Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
255 256€ 216 305€ 285 480€ 183 673€ 126 962€ 126 456€ 100 704€ 119 155€ 130 639€ 67 426€ 162 745€ 196 631€ 180 911€ 176 652€ 203 250€ 258 129€
02
501
Spotreba materiálu
121 045€ 124 825€ 237 756€ 131 948€ 67 917€ 74 187€ 54 431€ 74 677€ 85 246€ 31 603€ 76 058€ 100 944€ 112 430€ 79 997€ 101 805€ 147 486€
03
502
Spotreba energie
134 211€ 91 479€ 47 724€ 51 724€ 59 044€ 52 268€ 46 272€ 44 479€ 45 393€ 35 823€ 86 687€ 95 688€ 68 481€ 96 655€ 101 445€ 110 642€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 043 672€ 1 974 424€ 485 150€ 501 995€ 448 723€ 456 065€ 398 507€ 378 071€ 244 948€ 692 354€ 383 565€ 368 541€ 334 377€ 409 195€ 438 660€ 536 062€
07
511
Opravy a udržiavanie
247 944€ 14 965€ 14 622€ 26 707€ 14 375€ 35 898€ 16 804€ 10 148€ 30 855€ 22 054€ 36 965€ 43 458€ 35 089€ 40 734€ 32 369€ 40 088€
08
512
Cestovné
33 969€ 24 328€ 9 429€ 7 841€ 34 788€ 31 991€ 28 784€ 39 025€ 25 304€ 12 848€ 40 756€ 18 264€ 15 515€ 18 318€ 28 119€ 62 258€
09
513
Náklady na reprezentáciu
18 539€ 14 594€ 6 585€ 8 558€ 19 521€ 11 141€ 5 367€ 15 422€ 6 078€ 2 522€ 13 441€ 8 978€ 10 357€ 6 257€ 6 071€ 5 945€
10
518
Ostatné služby
743 220€ 1 920 537€ 454 514€ 458 889€ 380 039€ 377 035€ 347 552€ 313 475€ 182 710€ 654 930€ 292 403€ 297 841€ 273 416€ 343 886€ 372 101€ 427 770€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 975 140€ 3 362 961€ 3 056 211€ 3 519 423€ 3 114 657€ 2 753 809€ 2 588 229€ 2 390 227€ 2 279 847€ 2 208 607€ 2 161 731€ 2 104 807€ 2 071 621€ 2 141 822€ 2 206 998€ 2 114 264€
12
521
Mzdové náklady
2 755 843€ 2 359 131€ 2 134 208€ 2 331 346€ 2 156 106€ 1 913 604€ 1 776 878€ 1 648 106€ 1 572 568€ 1 524 123€ 1 489 137€ 1 494 597€ 1 497 182€ 1 539 950€ 1 596 891€ 1 536 563€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
960 439€ 815 452€ 746 751€ 842 066€ 756 053€ 674 481€ 632 217€ 583 580€ 561 889€ 546 934€ 540 800€ 518 486€ 509 273€ 527 373€ 547 309€ 521 997€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
42 568€ 40 193€ 38 598€ 37 768€ 31 478€ 30 628€ 29 672€ 32 370€ 30 607€ 32 455€ 32 327€ 32 115€ 31 074€ 31 435€ 30 989€ 23 571€
15
527
Zákonné sociálne náklady
185 994€ 148 185€ 133 140€ 249 849€ 164 432€ 130 293€ 138 955€ 125 350€ 111 221€ 103 066€ 99 468€ 46 129€ 29 590€ 38 875€ 30 372€ 31 287€
16
528
Ostatné sociálne náklady
30 296€ 3 514€ 58 395€ 6 589€ 4 802€ 10 507€ 822€ 3 562€ 2 028€ 13 481€ 4 503€ 4 189€ 1 438€ 845€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
21 841€ 16 154€ 18 113€ 22 082€ 18 348€ 17 806€ 18 422€ 159 404€ 130 906€ 129 707€ 131 225€ 129 318€ 121 956€ 106 590€ 193 931€ 240 439€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
12 456€ 9 322€ 10 682€ 12 093€ 9 735€ 9 735€ 9 735€ 9 735€ 9 735€ 9 735€ 9 735€ 9 735€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 331€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 385€ 6 832€ 7 430€ 9 989€ 8 612€ 8 071€ 8 686€ 149 668€ 121 171€ 119 971€ 121 490€ 119 582€ 116 645€ 101 279€ 188 620€ 235 108€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
