Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
99 376 000 € 88 115 000 € 87 624 000 € 91 172 000 € 77 800 040 € 78 622 309 € 77 742 184 € 79 835 745 € 89 624 144 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
26 957 000 € 26 460 000 € 33 116 000 € 44 166 000 € 65 579 702 € 65 674 738 € 65 859 425 € 64 692 825 € 62 844 252 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 326 000 € 1 137 000 € 1 973 000 € 3 058 000 € 2 842 533 € 2 931 999 € 2 991 970 € 2 653 544 € 346 865 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
2 138 000€ 881 000€ 1 467 000€ 1 986 000€ 0€ 19 512€ 48 779€ 78 046€
005
A.I.2
Software
93 000€ 117 000€ 194 000€ 222 000€ 318 040€ 415 750€ 283 710€ 206 131€ 109 754€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
66 000€ 138 000€ 299 000€ 844 000€ 2 335 233€ 2 387 630€ 354 273€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
29 000€ 1 000€ 13 000€ 6 000€ 189 260€ 128 619€ 2 334 475€ 2 261 709€ 159 065€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 136 925€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
24 631 000 € 25 323 000 € 31 143 000 € 41 108 000 € 62 737 169 € 62 742 739 € 62 867 455 € 62 039 281 € 62 497 387 €
012
A.II.1
Pozemky
272 000€ 278 000€ 456 000€ 456 000€ 679 712€ 639 862€ 639 862€ 639 616€ 656 676€
013
A.II.2
Stavby
21 404 000€ 22 090 000€ 26 811 000€ 35 881 000€ 54 103 731€ 54 807 690€ 55 417 759€ 55 802 202€ 57 930 625€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 503 000€ 2 598 000€ 3 118 000€ 4 291 000€ 7 397 147€ 6 796 274€ 6 254 843€ 4 806 242€ 3 545 598€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
452 000€ 357 000€ 758 000€ 480 000€ 556 579€ 498 913€ 554 991€ 791 221€ 364 488€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
72 418 000 € 61 654 000 € 54 507 000 € 47 005 000 € 12 125 378 € 12 836 052 € 11 790 932 € 15 094 205 € 26 729 442 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
237 000 € 670 000 € 458 000 € 1 588 000 € 501 681 € 839 969 € 680 161 € 626 270 € 438 245 €
032
B.I.1
Materiál
237 000€ 670 000€ 458 000€ 1 588 000€ 501 681€ 839 969€ 680 161€ 626 270€ 438 245€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 314 000 € 2 314 000 € 2 334 000 € 2 369 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 314 000€ 2 314 000€ 2 334 000€ 2 369 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
63 625 000 € 55 125 000 € 4 499 000 € 5 462 000 € 4 718 393 € 4 296 288 € 3 735 843 € 4 981 213 € 3 122 041 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 440 000€ 2 732 000€ 2 320 000€ 4 760 000€ 4 324 335€ 3 733 724€ 3 384 796€ 4 970 464€ 3 104 178€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
60 000 000€ 52 000 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
125 000€ 235 000€ 2 020 000€ 630 000€ 374 955€ 496 579€ 330 873€ 0€ 7 448€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
60 000€ 158 000€ 159 000€ 72 000€ 19 103€ 65 985€ 20 174€ 10 749€ 10 415€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 242 000 € 3 545 000 € 47 216 000 € 37 586 000 € 6 905 304 € 7 699 795 € 7 374 928 € 9 486 722 € 23 169 156 €
056
B.IV.1
Peniaze
41 000€ 40 000€ 38 000€ 39 000€ 2 917€ 3 882€ 499€ 5 510€ 15 716€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 201 000€ 3 505 000€ 47 178 000€ 37 547 000€ 6 780 248€ 7 547 782€ 7 257 259€ 9 412 059€ 22 955 129€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
122 139€ 148 131€ 117 170€ 69 153€ 198 311€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 94 960 € 111 519 € 91 827 € 48 715 € 50 450 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
85 039€ 101 987€ 85 998€ 37 091€ 32 647€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 11 624€ 17 803€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
9 921€ 9 532€ 5 829€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
99 376 000 € 88 115 000 € 87 624 000 € 91 172 000 € 77 800 040 € 78 622 309 € 77 742 184 € 79 835 745 € 89 624 144 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
