Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IMPEX Bratislava, a.s. - v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti IMPEX Bratislava, a.s. - v likvidácii [zrušená]

 • Názov IMPEX Bratislava, a.s. - v likvidácii [zrušená]
 • IČO 31322212
 • Sídlo Seberíniho 1, 827 50 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 394/B
 • Historický názov IMPEX Bratislava, a.s.
  (platné do 5. októbra 1993 )
 • Historické sídlo Seberiniho 1, 826 23 Bratislava
  (platné do 12. júna 1996)
  Urxova 1, 826 23 Bratislava
  (platné do 1. decembra 1992)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 15.januára 2005
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Iné právne skutočnosti
1. Uznesenie Krajského súdu č.k. 38K 123/94 - 1148 zo dňa 27.8.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2003, ktorým sa zrušuje konkurz po splnení rozvrhového uznesenia.
Obchodná spoločnosť IMPEX Bratislava, a.s. - v likvidácii, Seberíniho 1, 827 50 Bratislava, IČO: 31 322 212 zapísaná v Odd. Sa vo vložke 394/B sa dňom 15.1.2005 vymazuje z obchodného registra.
História zmien a podania
 • 2005
 • 15.1. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy IMPEX Bratislava, a.s. - v likvidácii
  • zrušenie adresy firmy Seberíniho 1, 827 50 Bratislava
  • zrušenie základného imania 3 930 260 €
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Menom spoločnosti koná likvidátor JUDr. Ján Gajniak, bytom Bratislava, Jasovská 43
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie Krajského súdu č.k. 38K 123/94 - 1148 zo dňa 27.8.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2003, ktorým sa zrušuje konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Obchodná spoločnosť IMPEX Bratislava, a.s. - v likvidácii, Seberíniho 1, 827 50 Bratislava, IČO: 31 322 212 zapísaná v Odd. Sa vo vložke 394/B sa dňom 15.1.2005 vymazuje z obchodného registra.
 • 2004
 • 19.1. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 123/94-1148 zo dňa 27.8.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2003 bol zrušený konkurz, vyhlásený na majetok úpadcu IMPEX Bratislava, a.s. v likvidácii, Seberíniho 1, 827 50 Bratislava, IČO: 31 322 212 uznesením. č. K. 38K 123/94-86 zo dňa 31.5.1995, po splnení rozvrhového uznesenia. JUDr. Viola Dudáková, komerčná právnička, so sídlom Kaštieľska 10, 821 05 Bratislava bola zbavená funkcie správkyne konkurznej podstaty.

 • 1996
 • 12.6. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Seberíniho 1, 827 50 Bratislava z Seberiniho 1, 826 23 Bratislava

 • 1995
 • 14.8. 1995
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 38K 123/94-86 zo dňa 31.5.1995 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka IMPEX Bratislava akciová spoločnosť v likvidácii, Sebríniho 1, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Viola Dudáková, komerčná právnička, Košická 28, Bratislava. Stary spis: Sa 762

 • 1993
 • 5.10. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu IMPEX Bratislava, a.s. - v likvidácii z IMPEX Bratislava, a.s.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Menom spoločnosti koná likvidátor JUDr. Ján Gajniak, bytom Bratislava, Jasovská 43
   pôvodne
   Predstavensto je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svojpodpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť rozhodla o vstupe do likvidácie na valnom zhromaždení zo dňa 29. 6. 1993. V zmysle § 4a zák.č. 122/93 Zb. ktorým sa mení a dopľňa zák. č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní dňom 15. 11. 1993 začína dohodova- cie konanie. Notárska zápisnica N 365/93 napísaná dňa 30.12.1993 notárom JUDr. Kováčom v Bratisla- ve, ktorá osvedčuje priebeh a výsledky rokovania schôdze veriteľov, na ktorej bola zvolená rada veriteľov: Ing. Ján Kliský, MILEX PROGRES, a.s. Bratislava - predseda, bytom 841 02 Bratislava, Galayova 35 JUDr. Ľudovít Šajgal, VÚB, a.s., Bratislava - podpredseda, bytom 851 01 Bratislava, Ševčenkova 29 JUDr. Viola Dudáková, ZEMPMILK, a.s., Michalovce, bytom 821 09 Bratislava, Košická 28 Ing. Anna Marková, PIVOVAR ŠARIŠ, a.s. Veľký Šariš, bytom 821 03 Bratislava, Solivarská 4 Ing. Jozef Jajcaj, SLOVMÄSO, š.p.,Bratislava, bytom 831 03 Bratislava, Sadmelijská 3 Ing. Dionýz Földes, CASSOVIAMILK, a.s., Košice, bytom 040 12 Košice, Opatovská 10 JUDr. Dana Podhradská, KABÁT, s.r.o. Bratislava, bytom 821 06 Bratislava, Estónska 16 Na základe výzvy Mestského súdu v Bratislave o začatí dohodovacieho konania, doručenej dňom 10.2.1995 sa začalo dohodovacie konanie v zmysle § 4a Zák.č. 122/93 Zz, ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
 • 1992
 • 1.12. 1992
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.4. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny