Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
497 890€ 351 345€ 413 454€ 189 163€ 271 881€ 786 158€ 487 723€ 282 911€ 262 326€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
498 140 € 351 345 € 416 479 € 191 634 € 261 651 € 785 991 € 486 494 € 282 742 € 262 023 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 701€
05
III.
Tržby z predaja služieb
497 890€ 351 345€ 413 453€ 189 162€ 261 655€ 784 627€ 481 929€ 277 602€ 261 804€ 234 900€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
250€ 417€ 875€ 500€ 30€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 026€ 2 055€ -4€ 489€ 364€ 5 110€ 219€ 13€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
492 794 € 349 000 € 406 969 € 237 311 € 278 496 € 698 107 € 448 394 € 279 076 € 266 476 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
210 174€ 166 439€ 151 359€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10 839€ 8 383€ 8 143€ 61 391€ 73 905€ 54 873€ 158 792€ 109 935€ 72 286€ 79 461€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
174 782€ 82 853€ 115 546€ 54 139€ 91 324€ 516 050€ 208 952€ 74 280€ 99 547€ 70 132€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
88 679 € 91 252 € 106 823 € 104 421 € 100 481 € 84 067 € 78 690 € 90 309 € 87 534 € 100 493 €
16
E.1.
Mzdové náklady
65 704€ 66 678€ 79 491€ 76 709€ 74 070€ 62 998€ 58 134€ 66 324€ 59 813€ 75 526€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
20 840€ 21 715€ 24 536€ 24 816€ 23 593€ 19 030€ 18 637€ 21 695€ 19 644€ 22 421€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 135€ 2 859€ 2 796€ 2 896€ 2 818€ 2 039€ 1 919€ 2 290€ 8 077€ 2 546€
20
F.
Dane a poplatky
2 606€ 2 441€ 688€ 435€ 1 465€ 1 095€ 1 121€ 1 494€ 1 601€ 1 642€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 631€ 13 632€ 25 255€ 806€ 2 537€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 631€ 13 632€ 25 255€ 806€ 2 537€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 608€ -2 551€ 10 775€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
106€ 183€ 4€ 3 293€ 11 321€ 16 767€ 33€ 3 058€ 2 971€ 1 130€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 346 € 2 345 € 9 510 € -45 677 € -16 845 € 87 884 € 38 100 € 3 666 € -4 453 € -17 945 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
102 095 € 93 670 € 138 405 € 73 632 € 96 426 € 213 704 € 117 886 € 93 387 € 89 971 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 230 € 167 € 1 229 € 168 € 304 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 3 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 3€ 2€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10 230€ 167€ 1 227€ 165€ 302€ 3 622€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
390 € 854 € 521 € 910 € 3 687 € 4 408 € 189 € 3 894 € 1 018 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
112 € 3 € 272 € 689 € 105 € 1 194 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
112€ 3€ 272€ 689€ 105€ 1 194€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
278€ 851€ 249€ 221€ 3 582€ 3 214€ 189€ 3 894€ 1 018€ 255€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-390 € -854 € -521 € -910 € 6 543 € -4 241 € 1 040 € -3 726 € -714 € 3 369 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 956 € 1 491 € 8 989 € -46 587 € -10 302 € 83 643 € 39 140 € -60 € -5 167 € -13 760 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
244 € 13 690 € 8 139 € 492 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
244€ 13 690€ 8 139€ 492€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 956 € 1 491 € 8 745 € -46 587 € -10 302 € 69 953 € 31 001 € -552 € -5 167 € -13 760 €