81 196 000 € 74 276 000 € 72 464 000 € 73 092 000 € 64 148 089 € 65 199 746 € 65 557 667 € 67 383 565 € 84 013 207 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
43 008 000 € 43 008 000 € 43 008 000 € 43 008 000 € 43 007 906 € 43 007 906 € 43 007 906 € 43 007 906 € 64 016 829 €
069
A.I.1
Základné imanie
43 008 000€ 43 008 000€ 43 008 000€ 43 008 000€ 43 007 906€ 43 007 906€ 43 007 906€ 43 007 906€ 64 016 829€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 403 140 € 3 403 140 € 3 403 140 € 3 403 141 € 3 403 141 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 1 247 295€ 1 247 295€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 2 155 846€ 2 155 846€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 403 140€ 3 403 140€ 3 403 140€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 602 000 € 8 602 000 € 8 602 000 € 8 602 000 € 5 198 441 € 5 198 441 € 5 198 441 € 6 787 010 € 5 697 388 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 602 000€ 8 602 000€ 8 602 000€ 8 602 000€ 5 198 441€ 5 198 441€ 5 198 441€ 6 787 010€ 5 697 388€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
29 586 000 € 22 666 000 € 20 854 000 € 21 482 000 € -11 256 € -11 366 € -39 173 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 586 000€ 22 666 000€ 20 854 000€ 21 482 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 256€ -11 366€ -39 173€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
12 549 858 € 13 601 625 € 13 987 353 € 14 185 508 € 10 895 849 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
17 769 000 € 13 250 000 € 14 362 000 € 17 081 000 € 12 324 961 € 12 092 868 € 10 869 884 € 11 016 854 € 5 552 786 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
12 347 000 € 8 772 000 € 9 120 000 € 9 613 000 € 4 759 893 € 4 737 228 € 3 870 330 € 3 938 924 € 2 883 965 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
12 003 000€ 8 508 000€ 8 880 000€ 8 497 000€ 3 948 552€ 3 591 162€ 3 246 975€ 2 915 443€ 2 320 720€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
344 000€ 264 000€ 240 000€ 1 116 000€ 811 341€ 1 146 066€ 623 355€ 1 023 481€ 563 245€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 044 000 € 2 399 000 € 2 867 000 € 4 358 000 € 5 482 955 € 3 547 018 € 3 620 052 € 3 556 021 € 816 041 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
262 000€ 245 000€ 245 000€ 245 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 990 000€ 1 980 000€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 372€ 1 447€ 1 570€ 1 610€ 1 923€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 782 000€ 2 154 000€ 2 622 000€ 4 113 000€ 5 480 583€ 3 545 571€ 2 628 482€ 1 574 411€ 814 118€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 378 000 € 2 079 000 € 2 375 000 € 3 110 000 € 2 082 113 € 2 818 622 € 2 389 502 € 2 201 909 € 1 852 780 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 713 000€ 1 371 000€ 2 233 000€ 2 989 000€ 1 899 877€ 2 633 028€ 2 240 234€ 1 762 678€ 1 811 273€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 972€ 0€ 5 405€ 5 928€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
83 636€ 38 561€ 39 748€ 40 548€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
41 316€ 33 639€ 29 377€ 29 429€ 0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 521 000€ 571 000€ 12 000€ 14 000€ 22 714€ 66 573€ 26 183€ 334 765€ 35 550€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
144 000€ 137 000€ 130 000€ 107 000€ 28 598€ 46 821€ 53 960€ 29 084€ 29€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 990 000€ 990 000€ 1 320 000€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
411 000 € 589 000 € 798 000 € 999 000 € 1 326 990 € 1 329 695 € 1 314 633 € 1 435 326 € 58 151 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 216€ 1 811€ 0€ 69€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
367 000€ 527 000€ 589 000€ 771 000€ 1 089 058€ 1 104 386€ 1 284 003€ 1 427 187€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
44 000€ 62 000€ 209 000€ 228 000€ 236 716€ 223 498€ 30 630€ 8 139€ 58 082€