Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 209 589€ 1 115 725€ 796 033€ 781 632€ 717 078€ 675 775€ 704 594€ 674 823€ 656 476€ 627 523€ 703 545€ 797 359€ 727 609€ 714 898€ 700 352€ 700 870€
02
501
Spotreba materiálu
817 557€ 700 685€ 682 705€ 675 526€ 584 303€ 561 886€ 578 496€ 548 445€ 528 937€ 491 138€ 489 771€ 517 828€ 485 839€ 493 728€ 489 397€ 476 913€
03
502
Spotreba energie
392 033€ 415 039€ 113 328€ 106 107€ 132 775€ 113 889€ 126 098€ 126 378€ 127 539€ 136 384€ 213 774€ 279 531€ 241 770€ 221 170€ 210 955€ 223 957€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
132 736€ 73 250€ 66 632€ 76 474€ 107 140€ 125 191€ 93 930€ 81 344€ 79 109€ 64 681€ 72 146€ 53 845€ 46 685€ 63 707€ 102 138€ 145 708€
07
511
Opravy a udržiavanie
25 491€ 17 487€ 17 138€ 29 407€ 55 517€ 62 005€ 40 779€ 20 414€ 10 825€ 16 780€ 24 120€ 11 094€ 13 186€ 15 386€ 6 949€ 11 290€
08
512
Cestovné
2 391€ 1 768€ 1 422€ 1 157€ 2 875€ 4 793€ 3 986€ 4 502€ 3 133€ 2 950€ 1 922€ 1 773€ 2 691€ 3 985€ 2 366€ 2 591€
09
513
Náklady na reprezentáciu
258€ 197€ 175€ 254€ 300€ 2 011€ 340€ 366€ 317€ 307€ 528€ 276€ 217€ 162€ 214€ 73€
10
518
Ostatné služby
104 596€ 53 798€ 47 896€ 45 656€ 48 448€ 56 382€ 48 825€ 56 062€ 64 835€ 44 644€ 45 576€ 40 702€ 30 591€ 44 174€ 92 608€ 131 753€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 570 159€ 4 153 679€ 3 784 378€ 3 486 666€ 3 105 586€ 2 677 037€ 2 386 789€ 2 238 569€ 2 033 347€ 1 980 151€ 1 915 201€ 1 700 483€ 1 526 782€ 1 552 289€ 1 427 464€ 1 302 052€
12
521
Mzdové náklady
3 329 190€ 3 156 811€ 2 765 994€ 2 552 190€ 2 275 046€ 1 976 071€ 1 756 500€ 1 657 403€ 1 493 394€ 1 456 973€ 1 407 277€ 1 255 574€ 1 123 202€ 1 146 583€ 1 054 436€ 961 033€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 146 063€ 928 408€ 952 604€ 878 613€ 778 066€ 666 251€ 592 811€ 553 288€ 514 396€ 499 214€ 484 175€ 425 562€ 383 856€ 386 742€ 355 685€ 325 723€
15
527
Zákonné sociálne náklady
94 906€ 68 460€ 65 779€ 55 864€ 52 473€ 34 715€ 37 477€ 27 877€ 25 556€ 23 964€ 23 749€ 19 347€ 19 725€ 18 964€ 17 343€ 15 296€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 596€ 3 899€ 7 866€ 7 618€ 2 970€ 6 460€ 3 005€ 9 698€ 7 434€ 3 693€ 8 041€ 5 476€ 4 905€ 16 540€ 5 823€ 10 389€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 095€ 3 095€ 3 095€ 3 095€ 2 671€ 2 671€ 2 671€ 2 602€ 2 508€ 2 508€ 2 587€ 2 521€ 1 951€ 3 871€ 3 858€ 3 865€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 501€ 804€ 4 771€ 4 523€ 299€ 3 790€ 335€ 7 096€ 4 927€ 1 186€ 5 454€ 2 955€ 2 954€ 12 669€ 1 965€ 6 523€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 942€ 2 666€ 2 332€ 2 624€ 2 612€ 2 648€ 5 070€ 2 240€ 2 791€ 2 531€ 2 671€ 2 769€ 4 710€ 2 847€ 117 418€ 19 015€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 976€ 0€ 21€ 46€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
61€ 28€ 27€ 32€ 317€ 200€ 332€ 0€ 0€ 16 982€
26
546
Odpis pohľadávky
24€ 2 591€ 16€ 313€ 0€ 0€ 114 593€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 881€ 2 639€ 2 332€ 2 624€ 2 588€ 2 621€ 2 446€ 2 240€ 2 458€ 2 531€ 2 671€ 2 257€ 2 222€ 2 847€ 2 805€ 1 986€
28
549
Manká a škody
0€ 1 180€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
134 366€ 116 105€ 117 446€ 114 291€ 108 711€ 107 193€ 105 626€ 119 145€ 141 138€ 77 959€ 73 618€ 88 771€ 92 981€ 90 354€ 105 038€ 177 406€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
134 366€ 116 105€ 117 446€ 114 291€ 108 711€ 107 193€ 105 626€ 106 314€ 116 916€ 60 959€ 48 482€ 62 819€ 64 802€ 63 455€ 62 300€ 60 827€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
12 831€ 24 222€ 17 000€ 25 135€ 25 951€ 28 179€ 26 898€ 42 738€ 116 579€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
25 135€ 25 951€ 28 179€ 26 872€ 42 738€ 116 579€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 831€ 24 222€ 17 000€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
218€ 227€ 231€ 223€ 221€ 216€ 215€ 210€ 216€ 202€ 195€ 182€ 185€ 179€ 11€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 11€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
