Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 504 210€ 1 338 725€ 1 156 857€ 1 135 952€ 1 142 073€ 1 176 825€ 1 284 749€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 193 587€ 1 016 142€ 856 155€ 845 242€ 865 875€ 900 038€ 986 996€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
310 623 € 322 583 € 300 702 € 290 710 € 276 198 € 276 787 € 297 753 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
40 328 € 43 161 € 43 735 € 29 207 € 16 477 € 39 026 € 40 778 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
40 328€ 43 161€ 43 735€ 29 207€ 16 477€ 39 026€ 40 778€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
96 126 € 128 486 € 96 454 € 84 105 € 73 837 € 99 568 € 120 041 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24 930€ 32 909€ 41 361€ 42 986€ 38 291€ 49 969€ 68 486€
10
B.2
Služby
71 196€ 95 577€ 55 093€ 41 119€ 35 546€ 49 599€ 51 555€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
254 825 € 237 258 € 247 983 € 235 812 € 218 838 € 216 245 € 218 490 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
188 258 € 186 286 € 196 162 € 199 020 € 206 924 € 195 855 € 178 686 €
13
C.1
Mzdové náklady
136 093€ 134 582€ 141 696€ 140 426€ 147 405€ 141 189€ 128 040€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
46 281€ 46 257€ 48 770€ 50 052€ 52 072€ 49 695€ 44 959€
16
C.4
Sociálne náklady
5 884€ 5 447€ 5 696€ 8 542€ 7 447€ 4 971€ 5 687€
17
D
Dane a poplatky
9 670€ 6 612€ 6 310€ 6 132€ 6 353€ 6 558€ 6 576€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 189€ 16 331€ 22 846€ 21 581€ 20 993€ 39 774€ 40 186€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
55 601€ 50€ 911€ 130€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
51 731€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 194€ 4 499€ 924€ 3 228€ 14 455€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17€ 39€ 58€ 44 418€ 15€ 36€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 001€ 2 464€ 2 056€ 1 535€ 1 543€ 61€ 48€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
50 771 € 21 083 € 19 724 € 4 424 € 13 899 € -25 988 € -6 840 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 6€ 9€ 6€
39
N
Nákladové úroky
226€ 584€ 416€
41
O
Kurzové straty
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 612€ 1 613€ 903€ 204€ 209€ 1 871€ 2 125€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 838 € -2 197 € -1 319 € -201 € -203 € -1 862 € -2 119 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
48 933 € 18 886 € 18 405 € 4 223 € 13 696 € -27 850 € -8 959 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 331 € 2 539 € 2 880 € 2 881 € 3 154 € 2 881 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 331€ 2 539€ 2 880€ 2 881€ 3 154€ 2 881€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
38 602 € 16 347 € 15 525 € 1 342 € 10 542 € -30 731 € -8 960 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
48 933 € 18 886 € 18 405 € 4 223 € 13 696 € -27 850 € -8 959 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
38 602 € 16 347 € 15 525 € 1 342 € 10 542 € -30 731 € -8 960 €