27 988€ 19€ 126 598€ 125 986€ 126 459€ 116 891€ 3 020 419€ 51€ 164€ 10 394€ 16€ 1 676€ 0€ 306€ 675€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7€ 4 596€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 328€ 0€ 1 660€ 0€ 0€ 332€
26
546
Odpis pohľadávky
42€ 51€ 164€ 16€ 17€ 0€ 306€ 120€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
27 988€ 19€ 126 598€ 125 978€ 121 863€ 116 849€ 3 020 417€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 223€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
904 850€ 709 404€ 771 103€ 752 797€ 682 567€ 634 174€ 541 453€ 266 507€ 318 780€ 384 643€ 383 117€ 719 707€ 365 640€ 396 150€ 442 564€ 504 962€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
802 037€ 663 736€ 721 889€ 632 313€ 612 702€ 579 694€ 498 128€ 239 089€ 246 839€ 330 301€ 261 430€ 243 531€ 303 771€ 324 662€ 339 678€ 351 257€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
102 814€ 45 668€ 49 214€ 120 484€ 69 864€ 54 480€ 43 324€ 27 418€ 71 941€ 54 342€ 121 686€ 476 176€ 61 869€ 71 488€ 102 886€ 153 705€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
102 814€ 45 668€ 49 214€ 120 484€ 69 864€ 54 480€ 43 324€ 27 418€ 71 941€ 54 342€ 121 686€ 476 176€ 61 869€ 71 488€ 102 886€ 153 705€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 049€ 7 519€ 6 991€ 6 732€ 6 461€ 5 401€ 5 954€ 4 794€ 21 246€ 4 310€ 3 843€ 6 066€ 9 726€ 16 813€ 20 531€ 24 162€
43
563
Kurzové straty
724€ 1 269€ 813€ 1 666€ 1 203€ 1 201€ 2 124€ 1 070€ 17 673€ 347€ 0€ 1 829€ 21€ 1 465€ 1 232€ 7 450€
47
568
Ostatné finančné náklady
325€ 6 250€ 6 178€ 5 067€ 5 258€ 4 200€ 3 830€ 3 725€ 3 573€ 3 963€ 3 843€ 4 237€ 9 705€ 15 348€ 19 299€ 16 712€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
10 117€ 22€ 87€ 0€ 0€ 241€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
10 117€ 22€ 87€ 0€ 0€ 241€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 064 814€ 3 931 522€ 3 898 632€ 3 755 979€ 3 436 707€ 3 299 779€ 3 226 472€ 3 292 668€ 3 122 395€ 2 987 341€ 2 176 834€ 2 071 280€ 2 126 494€ 1 950 760€ 1 489 702€ 1 817 404€
61
587
Náklady na ostatné transfery
2 800€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
3 996 811€ 3 882 287€ 3 821 709€ 3 678 478€ 3 366 944€ 3 252 260€ 3 223 755€ 3 204 680€ 3 113 996€ 2 968 835€ 2 160 545€ 2 050 975€ 2 115 012€ 1 932 041€ 1 465 573€ 1 803 630€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
68 003€ 49 235€ 76 923€ 77 501€ 69 763€ 47 519€ 2 718€ 87 987€ 8 399€ 15 706€ 16 289€ 18 305€ 11 482€ 18 718€ 24 130€ 13 774€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
10 294 610€ 10 218 307€ 8 648 278€ 8 868 668€ 7 960 882€ 7 410 380€ 9 900 159€ 6 610 876€ 6 248 925€ 6 494 898€ 5 403 082€ 5 596 454€ 5 212 402€ 5 197 981€ 4 996 184€ 5 496 096€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
98 636€ 49 668€ 28 323€ 629 917€ 670 041€ 658 108€ 664 449€ 844 940€ 49 077€ 51 390€ 56 619€ 65 136€ 62 148€ 72 623€ 88 999€ 675 286€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
211€ 316€ 605€ 935€ 1 017€ 1 129€ 1 010€ 1 046€ 2 153€ 2 255€ 3 440€ 3 684€ 2 786€ 3 589€ 3 551€ 4 921€
67
602
Tržby z predaja služieb
