Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fatranské liečebné kúpele, a.s. [zrušená]

Spoločnosť Fatranské liečebné kúpele, a.s. je zrušená od 28.9.2010

Spoločnosť Fatranské liečebné kúpele, a.s. bola založená 1. augusta 1995 so základným imaním 1436035 EUR.

 • IČO 31633226
 • DIČ 2020431072
 • Sídlo Fatranské liečebné kúpele, a.s.
  Korytnica - kúpele
  034 75 Korytnica - kúpele
 • Dátum vzniku utorok, 1. augusta 1995
 • Dátum zániku utorok, 28. septembra 2010
 • Právna forma Akc. spol.
 • Druh vlastníctva Štátne
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  86909 Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.
 • Počet zamestnancov 2010: nezistený (Zdroj: Štatistický úrad)
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 415/L
Predmety podnikania
Názov Vznik
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
18.7.1995
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
18.7.1995
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
18.7.1995
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta - spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
18.7.1995
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické prácce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
18.7.1995
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
18.7.1995
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel - zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
18.7.1995
pranie prádla
18.7.1995
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
18.7.1995
stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš
18.7.1995
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
18.7.1995
maloobchod, okrem motorových vozidiel, viazaných a koncesovaných živností
18.7.1995
stravovanie závodné a iné účelové
18.7.1995
ubytovacie zariadenie
18.7.1995
bufety
18.7.1995
verejné stravovanie-reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie
18.7.1995
odvod odpadových vôd
18.7.1995