Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
85 955€ 85 635€ 75 995€ 52 525€ 122 249€ 74 122€ 57 985€ 53 889€ 91 049€ 123 182€ 76 329€ 95 555€ 87 865€
02
501
Spotreba materiálu
54 801€ 52 528€ 47 508€ 24 346€ 91 633€ 41 860€ 28 906€ 21 465€ 59 664€ 91 018€ 47 577€ 64 930€ 59 389€
03
502
Spotreba energie
31 154€ 33 107€ 28 487€ 28 180€ 30 616€ 32 262€ 29 079€ 32 424€ 31 385€ 32 164€ 28 751€ 30 625€ 28 476€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
462 653€ 580 286€ 470 493€ 361 295€ 447 586€ 378 649€ 286 774€ 281 922€ 323 398€ 362 202€ 412 241€ 434 804€ 404 853€
07
511
Opravy a udržiavanie
40 960€ 141 790€ 135 595€ 26 120€ 121 540€ 108 318€ 24 842€ 4 831€ 5 909€ 24 272€ 8 410€ 3 202€ 5 727€
08
512
Cestovné
747€ 10 351€ 9 613€ 7 388€ 6 524€ 7 844€ 7 470€ 10 787€ 13 837€ 18 087€ 36 316€ 40 713€ 27 632€
09
513
Náklady na reprezentáciu
716€ 3 779€ 4 652€ 5 825€ 5 311€ 2 611€ 1 732€ 3 888€ 3 851€ 4 608€ 5 403€ 19 413€ 6 699€
10
518
Ostatné služby
420 229€ 424 366€ 320 633€ 321 963€ 314 212€ 259 877€ 252 730€ 262 416€ 299 802€ 315 236€ 362 112€ 371 475€ 364 794€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 539 441€ 1 412 303€ 1 213 893€ 1 088 715€ 1 302 987€ 1 002 723€ 955 686€ 1 288 561€ 1 327 128€ 1 242 655€ 1 351 575€ 1 338 433€ 1 262 771€
12
521
Mzdové náklady
1 104 208€ 1 011 595€ 868 675€ 703 954€ 925 386€ 702 308€ 667 311€ 931 069€ 1 028 407€ 948 359€ 999 571€ 1 040 047€ 974 109€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
367 061€ 335 996€ 294 662€ 257 844€ 309 566€ 240 429€ 231 990€ 301 858€ 240 027€ 237 809€ 259 765€ 250 067€ 242 107€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
23 901€ 19 980€ 16 352€ 21 731€ 23 401€ 21 198€ 21 504€ 20 698€ 21 345€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
44 271€ 44 732€ 34 204€ 105 185€ 44 633€ 38 788€ 34 882€ 34 936€ 37 349€ 56 488€ 92 239€ 48 319€ 46 555€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 506€ 1 518€ 335€ 374€ 4 027€ 289€ 1 045€ 2 672€ 1 105€ 386€ 308€ 351€ 1 150€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
46€ 48€ 48€ 48€ 44€ 44€ 44€ 44€ 44€ 39€ 39€ 39€ 39€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 460€ 1 470€ 287€ 326€ 3 984€ 246€ 1 001€ 2 629€ 1 061€ 348€ 269€ 312€ 1 112€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
569€ 200€ 116 353€ 48 538€ 1 600€ 18 041€ 2 932€ 133€ 32 161€ 285€ 1 972€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
208€ 15 093€ 0€ 133€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
200€ 109€ 1 600€ 1 217€ 8€ 0€ 0€ 285€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
116 353€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
48 429€ 1 731€ 2 924€ 0€ 32 161€ 0€ 1 972€
28
549
Manká a škody
360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
30 755€ 23 907€ 17 465€ 33 589€ 65 252€ 62 903€ 83 468€ 86 031€ 212 094€ 95 392€ 107 174€ 118 169€ 102 750€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 755€ 23 907€ 17 465€ 33 589€ 40 813€ 62 900€ 71 068€ 64 073€ 59 080€ 69 716€ 82 129€ 88 583€ 74 121€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
24 439€ 3€ 12 400€ 21 958€ 153 015€ 25 677€ 25 045€ 29 586€ 28 628€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 29 586€ 26 969€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3€ 12 400€ 21 958€ 61 101€ 25 677€ 25 045€ 0€ 1 660€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
24 439€ 91 914€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 136€ 1 870€ 2 273€ 2 935€ 1 434€ 1 501€ 1 673€ 1 620€ 3 044€ 12 936€ 11 097€ 8 171€ 18 738€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
