Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii", "v konkurze"

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii", "v konkurze"

 • Názov Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii", "v konkurze"
 • IČO 30230217
 • DIČ 2021109156
 • Sídlo Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 30. decembra 1991, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 34/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 124 836 553 €
 • Historický názov Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"
  (platné do 25. apríla 2014 )
  Investičný fond Psips a.s.
  (platné do 4. októbra 2006 )
  Prvá slovenská investičná privatizačná spoločnosť, a.s.
  (platné do 20. apríla 1993 )
 • Historické sídlo Gliderova 12, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 20. apríla 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Likvidácia
 • Dátum začiatku 4. februára 2000
 • Dôvod začiatku Na valnom zhromaždení konanom dňa 04.02.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.
 • Likvidátor Ing. Jozef Šalma, Prešovská 2402/25, 058 01 Poprad
  od 16. augusta 2007
 • Konanie likvidátora Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne likvidátor spoločnosti.
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 30. júla 2013
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 K 6/2013 - 149 zo dňa 04. 07. 2013, právoplatným dňa 30. 07. 2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Investičný fond Psips a.s. "v konkurze", Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Ladislav Kokavec, J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.
 • Správca konkurznej podstaty Ing. Ladislav Kokavec, J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
  od 30. júla 2013
Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Miroslav Nakládal Predseda predstavenstva Javornícka 12, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Ivo Strážovec Podpredseda predstavenstva Javornícka 35, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Jozef Šalma Podpredseda predstavenstva Sitnianska 21, 974 01 Banská Bystrica
 • Konanie menom spoločnosti [od 31. decembra 1991] Za spoločnosť podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen predstavenstva,každý samostatne.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Zdenka Slivková Predseda dozornej rady Švermova 16, 974 01 Banská Bystrica
PaeDr. Svätopluk Polach Člen dozornej rady Sokolovská 2419, Kroměříž, Česká republika
Ing. Jela Faltányová Člen dozornej rady Sládkovičova 68, 974 01 Banská Bystrica
Predmety podnikania
Názov Vznik
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania 28.6.1993
investovanie a reinvestovanie prostriedkov kúpou cenných papierov, nemovitostí, movitých vecí, pozemkov, budov a umeleckých diel a ich ukladanie na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve a na osobitné účty v banke 28.6.1993
kapitálové investície a majetková účasť v iných spoločnostiach 28.6.1993
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť založená zakladateľským plánom zo dňa 30.12.1991 a schválením stanov v zmysle § 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
Starý spis: Sa 180
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 30.9.1993 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.1.1994 bola schválená zmena stanov.
5. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14.4.2000, č.k. 51 - 24 K 83/00 bol vyhlásený konkurz na majetok Investičný fond Psips a.s., Rudlovská cesta 85, Banská Bystrica, IČO: 30 230 217.
Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil: JUDr.
Miroslav Háber, advokát, s miestom podnikania Zvolen,
Trhová 1.
6. Opatrením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 83/00-1049 zo dňa 16.9.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.9.2004 bola ustanovená osobitná správkyňa konkurznej podstaty Ing. Oliva Naništová, r.č. XXXXXX/XXX, Levočská 2, 010 01 Žilina.
7. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 6 M Obdo 4/2005 zo dňa 22.02.2006 zrušil opatrenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 83/00-1049 zo dňa 16.09.2004, ktorým bola do funkcie vymenovaná osobitná správkyňa konkurznej podstaty Ing. Oliva Naništová.
História zmien a podania
 • 2016
 • 8.12. 2016
  Zmena zápisu číslo R146229
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 30. júla 2013 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 K 6/2013 - 149 zo dňa 04. 07. 2013, právoplatným dňa 30. 07. 2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Investičný fond Psips a.s. "v konkurze", Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Ladislav Kokavec, J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.“
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 30. júla 2013 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 K 6/2013 - 149 zo dňa 04. 07. 2013, právoplatným dňa 30. 07. 2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Investičný fond Psips a.s. " v konkurze", Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Ladislav Kokavec, J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.“
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14.4.2000, č.k. 51 - 24 K 83/00 bol vyhlásený konkurz na majetok Investičný fond Psips a.s., Rudlovská cesta 85, Banská Bystrica, IČO: 30 230 217. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil: JUDr. Miroslav Háber, advokát, s miestom podnikania Zvolen, Trhová 1.
 • 2014
 • 25.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R746864
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii", "v konkurze" z Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 30. júla 2013 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 K 6/2013 - 149 zo dňa 04. 07. 2013, právoplatným dňa 30. 07. 2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Investičný fond Psips a.s. " v konkurze", Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Ladislav Kokavec, J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.“ so správcom konkurznej podstaty Ing. Ladislav Kokavec
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 14. apríla 2000
  • zmena osôb:
   Nové osoby
 • 2013
 • 19.2. 2013
  Zbierka listín - výmaz číslo R452672
  • zápisnica z dozornej rady 6/07
  • súhlas s ustanovením do funkcie
  • podpisový vzor
  • Zmluva o predaji časti podniku
 • 19.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R452649
  • Zmluva o predaji časti podniku
 • 2012
 • 27.8. 2012
  Zmena zápisu číslo R318981
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 17.10. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena likvidácie:
   Vstup do likvidácie dňa 4. februára 2000 z dôvodu „Na valnom zhromaždení konanom dňa 04.02.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.“ s likvidátorom Ing. Jozef Šalma a konaním:
   Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne likvidátor spoločnosti.
   pôvodne
   Vstup do likvidácie dňa 4. februára 2000 z dôvodu „Na valnom zhromaždení konanom dňa 04.02.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.“ s likvidátorom Ing. Miloš Surovič a konaním:
   Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne likvidátor spoločnosti.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
 • 12.7. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 6 M Obdo 4/2005 zo dňa 22.02.2006 zrušil opatrenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 83/00-1049 zo dňa 16.09.2004, ktorým bola do funkcie vymenovaná osobitná správkyňa konkurznej podstaty Ing. Oliva Naništová.

