Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská ovčiarska spoločnosť - investičný fond a.s. Ružomberok

2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
500 €
10
B.2
Služby
500€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-500 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 560€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 788€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 228 € -500 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 503€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
5 716€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33€ 27€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-33 € 1 760 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 261 € 1 260 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 960 € 290 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 480€ 960€ 290€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-480 € -480 € -2 221 € 970 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 261 € 1 260 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-480 € -480 € -2 221 € 970 €