Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
265 482€ 271 918€ 349 145€ 306 032€ 317 380€ 311 088€ 330 197€ 327 498€ 311 392€ 363 045€ 341 440€ 634 193€ 399 309€ 376 400€
02
501
Spotreba materiálu
160 394€ 163 785€ 235 133€ 192 404€ 208 962€ 197 897€ 209 157€ 195 418€ 111 272€ 138 920€ 158 149€ 342 912€ 184 777€ 143 224€
03
502
Spotreba energie
105 087€ 107 994€ 112 438€ 112 587€ 107 320€ 111 775€ 119 254€ 131 505€ 199 262€ 219 251€ 180 110€ 289 210€ 195 092€ 197 868€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 139€ 1 574€ 1 041€ 1 098€ 1 415€ 1 786€ 575€ 857€ 4 873€ 3 181€ 2 071€ 19 440€ 35 308€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
992 824€ 583 998€ 827 714€ 926 806€ 890 538€ 905 344€ 769 115€ 858 173€ 854 326€ 931 629€ 1 206 226€ 1 739 001€ 1 272 097€ 1 115 961€
07
511
Opravy a udržiavanie
125 640€ 100 214€ 94 526€ 48 703€ 64 040€ 75 588€ 73 764€ 72 130€ 50 961€ 65 749€ 52 733€ 183 538€ 59 276€ 70 318€
08
512
Cestovné
267€ 250€ 4 471€ 11 794€ 11 944€ 7 319€ 2 053€ 3 858€ 3 385€ 4 578€ 1 760€ 7 269€ 3 215€ 32 650€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 639€ 1 914€ 4 710€ 2 424€ 777€ 2 045€ 2 112€ 2 388€ 1 832€ 1 174€ 728€ 1 286€ 8 778€ 6 732€
10
518
Ostatné služby
863 278€ 481 620€ 724 007€ 863 886€ 813 777€ 820 393€ 691 186€ 779 798€ 798 148€ 860 128€ 1 151 005€ 1 546 908€ 1 200 828€ 1 006 261€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 582 267€ 1 398 817€ 1 412 064€ 1 303 123€ 1 140 018€ 1 080 494€ 929 871€ 917 348€ 921 070€ 973 088€ 1 101 992€ 1 139 486€ 1 080 597€ 1 226 858€
12
521
Mzdové náklady
1 137 293€ 991 925€ 1 014 538€ 935 063€ 812 830€ 771 135€ 665 167€ 648 364€ 660 199€ 700 457€ 780 264€ 821 795€ 770 084€ 889 511€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
384 033€ 337 806€ 341 429€ 316 954€ 275 931€ 257 985€ 224 379€ 220 561€ 223 414€ 224 825€ 272 258€ 263 334€ 243 197€ 279 016€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
60 941€ 69 087€ 56 098€ 51 106€ 51 257€ 51 375€ 40 326€ 48 422€ 37 457€ 47 805€ 49 470€ 54 357€ 67 316€ 58 331€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 431€ 6 211€ 6 428€ 5 386€ 1 801€ 1 498€ 1 449€ 1 411€ 2 112€ 1 954€ 3 156€ 2 910€ 4 306€ 2 263€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1 207€ 301€ 1 172€ 1 142€ 1 129€ 1 092€ 1 077€ 1 201€ 1 201€ 1 201€ 1 201€ 1 044€ 789€ 621€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 225€ 5 911€ 5 256€ 4 244€ 673€ 406€ 371€ 211€ 911€ 753€ 1 955€ 1 866€ 3 517€ 1 642€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 982€ 54 431€ 969€ 2 600€ 1 689€ 2 371€ 2 422€ 5 711€ 1 459€ 1 351€ 10 144€ 153 122€ 5 288€ 26 612€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 030€ 51 516€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 407€ 148€ 84€ 164€ 6€ 0€ 0€ 4 505€ 60€ 0€ 10€ 0€ 2€ 4€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
73€ 0€ 0€ 846€ 0€ 90€ 98€ 0€ 247€ 0€ 146€ 8€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 49 736€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96 599€ 196€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 502€ 4 547€ 885€ 1 591€ 1 683€ 2 281€ 2 324€ 1 206€ 1 152€ 1 351€ 1 958€ 4 994€ 5 090€ 21 900€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 4 708€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
131 777€ 160 178€ 137 026€ 105 522€ 85 331€ 98 915€ 209 928€ 219 452€ 292 813€ 333 327€ 428 567€ 339 898€ 213 359€ 187 635€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
130 756€ 126 774€ 120 561€ 104 719€ 84 811€ 80 679€ 143 436€ 164 211€ 155 041€ 291 370€ 262 522€ 198 052€ 178 221€ 150 591€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 021€ 33 404€ 16 465€ 803€ 520€ 18 236€ 66 492€ 55 241€ 137 772€ 41 957€ 166 045€ 141 846€ 35 138€ 37 044€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 12 900€ 4 000€ 32 142€ 46 842€ 52 914€ 282€ 32 813€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 33 190€ 15 838€ 363€ 0€ 17 986€ 56 001€ 40 469€ 28 469€ 0€ 0€ 0€ 19 974€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
921€ 114€ 527€ 340€ 420€ 150€ 10 391€ 1 872€ 105 303€ 9 814€ 119 203€ 88 932€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 882€ 4 231€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 693€ 7 259€ 7 321€ 6 601€ 6 353€ 6 261€ 5 688€ 5 451€ 5 519€ 6 999€ 16 339€ 20 023€ 16 014€ 8 706€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 118€ 16€ 210€ 542€ 400€ 422€ 548€ 270€ 854€ 935€ 168€ 8 706€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