 • 20.6. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena likvidácie:
   Vstup do likvidácie dňa 4. februára 2000 z dôvodu „Na valnom zhromaždení konanom dňa 04.02.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.“ s likvidátorom Ing. Miloš Surovič a konaním:
   Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne likvidátor spoločnosti.
   pôvodne
   Vstup do likvidácie dňa 4. februára 2000 z dôvodu „Na valnom zhromaždení konanom dňa 04.02.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.“ s likvidátorom Ing. Vladimír Holub a konaním:
   Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne likvidátor spoločnosti.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
 • 8.2. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Opatrením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 83/00-1049 zo dňa 16.9.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.9.2004 bola ustanovená osobitná správkyňa konkurznej podstaty Ing. Oliva Naništová, r.č. 506120/106, Levočská 2, 010 01 Žilina.

 • 7.2. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2006
 • 4.10. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii" z Investičný fond Psips a.s.
  • likvidáciu:
   Vstup do likvidácie dňa 4. februára 2000 z dôvodu „Na valnom zhromaždení konanom dňa 04.02.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.“ s likvidátorom Ing. Vladimír Holub a konaním:
   Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne likvidátor spoločnosti.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
 • 2000
 • 19.4. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 14. apríla 2000
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14.4.2000, č.k. 51 - 24 K 83/00 bol vyhlásený konkurz na majetok Investičný fond Psips a.s., Rudlovská cesta 85, Banská Bystrica, IČO: 30 230 217. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil: JUDr. Miroslav Háber, advokát, s miestom podnikania Zvolen, Trhová 1.
 • 1994
 • 8.12. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 10.11. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.1.1994 bola schválená zmena stanov.

 • 15.2. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 124 836 553 € z hodnoty 36 513 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 30.9.1993 bola schválená zmena stanov.
 • 1993
 • 7.7. 1993
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 28.6. 1993
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
  • investovanie a reinvestovanie prostriedkov kúpou cenných papierov, nemovitostí, movitých vecí, pozemkov, budov a umeleckých diel a ich ukladanie na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve a na osobitné účty v banke
  • kapitálové investície a majetková účasť v iných spoločnostiach
  Zrušené predmety
  • nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté do majiteľov investičných kupónov

 • 20.4. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1991
 • 31.12. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Prvá slovenská investičná privatizačná spoločnosť, a.s.
  • novú adresu firmy Gliderova 12, 974 01 Banská Bystrica
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen predstavenstva,každý samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté do majiteľov investičných kupónov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť založená zakladateľským plánom zo dňa 30.12.1991 a schválením stanov v zmysle § 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis: Sa 180