Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
665 241 € 520 670 € 566 751 € 464 744 € 483 811 € 473 734 € 490 785 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
226 265 € 209 707 € 211 528 € 215 704 € 235 831 € 201 472 € 190 535 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
226 265 € 209 707 € 211 528 € 215 704 € 235 831 € 201 472 € 190 535 €
012
A.II.1
Pozemky
120 321€ 120 320€ 120 320€ 120 320€ 120 321€ 120 321€ 120 321€
013
A.II.2
Stavby
81 206€ 67 005€ 64 606€ 70 323€ 69 309€ 34 095€ 39 884€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 858€ 6 102€ 16 602€ 25 061€ 40 925€ 47 056€ 30 330€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 880€ 16 280€ 10 000€ 5 276€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
436 994 € 305 607 € 352 917 € 247 004 € 246 753 € 270 528 € 298 818 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
130 068 € 147 529 € 146 480 € 139 497 € 118 576 € 82 946 € 91 424 €
032
B.I.1
Materiál
530€ 1 935€ 4 143€ 4 204€ 3 479€ 4 001€ 4 374€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
129 538€ 145 594€ 142 337€ 135 293€ 115 097€ 78 945€ 87 050€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
11 130 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 130€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
251 932 € 61 852 € 109 363 € 30 650 € 44 463 € 96 452 € 66 614 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
251 932€ 61 852€ 109 363€ 30 159€ 44 265€ 96 452€ 66 347€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
491€ 198€ 232€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
35€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
54 994 € 96 226 € 97 074 € 76 857 € 83 714 € 80 000 € 140 780 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 877€ 14 763€ 10 190€ 6 454€ 13 899€ 12 277€ 42 756€
057
B.IV.2
Účty v bankách
46 117€ 81 463€ 86 884€ 70 403€ 69 815€ 67 723€ 98 024€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 982 € 5 356 € 2 306 € 2 036 € 1 227 € 1 734 € 1 432 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 982€ 2 561€ 2 306€ 2 036€ 1 227€ 1 734€ 1 432€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 795€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
665 241 € 520 670 € 566 751 € 464 744 € 483 811 € 473 734 € 490 785 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
169 819 € 146 373 € 130 026 € 114 501 € 120 660 € 110 118 € 140 849 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€ 697€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
123 548 € 122 357 € 106 832 € 105 490 € 102 449 € 133 180 € 142 140 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
123 548€ 122 357€ 106 832€ 105 490€ 102 449€ 133 180€ 142 140€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
38 602 € 16 347 € 15 525 € 1 342 € 10 542 € -30 731 € -8 960 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
495 422 € 374 297 € 436 725 € 350 243 € 363 151 € 363 616 € 349 936 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 842 € 5 389 € 4 337 € 4 410 € 4 546 € 1 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 842€ 5 389€ 4 337€ 4 410€ 4 546€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 676 € 7 413 € 9 546 € 2 725 € 2 811 € 1 188 € 949 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 800€ 800€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
276€ 190€ 648€ 325€ 411€ 388€ 149€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 823€ 6 498€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
488 904 € 361 495 € 422 842 € 343 108 € 355 794 € 362 428 € 348 986 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
128 745€ 24 516€ 60 761€ 3 063€ 7 782€ 7 095€ 1 099€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
222 385€ 317 683€ 341 111€ 322 632€ 324 322€ 329 305€ 329 056€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
11 201€ 4 921€ 6 556€ 6 525€ 6 388€ 5 640€ 5 081€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 780€ 6 588€ 6 323€ 6 770€ 7 291€ 5 846€ 5 492€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
14 827€ 7 787€ 7 742€ 4 118€ 10 011€ 14 542€ 8 258€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
103 966€ 349€