98 426€ 49 352€ 27 718€ 628 981€ 669 025€ 656 979€ 663 439€ 843 894€ 46 924€ 49 134€ 53 180€ 61 450€ 59 362€ 69 025€ 85 437€ 670 347€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1€ 0€ 10€ 11€ 18€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 960 832€ 2 931 985€ 2 941 450€ 2 780 828€ 2 686 391€ 2 593 386€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 960 832€ 2 931 985€ 2 941 450€ 2 780 828€ 2 686 391€ 2 593 386€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 009 301€ 947 653€ 934 978€ 349 197€ 83 800€ 48 687€ 2 558 466€ 2 448 202€ 2 181 111€ 2 086 054€ 2 120 790€ 2 005 057€ 2 065 965€ 1 875 357€ 1 400 882€ 6 088€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 10€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 009 301€ 947 653€ 934 978€ 349 197€ 83 741€ 48 687€ 2 558 466€ 2 348 202€ 2 181 111€ 2 086 054€ 2 118 987€ 2 005 057€ 2 065 965€ 1 875 357€ 1 400 872€ 6 086€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
18 069€ 19 699€ 16 258€ 32 921€ 21 669€ 22 626€ 25 850€ 19 779€ 11 895€ 132 590€ 77 636€ 71 772€ 65 015€ 109 441€ 144 574€ 52 466€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
18 069€ 19 699€ 16 258€ 32 921€ 21 669€ 22 626€ 25 850€ 19 779€ 11 895€ 132 590€ 77 636€ 71 772€ 65 015€ 109 441€ 144 574€ 52 466€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
18 069€ 19 699€ 16 258€ 32 921€ 21 669€ 22 626€ 25 850€ 19 779€ 11 731€ 132 590€ 77 636€ 71 772€ 65 015€ 109 441€ 144 351€ 52 466€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
164€ 0€ 0€ 0€ 223€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 1€ 1€ 1 461€ 2€ 569€ 0€ 147€ 36 166€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 1 461€ 1€ 568€ 0€ 137€ 36 166€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 1€ 0€ 10€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
6 332 355€ 6 024 274€ 4 700 853€ 5 064 102€ 4 422 265€ 4 043 584€ 6 716 649€ 3 238 127€ 3 145 239€ 3 476 394€ 2 957 351€ 2 960 000€ 3 076 794€ 3 245 438€ 3 347 893€ 3 625 326€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
5 530 318€ 5 360 538€ 3 978 964€ 4 431 789€ 3 809 562€ 3 463 890€ 6 218 521€ 2 999 038€ 2 898 400€ 3 146 094€ 2 695 921€ 2 716 469€ 2 773 023€ 2 920 776€ 3 008 215€ 3 265 279€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
801 808€ 663 528€ 721 260€ 630 343€ 609 636€ 566 374€ 469 843€ 212 136€ 221 013€ 314 458€ 227 367€ 238 524€ 271 049€ 254 258€ 308 579€ 312 772€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 8 791€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
229€ 208€ 629€ 1 970€ 3 067€ 13 320€ 28 285€ 26 953€ 25 826€ 15 843€ 34 064€ 5 007€ 32 722€ 70 404€ 31 099€ 38 485€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
10 419 194€ 9 973 280€ 8 621 863€ 8 856 966€ 7 884 165€ 7 366 390€ 9 965 415€ 6 551 049€ 5 387 324€ 5 746 428€ 5 213 858€ 5 101 966€ 5 270 491€ 5 302 861€ 4 982 496€ 4 395 332€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
124 585€ -245 027€ -26 415€ -11 701€ -76 717€ -43 990€ 65 256€ -59 827€ -861 601€ -748 470€ -189 225€ -494 489€ 58 090€ 104 880€ -13 688€ -1 100 764€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
124 585€ -245 027€ -26 415€ -11 701€ -76 717€ -43 990€ 65 256€ -59 827€ -861 601€ -748 470€ -189 225€ -494 489€ 58 090€ 104 880€ -13 688€ -1 100 764€