Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 139 532€ 7 666 043€ 9 596 907€ 8 663 003€ 8 625 523€ 7 361 512€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 396 899 € 8 132 135 € 10 035 031 € 8 788 196 € 9 076 385 € 7 772 704 € 8 065 373 € 9 051 564 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
844 277€ 994 439€ 1 993 344€ 500 410€ 1 738 384€ 297 290€ 1 233 079€ 1 933 303€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
5 143 692€ 6 526 910€ 7 435 725€ 7 987 025€ 6 683 302€ 6 935 207€ 6 451 022€ 6 686 635€
05
III.
Tržby z predaja služieb
151 563€ 144 694€ 167 838€ 175 568€ 203 837€ 129 015€ 147 352€ 153 063€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-95 544€ 243 081€ 163 581€ -128 386€ 265 962€ 202 560€ 20 181€ -46 004€
07
V.
Aktivácia
2 122€ 1 046€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
46 360€ 17 603€ 35 107€ 37 662€ 39 108€ 52 263€ 53 286€ 115 029€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
306 551€ 205 408€ 239 436€ 215 917€ 143 670€ 155 323€ 160 453€ 209 538€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 586 372 € 8 310 663 € 9 685 750 € 8 358 266 € 8 955 627 € 7 680 088 € 8 401 830 € 8 848 400 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
704 603€ 799 713€ 1 633 327€ 417 103€ 1 449 054€ 258 780€ 1 448 514€ 1 277 235€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 152 018€ 4 480 978€ 4 755 010€ 4 474 387€ 3 940 560€ 4 414 662€ 3 915 284€ 4 157 235€
13
C.
Opravné položky k zásobám
7 986€ 5 432€ 0€ 34 520€ 193 712€ 0€
14
D.
Služby
624 871€ 762 870€ 781 430€ 898 030€ 1 005 051€ 916 645€ 912 620€ 1 118 938€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 495 563 € 1 724 338 € 1 744 501 € 1 838 208 € 1 738 709 € 1 503 409 € 1 361 530 € 1 419 199 €
16
E.1.
Mzdové náklady
984 814€ 1 146 972€ 1 164 301€ 1 244 206€ 1 194 755€ 1 028 509€ 919 032€ 990 805€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
79 636€ 90 021€ 89 446€ 76 413€ 66 434€ 54 129€ 50 920€ 34 166€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
376 603€ 429 183€ 439 614€ 461 759€ 423 766€ 375 918€ 348 932€ 354 091€
19
E.4.
Sociálne náklady
54 510€ 58 162€ 51 140€ 55 830€ 53 754€ 44 853€ 42 646€ 40 137€
20
F.
Dane a poplatky
67 688€ 38 995€ 38 683€ 35 724€ 35 519€ 42 802€ 40 950€ 35 525€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
443 432€ 428 854€ 646 137€ 607 966€ 490 479€ 452 707€ 479 997€ 639 384€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
443 432€ 428 854€ 646 137€ 607 966€ 490 479€ 452 707€ 479 997€ 639 384€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
42 592€ 7 043€ 14 474€ 26 353€ 2 611€ 1 087€ -686€ 73 339€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 471€ 2 291€ 1 268€ 287€ 183 115€ -1 163€ 1 153€ 92 039€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
44 148€ 60 149€ 70 920€ 60 208€ 110 529€ 56 639€ 48 756€ 35 506€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-189 473 € -178 528 € 349 281 € 429 930 € 120 758 € 92 616 € -336 457 € 203 164 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 554 510 € 1 860 131 € 2 590 721 € 2 745 097 € 2 498 942 € 1 940 511 € 1 381 504 € 2 173 589 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
371 € 1 € 566 € 2 209 € 4 067 € 8 501 € 93 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 2 221 € 4 054 € 1 098 € 23 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 2 221€ 4 054€ 1 098€ 23€
42
XII.
Kurzové zisky
371€ 1€ 559€ -12€ 13€ 7 403€ 70€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
31 834 € 39 210 € 51 936 € 55 107 € 60 794 € 43 651 € 56 851 € 46 516 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 336 € 28 256 € 32 742 € 32 021 € 28 174 € 30 369 € 26 705 € 28 710 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
28 174€ 181€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21 336€ 28 256€ 32 742€ 32 021€ 0€ 30 188€ 26 705€ 28 710€
52
O.
Kurzové straty
228€ 465€ 243€ 116€ 234€ 1 782€ 9 495€ 6 919€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 270€ 10 489€ 18 951€ 22 970€ 32 386€ 11 500€ 20 651€ 10 887€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-31 463 € -39 210 € -51 935 € -54 541 € -58 585 € -39 584 € -48 350 € -46 423 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-220 936 € -217 738 € 297 346 € 375 389 € 62 173 € 53 032 € -384 807 € 156 741 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 453 € -13 126 € 44 468 € 74 912 € 16 723 € 20 599 € -81 221 € 500 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
56 801€ 66 302€ 4 923€ 3 469€ 3 088€ 4€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
10 453€ -13 126€ -12 333€ 8 610€ 11 800€ 17 130€ -84 309€ 496€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-231 389 € -204 612 € 252 878 € 300 477 € 45 450 € 32 433 € -303 586 € 156 241 €