266€ 68€ 66€ 3€ 48€ 25€ 5€ 82€ 3€ 3 075€ 4 509€ 1 145€ 6 567€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 870€ 1 803€ 2 207€ 2 932€ 1 387€ 1 476€ 1 667€ 1 537€ 3 041€ 9 861€ 6 587€ 7 026€ 12 170€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
126 691€ 121 492€ 121 964€ 144 671€ 105 163€ 87 818€ 76 121€ 27€ 22 062 271€ 19 935 803€ 31 437 810€ 35 484 005€ 29 549 407€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
21 856 030€ 19 019 345€ 30 778 625€ 34 924 070€ 29 082 266€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
126 691€ 121 492€ 121 964€ 144 671€ 105 163€ 87 818€ 76 121€ 27€ 206 240€ 916 457€ 659 185€ 559 935€ 467 141€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 251 706€ 2 227 012€ 1 902 617€ 1 800 457€ 2 048 699€ 1 656 544€ 1 464 352€ 1 732 763€ 24 023 021€ 21 772 690€ 33 428 694€ 37 479 773€ 31 429 504€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
300€ 1 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
300€ 1 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
126 691€ 121 042€ 116 844€ 143 719€ 129 860€ 79 524€ 75 587€ 27€ 91 946€ 3 563€ 656 148€ 555 043€ 468 646€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 2 987€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 20€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
126 691€ 121 042€ 116 844€ 143 719€ 129 860€ 79 524€ 75 587€ 27€ 91 946€ 3 543€ 656 148€ 555 043€ 465 659€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
100€ 129 748€ 21 958€ 35 101€ 25 675€ 25 047€ 29 302€ 28 913€ 34 284€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
100€ 129 748€ 21 958€ 35 101€ 25 675€ 25 047€ 29 302€ 28 913€ 34 284€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
100€ 21 958€ 35 101€ 25 675€ 0€ 29 302€ 28 913€ 34 284€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 395€ 0€ 25 047€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
116 353€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 3€ 22€ 0€ 1 053€ 6 325€ 761€ 4 840€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 2€ 6€ 20€ 23€
103
663
Kurzové zisky
0€ 3€ 22€ 0€ 1 051€ 6 319€ 617€ 4 817€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 125€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 20€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 20€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 160 333€ 2 033 723€ 1 784 192€ 1 596 250€ 1 979 411€ 1 509 678€ 1 372 486€ 1 736 514€ 23 853 932€ 21 752 827€ 32 834 413€ 36 929 842€ 30 931 281€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 129 578€ 2 009 815€ 1 766 728€ 1 562 662€ 1 938 598€ 1 446 778€ 1 301 417€ 1 672 441€ 23 490 117€ 20 497 208€ 31 973 680€ 35 853 037€ 27 101 643€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
30 755€ 23 907€ 17 465€ 33 589€ 40 813€ 62 900€ 71 068€ 64 073€ 157 944€ 339 076€ 754 847€ 1 072 563€ 3 828 871€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
201 208€ 806 218€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
4 664€ 108 339€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 1 985€ 105 886€ 4 241€ 767€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 287 124€ 2 155 064€ 1 902 837€ 1 870 518€ 2 109 272€ 1 589 202€ 1 470 034€ 1 771 664€ 23 971 553€ 21 782 490€ 33 526 188€ 37 514 579€ 31 439 051€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
35 418€ -71 948€ 220€ 70 061€ 60 572€ -67 342€ 5 682€ 38 901€ -51 468€ 9 800€ 97 494€ 34 806€ 9 547€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
35 418€ -71 948€ 220€ 70 061€ 60 572€ -67 342€ 5 682€ 38 901€ -51 468€ 9 800€ 97 494€ 34 806€ 9 547€