Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNOTECH, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 589 635€ 4 166 811€ 3 803 699€ 3 220 191€ 2 549 993€ 2 748 475€ 1 618 733€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 707 390€ 2 759 583€ 2 535 263€ 2 118 534€ 1 742 115€ 1 852 856€ 1 021 612€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 882 245 € 1 407 228 € 1 268 436 € 1 101 657 € 807 878 € 895 619 € 597 121 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
660 178 € 697 688 € 544 444 € 1 282 528 € 1 198 834 € 368 739 € 101 884 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
660 178€ 697 688€ 544 444€ 1 282 528€ 1 198 834€ 368 739€ 101 884€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
625 047 € 495 812 € 410 873 € 294 535 € 437 324 € 324 255 € 262 796 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
139 761€ 87 731€ 93 319€ 95 977€ 90 604€ 40 124€ 33 822€
10
B.2
Služby
485 286€ 408 081€ 317 554€ 198 558€ 346 720€ 284 131€ 228 974€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 917 376 € 1 609 104 € 1 402 007 € 2 089 650 € 1 569 388 € 940 103 € 436 209 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
447 988 € 363 550 € 330 618 € 269 878 € 238 573 € 158 517 € 119 767 €
13
C.1
Mzdové náklady
325 478€ 263 567€ 238 510€ 194 762€ 172 607€ 114 567€ 87 612€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
114 436€ 94 342€ 85 670€ 70 465€ 61 680€ 41 179€ 29 802€
16
C.4
Sociálne náklady
8 074€ 5 641€ 6 438€ 4 651€ 4 286€ 2 771€ 2 353€
17
D
Dane a poplatky
5 787€ 4 270€ 1 790€ 2 103€ 1 806€ 4 183€ 2 210€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
267 810€ 257 243€ 245 062€ 197 843€ 181 184€ 136 835€ 61 363€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 083€ 29 058€ 236 139€ 45 111€ 109 165€ 21 667€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 961€ 134 626€ 30 594€ 63 398€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-18 715€ -9 510€ -15 406€ -22 493€ 15 877€ 17 331€ 32 671€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
584 738€ 66 125€ 29 562€ 15 812€ 11 230€ 2 817€ 3 220€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
477 974€ 105 686€ 336 438€ 10 555€ 7 550€ 9 489€ 6 171€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 323 353 € 953 990 € 553 164 € 1 749 089 € 1 150 145 € 662 332 € 238 914 €
38
X.
Výnosové úroky
25 686€ 34 164€ 20 994€ 21 279€ 8 833€ 23€ 23€
39
N
Nákladové úroky
23 954€ 4 883€ 7 416€ 6 192€ 7 025€ 9 826€ 3 842€
40
XI.
Kurzové zisky
386€ 6 005€ 2 519€ 506€ 4 647€ 5 817€ 23 040€
41
O
Kurzové straty
3 556€ 5 216€ 46 695€ 6 738€ 18 079€ 3 454€ 2 648€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 149€ 4 288€ 5 048€ 4 011€ 3 877€ 3 005€ 2 075€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-11 587 € 25 782 € -35 646 € 4 844 € -15 501 € -10 445 € 14 498 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 311 766 € 979 772 € 517 518 € 1 753 933 € 1 134 644 € 651 887 € 253 412 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
505 807 € 233 212 € 186 161 € 392 097 € 251 792 € 147 659 € 59 841 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
508 271€ 232 883€ 186 021€ 392 883€ 252 425€ 147 659€ 59 841€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 464€ 329€ 140€ -786€ -633€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 805 959 € 746 560 € 331 357 € 1 361 836 € 882 852 € 504 228 € 193 571 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 311 766 € 979 772 € 517 518 € 1 753 933 € 1 134 644 € 651 887 € 253 412 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 805 959 € 746 560 € 331 357 € 1 361 836 € 882 852 € 504 228 € 193 571 €