Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 15.10.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 221 z roku 2012 15.11.2012
 • Úpadca CLIF spol. s r.o.
  IČO: 31345417
  Námestie Slobody 1196
  926 01   Sereď
Oznam

7Cbr 81/2012

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Trnava v právnej veci začatého konania o zrušení CLIF s.r.o., so sídlom 926 01 Sereď, Námestie Slobody 1196, IČO: 31 345 417, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v Obchodnom vestníku.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 7CbR/81/2012
 • ICS 2112214051
 • Vydal JUDr. Rastislav Kresl
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Monika Pekarovičová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 28.3.2013
Výmaz 7.5.2013