 790€ 116€ 85€ 314€ 266€ 3 817€ 3 779€ 69€ 231€ 277€ 263€ 253€ 325€ 282€ 22€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 939€ 39€ 97€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 842€ 215€ 664€ 0€ 81€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
334€ 194€ 4 445€ 514€ 571€ 159€ 249€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 514 792€ 1 229 651€ 585 936€ 637 831€ 709 384€ 613 493€ 487 482€ 245 888€ 271 065€ 166 058€ 191 132€ 198 778€ 173 922€ 83 643€ 90 814€ 26 322€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
300€ 358€ 307€ 306€ 331€ 270€ 258€ 301€ 331€ 245€ 246€ 82€ 160€ 115€ 353€ 33€
087
2.
Ceniny (213)
2 284€ 1 566€ 644€ 2 739€ 1 797€ 2 254€ 1 250€ 1 445€ 861€ 1 356€ 622€ 482€ 2 562€ 740€ 1 085€ 627€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 512 207€ 1 227 728€ 584 985€ 634 786€ 707 257€ 610 970€ 485 974€ 244 141€ 269 874€ 164 458€ 190 264€ 198 213€ 171 200€ 82 788€ 89 375€ 25 662€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 835€ 1 764€ 2 127€ 2 285€ 1 761€ 1 662€ 1 760€ 1 438€ 1 017€ 951€ 1 145€ 895€ 1 456€ 1 505€ 1 592€ 1 470€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 835€ 1 764€ 2 127€ 2 285€ 1 761€ 1 662€ 1 760€ 1 438€ 1 017€ 951€ 1 145€ 895€ 1 456€ 1 505€ 1 592€ 1 470€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 942 696€ 3 796 234€ 3 045 415€ 3 094 398€ 2 936 745€ 2 774 815€ 2 729 579€ 2 635 488€ 2 355 531€ 2 353 226€ 2 491 631€ 1 054 228€ 1 079 042€ 1 028 860€ 1 121 558€ 1 063 129€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 370 778€ 1 894 741€ 1 245 184€ 1 309 182€ 1 122 207€ 976 728€ 812 108€ 655 402€ 455 345€ 387 688€ 287 250€ 312 736€ 304 318€ 144 218€ 187 821€ 156 060€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 370 778€ 1 894 741€ 1 245 184€ 1 309 182€ 1 122 207€ 976 728€ 812 108€ 655 402€ 455 345€ 387 688€ 287 250€ 312 736€ 304 318€ 144 218€ 187 821€ 156 060€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 894 741€ 1 245 184€ 1 309 182€ 1 122 207€ 976 728€ 812 108€ 655 402€ 455 345€ 314 488€ 287 610€ 312 736€ 304 318€ 144 218€ 187 821€ 156 060€ 67 237€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
476 037€ 649 557€ -63 998€ 186 976€ 145 479€ 164 620€ 156 706€ 200 056€ 140 858€ 100 078€ -25 486€ 8 419€ 160 099€ -43 602€ 31 761€ 88 823€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 569 987€ 1 900 261€ 1 799 712€ 1 782 637€ 1 812 902€ 1 796 046€ 1 916 547€ 1 978 925€ 1 899 407€ 1 964 305€ 2 203 726€ 741 038€ 772 304€ 883 815€ 932 297€ 905 726€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
25 135€ 25 951€ 28 179€ 26 872€ 42 738€ 36 114€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
25 135€ 25 951€ 28 179€ 26 872€ 42 738€ 36 114€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
456 321€ 494 985€ 522 584€ 552 958€ 508 486€ 421 967€ 449 975€ 457 153€ 243 810€ 212 570€ 263 463€ 299 961€ 336 535€ 373 975€ 411 288€ 448 978€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
456 321€ 494 985€ 522 584€ 552 958€ 508 486€ 421 967€ 449 975€ 457 153€ 243 810€ 212 570€ 263 463€ 299 961€ 336 535€ 373 975€ 411 288€ 448 978€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
134 160€ 130 856€ 128 704€ 116 010€ 103 280€ 90 944€ 77 843€ 66 984€ 57 894€ 49 029€ 40 024€ 32 359€ 24 906€ 19 263€ 14 193€ 7 966€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
134 160€ 130 856€ 128 704€ 116 010€ 103 280€ 90 944€ 77 843€ 66 984€ 57 894€ 49 029€ 40 024€ 32 359€ 24 906€ 19 263€ 14 193€ 7 966€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
979 506€ 1 274 420€ 1 148 425€ 1 113 669€ 1 201 136€ 1 283 135€ 1 388 730€ 1 454 788€ 1 597 704€ 1 702 705€ 1 875 103€ 382 765€ 382 684€ 463 705€ 464 079€ 412 668€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
116 057€ 289 341€ 401 414€ 495 126€ 651 153€ 809 922€ 974 248€ 1 098 889€ 1 268 001€ 1 420 309€ 1 561 472€ 49 976€ 100 314€ 201 020€ 196 154€ 183 300€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
589€ 1 405€ 453€ 401€ 385€ 334€ 297€ 293€ 286€ 285€ 284€ 50 308€ 272€ 304€ 306€ 291€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
472 743€ 432 164€ 394 452€ 317 651€ 275 871€ 243 820€ 206 392€ 167 310€ 150 606€ 117 252€ 147 571€ 119 923€ 154 705€ 135 716€ 140 956€ 109 746€
163
12.
Zamestnanci (331)
223 761€ 311 411€ 198 053€ 166 300€ 155 578€ 130 529€ 118 078€ 106 858€ 103 031€ 94 680€ 95 921€ 94 000€ 74 916€ 76 549€ 77 264€ 67 362€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
137 026€ 116 578€ 123 936€ 108 682€ 94 784€ 80 470€ 73 971€ 67 804€ 63 669€ 59 152€ 59 266€ 57 521€ 45 340€ 44 176€ 43 786€ 38 629€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 5 939€ 5 613€ 13 340€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
29 317€ 123 521€ 30 117€ 25 508€ 23 366€ 18 060€ 15 743€ 13 635€ 12 111€ 11 027€ 10 589€ 11 038€ 7 138€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 931€ 1 231€ 518€ 2 579€ 1 637€ 2 042€ 924€ 1 161€ 779€ 1 234€ 655€ 454€ 2 420€ 827€ 1 440€ 1 344€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 1 440€ 1 344€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 931€ 1 231€ 518€ 2 579€ 1 637€ 2 042€ 924€ 1 161€ 779€ 1 234€ 655€ 454€ 2 420€ 827€ 0€ 0€