8 693€ 7 259€ 7 203€ 6 585€ 6 143€ 5 719€ 5 288€ 5 029€ 4 971€ 6 729€ 15 485€ 19 088€ 15 846€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 991 455€ 2 482 813€ 2 740 668€ 2 656 070€ 2 443 110€ 2 405 972€ 2 248 671€ 2 335 045€ 2 388 691€ 2 611 392€ 3 107 864€ 4 028 633€ 2 990 970€ 2 944 435€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
193 277€ 190 351€ 576 025€ 677 289€ 704 033€ 690 286€ 525 989€ 645 378€ 616 486€ 598 758€ 865 497€ 1 258 425€ 1 065 039€ 1 102 136€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
193 277€ 190 054€ 573 892€ 675 456€ 702 038€ 688 335€ 524 674€ 644 872€ 616 116€ 590 598€ 855 616€ 1 248 946€ 1 029 942€ 1 041 899€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 297€ 2 134€ 1 834€ 1 995€ 1 952€ 1 315€ 506€ 370€ 8 160€ 9 881€ 9 479€ 35 097€ 60 237€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 944€ 0€ 0€ 2 314€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 944€ 0€ 0€ 2 314€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 063€ 4 280€ 729€ 1 092€ 3 665€ 1 012€ 2 477€ 935€ 2 328€ 1 519€ 14 436€ 105 118€ 12 151€ 67 620€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 789€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 169€ 0€ 6€ 0€ 164€ 271€ 553€ 1 953€ 272€ 8 589€ 2 855€ 4 732€ 488€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 751€ 165€ 0€ 0€ 0€ 17€ 17€ 377€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 1 821€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 98 081€ 443€ 76€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 063€ 4 112€ 729€ 1 086€ 1 843€ 848€ 1 456€ 216€ 375€ 1 236€ 5 847€ 4 165€ 6 959€ 65 890€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
13 854€ 81 347€ 4 032€ 5 221€ 10 866€ 23 569€ 58 564€ 31 280€ 123 525€ 46 267€ 129 454€ 107 592€ 6 425€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
13 854€ 81 347€ 4 032€ 5 221€ 10 866€ 23 569€ 58 564€ 31 280€ 123 525€ 46 267€ 129 454€ 107 592€ 6 425€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
83€ 24€ 0€ 21€ 0€ 70€ 7 344€ 2 156€ 31 142€ 46 267€ 40 522€ 20 256€ 819€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 771€ 21 413€ 0€ 4 959€ 10 344€ 15 987€ 40 469€ 29 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 10 174€ 4 032€ 0€ 522€ 1 536€ 10 750€ 0€ 92 382€ 0€ 88 932€ 87 336€ 5 606€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 49 736€ 0€ 241€ 0€ 5 976€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
353€ 0€ 0€ 0€ 41€ 96€ 250€ 501€ 235€ 7 748€ 25 225€ 1 874€ 722€ 11 200€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
353€ 0€ 0€ 0€ 41€ 64€ 248€ 500€ 234€ 480€ 1 111€ 1 849€ 672€ 1 042€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 2€ 0€ 0€ 32€ 68€ 25€ 50€ 200€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 236€ 24 046€ 0€ 0€ 9 958€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 479€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 479€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 775 841€ 2 211 501€ 2 193 692€ 1 975 109€ 1 730 179€ 1 762 145€ 1 666 801€ 1 727 567€ 1 683 046€ 1 990 798€ 2 078 038€ 2 645 200€ 1 978 569€ 1 711 532€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 664 508€ 2 105 808€ 2 090 688€ 1 874 000€ 1 651 995€ 1 676 662€ 1 522 000€ 1 574 030€ 1 529 944€ 1 746 855€ 1 876 078€ 2 480 068€ 1 866 933€ 1 642 269€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
111 334€ 105 693€ 103 005€ 96 109€ 78 184€ 75 387€ 134 898€ 148 537€ 138 102€ 243 942€ 201 960€ 165 132€ 79 642€ 69 263€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 10 000€ 8 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 31 994€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 1 904€ 0€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 986 388€ 2 487 479€ 2 774 479€ 2 658 712€ 2 448 783€ 2 477 109€ 2 256 026€ 2 405 661€ 2 425 618€ 2 647 883€ 3 112 650€ 4 118 209€ 3 062 906€ 2 892 488€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-5 067€ 4 666€ 33 811€ 2 642€ 5 673€ 71 137€ 7 355€ 70 616€ 36 928€ 36 491€ 4 786€ 89 576€ 71 936€ -51 947€
136
591
Splatná daň z príjmov
3 058€ 466€ 7 998€ 1 498€ 1 570€ 15 034€ 2 916€ 18 734€ 9 097€ 6 547€ 1 881€ 18 833€ 14 176€ 3 828€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-8 125€ 4 200€ 25 812€ 1 144€ 4 103€ 56 103€ 4 439€ 51 882€ 27 830€ 29 944€ 2 905€ 70 743€ 57 760€ -55 775€