Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AT Computer, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
111 177 536€ 94 948 398€ 81 943 544€ 77 460 322€ 72 082 311€ 84 480 710€ 71 040 269€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
111 201 993 € 95 395 403 € 81 948 075 € 77 476 665 € 72 085 013 € 84 499 772 € 71 063 534 € 64 678 107 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
109 333 202€ 93 611 013€ 80 721 318€ 76 695 418€ 71 384 343€ 83 902 345€ 70 876 781€ 64 373 759€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 844 333€ 1 337 384€ 1 222 226€ 764 904€ 697 968€ 578 365€ 163 488€ 273 459€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 810€ 11 634€ 24 232€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 458€ 447 006€ 4 531€ 16 343€ 2 702€ 13 252€ 11 631€ 6 657€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
110 869 349 € 94 884 075 € 81 777 719 € 77 452 058 € 72 052 094 € 84 447 420 € 71 545 830 € 65 104 663 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
108 149 824€ 92 388 880€ 79 584 537€ 75 677 715€ 70 470 586€ 82 941 306€ 70 105 047€ 63 595 342€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 934€ 11 930€ 20 814€ 15 189€ 18 270€ 13 999€ 22 691€ 25 287€
14
D.
Služby
1 533 034€ 1 157 111€ 1 099 286€ 593 118€ 491 100€ 525 770€ 388 370€ 526 359€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
720 686 € 703 255 € 691 287 € 726 436 € 661 329 € 669 433 € 588 217 € 552 559 €
16
E.1.
Mzdové náklady
516 537€ 501 173€ 491 008€ 516 254€ 479 136€ 487 117€ 428 794€ 398 359€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
181 996€ 180 232€ 176 292€ 189 955€ 167 104€ 168 476€ 148 187€ 143 057€
19
E.4.
Sociálne náklady
22 153€ 21 850€ 23 987€ 20 227€ 15 089€ 13 840€ 11 236€ 11 143€
20
F.
Dane a poplatky
395 588€ 355 662€ 341 313€ 371 510€ 361 036€ 219 630€ 88 481€ 78 230€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 022€ 3 410€ 3 413€ 3 413€ 7 714€ 32 422€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 022€ 3 410€ 3 413€ 3 413€ 7 714€ 32 422€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 640€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-361€ 41 460€ -7 541€ 1 863€ -1 711€ -6 226€ -12 657€ -17 990€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
53 622€ 225 777€ 48 023€ 62 817€ 48 071€ 80 095€ 357 967€ 307 814€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
332 644 € 511 328 € 170 356 € 24 607 € 32 919 € 52 352 € -482 296 € -426 556 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 478 743 € 1 390 476 € 1 238 907 € 1 174 300 € 1 102 355 € 999 635 € 524 161 € 500 230 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
28 € 447 € 2 523 € 4 251 € 8 340 € 9 464 € 20 565 € 4 716 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
335 € 1 354 € 1 209 € 1 019 € 1 657 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
335€ 1 354€ 1 209€ 1 019€ 1 657€
42
XII.
Kurzové zisky
28€ 447€ 2 523€ 3 916€ 6 985€ 8 255€ 19 546€ 3 059€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 210 € 1 910 € 6 540 € 12 146 € 12 813 € 13 464 € 12 447 € 11 329 €
52
O.
Kurzové straty
240€ 389€ 3 767€ 6 653€ 7 613€ 8 847€ 8 355€ 5 255€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 970€ 1 521€ 2 773€ 5 493€ 5 200€ 4 617€ 4 092€ 6 074€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 182 € -1 463 € -4 017 € -7 895 € -4 473 € -4 000 € 8 118 € -6 613 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
329 462 € 509 865 € 166 339 € 16 712 € 28 446 € 48 352 € -474 178 € -433 169 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
82 559 € 293 837 € 34 527 € 6 685 € 9 971 € 2 867 € 5 020 € -4 042 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
96 166€ 294 347€ 30 077€ 9 849€ 3 543€ 11 332€ 3 098€ 290€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-13 607€ -510€ 4 450€ -3 164€ 6 428€ -8 465€ 1 922€ -4 332€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
246 903 € 216 028 € 131 812 € 10 027 € 18 475 € 45 485 € -479 198 € -429 127 €