Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HORNEX, spol. s r. o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti HORNEX, spol. s r. o. [zrušená]

 • Názov HORNEX, spol. s r. o. [zrušená]
 • IČO 31320627
 • Sídlo P.O. BOX 78, Agátová 1, 840 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. apríla 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2529/B
 • Historické sídlo Agátová 1, 844 27 Bratislava
  (platné do 9. júna 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 1.januára 2001
 • Spoločnosť zrušená od 1. januára 2001
Predmety podnikania
Názov Vznik
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/. 1.4.1992
investorsko-inžinierska činnosť vo výstavbe 1.4.1992
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/ 1.4.1992
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 1.4.1992
staviteľ 1.4.1992
výroba stavebných hmôt a drevárskych hmôt v stavebnej výrobe 1.4.1992
nákup a predaj stavebných a drevárskych hmôt, výrobkov, materiálov, strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru 1.4.1992
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva 1.4.1992
projektová činnosť v investičnej výstavbe 1.4.1992
vykonávanie priemyselných stavieb 1.4.1992
zahranično-obchodná činnosť, export-import 1.4.1992
sprostredkovateľská činnosť 9.6.1995
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti investícií, stavebníctva a podnikateľských aktivít 9.6.1995
sprostredkovateľská činnosť v oblasti investícií, stavebníctva, interiérov a zariadení budov 9.6.1995
projektová činnosť pri rekonštrukciách a opravách stavebných objektov vrátane pamiatkovo chránených 9.6.1995
projektovanie interiérov, nábytku, zariadení budov a dizajnérstvo 9.6.1995
vykonávanie dopravných stavieb 9.6.1995
opravy a rekonštrukcie stavebných objektov vrátane pamiatkovo chránených objektov 9.6.1995
demolačné, búracie, čistiace a upratovacie práce 9.6.1995
montáž kovových konštrukcií a fasád 9.6.1995
dodávka a montáž interiérov, nábytku a zariadení budov 9.6.1995
kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností 9.6.1995
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov 9.6.1995
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch 9.6.1995
propagačná a reklamná činnosť 9.6.1995
prenájom priemyselného tovaru, motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení 9.6.1995
Iné právne skutočnosti
1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.11.2000 na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej premene na akciovú spoločnosť HORNEX, a.s. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti ako i celé obchodné imanie preberá na seba HORNEX, a.s. so sídlom Agátová 1, 840 02 Bratislava.

Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť HORNEX, spol. s r.o. vymazuje z obchodného registra.


V y m a z u j e s a :


Obchodná spoločnosť HORNEX spol. s r.o. so sídlom Agátová 1, Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. S.r.o. vo vložke č. 2529/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu dňa 1. 1. 2001.
História zmien a podania
 • 2001
 • 1.1. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy HORNEX, spol. s r. o.
  • zrušenie adresy firmy P.O. BOX 78, Agátová 1, 840 02 Bratislava
  • zrušenie základného imania 6 639 €
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu: konateľ samostatne v plnom rozsahu, alebo prokuristi každý samostatne v plnom rozsahu, alebo vedenie spoločnosti v zložení generálny riaditeľ, výkonný riaditeľ a finančný riaditeľ každý samostatne. Vedenie spoločnosti v uvedenom zložení koná v rozsahu právomocí delegovaných organizačným poriadkom.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/.
   • investorsko-inžinierska činnosť vo výstavbe
   • vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   • staviteľ
   • výroba stavebných hmôt a drevárskych hmôt v stavebnej výrobe
   • nákup a predaj stavebných a drevárskych hmôt, výrobkov, materiálov, strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • vykonávanie priemyselných stavieb
   • zahranično-obchodná činnosť, export-import
   • sprostredkovateľská činnosť
   • poradensko-konzultačná činnosť v oblasti investícií, stavebníctva a podnikateľských aktivít
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti investícií, stavebníctva, interiérov a zariadení budov
   • projektová činnosť pri rekonštrukciách a opravách stavebných objektov vrátane pamiatkovo chránených
   • projektovanie interiérov, nábytku, zariadení budov a dizajnérstvo
   • vykonávanie dopravných stavieb
   • opravy a rekonštrukcie stavebných objektov vrátane pamiatkovo chránených objektov
   • demolačné, búracie, čistiace a upratovacie práce
   • montáž kovových konštrukcií a fasád
   • dodávka a montáž interiérov, nábytku a zariadení budov
   • kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
   • prevádzkovanie garáži a odstavných plôch
   • propagačná a reklamná činnosť
   • prenájom priemyselného tovaru, motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.11.2000 na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej premene na akciovú spoločnosť HORNEX, a.s. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti ako i celé obchodné imanie preberá na seba HORNEX, a.s. so sídlom Agátová 1, 840 02 Bratislava. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť HORNEX, spol. s r.o. vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť HORNEX spol. s r.o. so sídlom Agátová 1, Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. S.r.o. vo vložke č. 2529/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu dňa 1. 1. 2001.
 • 1999
 • 11.6. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Spoločenská zmluva zo dňa 12.5.1999, spísaná v súlade s ustanoveniami zák.č. 11/1998 Z.z.

 • 1998
 • 11.9. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 6 639 € z hodnoty 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu: konateľ samostatne v plnom rozsahu, alebo prokuristi každý samostatne v plnom rozsahu, alebo vedenie spoločnosti v zložení generálny riaditeľ, výkonný riaditeľ a finančný riaditeľ každý samostatne. Vedenie spoločnosti v uvedenom zložení koná v rozsahu právomocí delegovaných organizačným poriadkom.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu konateľ v rozsahu určenom spoločenskou zmluvou.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica č. 2 v VZ zo dňa 27.7.1998, spoločenská zmluva zo dňa 27.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/98 Z.z.
 • 1995
 • 9.6. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy P.O. BOX 78, Agátová 1, 840 02 Bratislava z Agátová 1, 844 27 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • sprostredkovateľská činnosť
   • poradensko-konzultačná činnosť v oblasti investícií, stavebníctva a podnikateľských aktivít
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti investícií, stavebníctva, interiérov a zariadení budov
   • projektová činnosť pri rekonštrukciách a opravách stavebných objektov vrátane pamiatkovo chránených
   • projektovanie interiérov, nábytku, zariadení budov a dizajnérstvo
   • vykonávanie dopravných stavieb
   • opravy a rekonštrukcie stavebných objektov vrátane pamiatkovo chránených objektov
   • demolačné, búracie, čistiace a upratovacie práce
   • montáž kovových konštrukcií a fasád
   • dodávka a montáž interiérov, nábytku a zariadení budov
   • kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
   • prevádzkovanie garáži a odstavných plôch
   • propagačná a reklamná činnosť
   • prenájom priemyselného tovaru, motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení
   Zrušené predmety
   • poradensko-konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva a podnikateľských aktivít
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.1995, na ktorom boli schválené prevody obchodného podielu. Spoločenská zmluva zo dňa 24.5.1995. Starý spis: S.r.o. 5134
 • 1992
 • 1.4. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy HORNEX, spol. s r. o.
  • novú adresu firmy Agátová 1, 844 27 Bratislava
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu konateľ v rozsahu určenom spoločenskou zmluvou.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/.
   • investorsko-inžinierska činnosť vo výstavbe
   • vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   • staviteľ
   • poradensko-konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva a podnikateľských aktivít
   • výroba stavebných hmôt a drevárskych hmôt v stavebnej výrobe
   • nákup a predaj stavebných a drevárskych hmôt, výrobkov, materiálov, strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • vykonávanie priemyselných stavieb
   • zahranično-obchodná činnosť, export-import