218€ 227€ 231€ 223€ 221€ 216€ 215€ 210€ 216€ 202€ 195€ 182€ 185€ 179€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 22 181€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 22 181€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 056 607€ 5 465 551€ 4 774 918€ 4 469 530€ 4 044 318€ 3 594 520€ 3 299 229€ 3 126 029€ 2 920 511€ 2 756 739€ 2 775 416€ 2 648 886€ 2 403 858€ 2 440 814€ 2 480 424€ 2 355 439€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
6 454 421€ 5 236 278€ 4 573 095€ 4 512 352€ 4 123 780€ 3 724 709€ 3 418 020€ 2 937 027€ 2 681 178€ 2 449 597€ 2 349 166€ 2 288 637€ 2 102 608€ 2 007 426€ 2 096 006€ 1 998 218€
67
602
Tržby z predaja služieb
6 454 421€ 5 236 278€ 4 573 095€ 4 512 352€ 4 123 780€ 3 724 709€ 3 418 020€ 2 937 027€ 2 681 178€ 2 449 597€ 2 349 166€ 2 288 637€ 2 102 608€ 2 007 426€ 2 096 006€ 1 998 218€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
1 713€ 1 400€ 1 674€ 1 858€ 1 296€ 1 377€ 949€ 672€ 1 597€ 1 170€ 916€ 1 918€ 0€ 1 254€ 1 536€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 713€ 1 400€ 1 674€ 1 858€ 1 296€ 1 377€ 949€ 672€ 1 597€ 1 170€ 916€ 1 918€ 0€ 1 254€ 1 536€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 287€ 2 395€ 8 222€ 5 729€ 7 062€ 5 024€ 8 139€ 364 890€ 342 028€ 329 939€ 337 137€ 302 560€ 288 815€ 286 712€ 264 118€ 286 483€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
427€ 1 100€ 0€ 1 180€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
85€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 287€ 2 395€ 8 222€ 5 644€ 7 062€ 5 024€ 8 139€ 364 890€ 342 014€ 329 919€ 336 710€ 301 460€ 288 815€ 285 532€ 264 118€ 286 483€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 591€ 24 775€ 25 951€ 28 491€ 27 667€ 65 531€ 112 858€ 41 171€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 591€ 24 775€ 25 951€ 28 491€ 27 667€ 65 531€ 112 858€ 41 171€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
24 775€ 25 951€ 28 179€ 26 872€ 42 738€ 36 114€ 41 171€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 76 744€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 591€ 313€ 795€ 22 794€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3 918€ 19€ 28€ 25€ 21€ 7€ 19€ 8€ 14€ 8€ 22€ 27€ 19€ 48€ 62€
102
662
Úroky
3 918€ 19€ 28€ 25€ 21€ 7€ 19€ 8€ 14€ 8€ 22€ 27€ 19€ 31€ 62€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 17€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
19 190€ 474€ 16 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77 587€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
19 190€ 16 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65 073€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
474€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 514€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
70 304€ 855 845€ 127 909€ 136 064€ 41 035€ 28 008€ 27 178€ 23 199€ 37 481€ 50 894€ 36 498€ 36 679€ 142 923€ 37 522€ 37 901€ 39 205€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
31 640€ 801 862€ 72 730€ 12 148€ 3 636€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
38 664€ 27 599€ 30 374€ 30 528€ 28 887€ 28 008€ 27 178€ 23 167€ 33 845€ 50 894€ 36 498€ 36 574€ 37 440€ 37 313€ 37 691€ 38 995€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
26 384€ 24 805€ 105 536€ 0€ 105 273€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
32€ 105€ 210€ 210€ 210€ 210€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 532 644€ 6 115 108€ 4 710 919€ 4 656 505€ 4 189 797€ 3 759 140€ 3 455 935€ 3 326 085€ 3 061 368€ 2 856 817€ 2 749 930€ 2 657 304€ 2 563 957€ 2 397 212€ 2 512 185€ 2 444 263€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
476 037€ 649 557€ -63 998€ 186 976€ 145 479€ 164 620€ 156 706€ 200 056€ 140 858€ 100 078€ -25 486€ 8 419€ 160 099€ -43 602€ 31 761€ 88 823€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
476 037€ 649 557€ -63 998€ 186 976€ 145 479€ 164 620€ 156 706€ 200 056€ 140 858€ 100 078€ -25 486€ 8 419€ 160 099€ -43 602€ 31 761€ 88 823€