Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti PRIMA INVEST, spol. s r.o.

 • Názov PRIMA INVEST, spol. s r.o.
 • IČO 31644791
 • DIČ 2020457450
 • IČ DPH SK2020457450 podľa §4
 • Sídlo Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 14. februára 1996, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3318/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 700 € / splatené 6 700 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 639 €
 • Historický názov NIKA BB, spol. s r.o.
  (platné do 27. októbra 1997 )
 • Historické sídlo Sládkovičova 20, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 1. marca 2007)
  Námestie SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 13. júla 2000)
  Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 13. januára 1998)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jaroslav Valko Konateľ Smreková 7/A, 974 05 Banská Bystrica 22. augusta 2016
 • Konanie menom spoločnosti [od 18. apríla 2019] V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Pri podpisovaní k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Ing. Ľubomír Vaňo Spoločník 100 % (6 700 €) Jaseňová 50, 974 09 Banská Bystrica
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 14.2.1996
sprostredkovanie obchodu 14.2.1996
cestná nákladná doprava 14.2.1996
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 19.12.1997
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby 19.12.1997
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby 19.12.1997
montáž, údržba a opravy slaboprúdových rozvodov 19.12.1997
inžinierska činnosť v stavebníctve: 19.12.1997
obstarávanie prác a dodávok 19.12.1997
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií 19.12.1997
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb 19.12.1997
zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a stavebných potvrdení 19.12.1997
sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí 19.12.1997
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí 19.12.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 19.12.1997
vymáhanie pohľadávok mimo výkonu súdnych rozhodnutí - faktoring 19.12.1997
forfaiting 19.12.1997
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 19.12.1997
montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete 7.4.1998
montáž, oprava a údržba plynových zariademní 20.9.2000
pohostinská činnosť 13.5.2004
prevádzkovanie kotolne 13.5.2004
výroba a montáž plastových okien 5.8.2005
čistiace a upratovacie práce 5.8.2005
výroba a rozvod tepla 5.8.2005
udržiavanie trvale trávnatých porastov, kríkov a stromov 8.8.2006
údržba chodníkov a ciest 8.8.2006
deratizačná, dezinfekčná činnosť, herbecízne a chemické postreky burín a drevín 8.8.2006
úprava terénov, kosenie a hrabanie trávnatých plôch 8.8.2006
strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev v letnom a zimnom období 8.8.2006
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 8.8.2006
odvoz, uskladnenie a likvidácia pokosenej trávy 15.11.2006
prerezávanie stromov, strihanie okrasných drevín a krovín vrátane likvidácie iného ako nebezpečného odpadu 15.11.2006
strojné zametanie a polievanie spevnených plôch, komunikácií a chodníkov 15.11.2006
odstraňovanie snehu a cencúľov zo všetkých druhov striech 15.11.2006
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 17.4.2007
zemné výkopové práce 17.4.2007
obklady stien suchým spôsobom 17.4.2007
príprava staveniska 17.4.2007
obstarávanie služieb v spojení so správou opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností 17.4.2007
mechanické búracie a demolačné práce 17.4.2007
výroba výrobkov z plastov 17.4.2007
výroba, montáž a údržba elektrických zariadení 14.8.2007
sprostredkovanie revízií a skúšok prevádzkových kotlov a tlakových nádob 14.8.2007
sprostredkovanie revízií a skúšok vyhradených plynových zariadení 14.8.2007
sprostredkovanie revízíí a škúšok elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov 14.8.2007
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 14.8.2007
sklenárske práce 14.8.2007
poskytovanie služieb pre domácnosť 6.2.2008
prevádzkovanie čistiarne a práčovne 6.2.2008
prevádzkovanie verejných wc 6.2.2008
reklamná a propagačná činnosť 6.2.2008
čistenie a kontrola komínov 4.2.2009
preskúšavanie komínov 4.2.2009
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
- elektrických v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0455/30/08/EZ zo dňa 13.10.2008
- tlakových v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0456/30/08/TZ zo dňa 15.10.2008
- plynových v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0457/30/08/PZ zo dňa 22.10.2008 a Oprávnenia č. 0458/30/08/PZ zo dňa 22.10.2008
21.12.2011
správa bytového alebo nebytového fondu 15.4.2010
sťahovacie služby 17.12.2011
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 17.12.2011
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia 17.12.2011
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie 17.12.2011
Geodetické a kartografické činnosti vrátane fotogrametrie a 3D skenovania 18.4.2019
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.11.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
2. .
Zapisuje sa dodatok č. 1 schválený valným zhromaždením zo dňa 1.3.1997.
3. .
Spoločník na valnom zhromaždení dňa 22.10.1997 schválil dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. .
Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1997 schválil dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
5. .
Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.1997 schválil dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
6. .
Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 5.1.1998 schválil dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
7. .
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 8.12.1997.
8. .
Spoločník dňa 26.3.1998 rozhodol o zmene spoločenskej zmluvy.
9. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.10.1999 spoločník schválil Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
10. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.1.2000 a dodatok č. 2.
11. .
Valné zhromaždenie dňa 12.7.2000 schválilo
zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 7.
12. .
Dňa 23.12.2002 vyhotovil konateľ úplné znenie spoločen-
skej zmluvy v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
História zmien a podania
 • 2019
 • 23.12. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R301479
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 17.10. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R294460
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  • Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  • Úplné znenie zakladateľ. listiny.asice
 • 15.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R283645
  • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 [RUZ]
 • 13.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R265707
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 18.4. 2019
  Zmena zápisu číslo R259939
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Pri podpisovaní k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia spoločne. Pri podpisovaní k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Geodetické a kartografické činnosti vrátane fotogrametrie a 3D skenovania
 • 8.4. 2019
 • 14.1. 2019
  Zmena zápisu číslo R242693
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2018
 • 19.12. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R241231
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 23.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213691
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213437
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 20.12. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R196360
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 15.12. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R196045
  • podpisový vzor
  • rozhodnutie jediného spoločníka
 • 21.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R164242
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R163548
  • PRIMA INVEST Rozhod jed spol.zep
  • PrimaInvest Podpis vzor.zep
 • 13.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R161176
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R160511
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 13.9. 2016
  Zmena zápisu číslo R141144

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 8.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116091
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 7.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R115663
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3 [RUZ]
 • 2015
 • 24.9. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R976387
  • ÚZ 2012 + rozhodnutie + správa auditora
 • 11.8. 2015
  Zmena zápisu číslo R960215
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia spoločne. Pri podpisovaní k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
 • 2013
 • 24.1. 2013
 • 17.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R419082
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • ŽL
 • 11.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R411708
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor konateľa
 • 7.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R405317
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 2012
 • 25.5. 2012
  Zmena zápisu číslo R267288

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 9.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R194326

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2.1. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R191562
  • ÚZ 2010
  • výročná správa 2010
 • 2011
 • 21.12. 2011
  Zmena zápisu číslo R186131
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0455/30/08/EZ zo dňa 13.10.2008 - tlakových v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0456/30/08/TZ zo dňa 15.10.2008 - plynových v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0457/30/08/PZ zo dňa 22.10.2008 a Oprávnenia č. 0458/30/08/PZ zo dňa 22.10.2008
   Zrušené predmety
   • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0455/30/08/EZ zo dňa 13.10.2008 - tlakových v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0456/30/08/TZ zo dňa 15.10.2008 - plynových v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0457/30/08/PZ zo dňa 22.10.2008 a Oprávnenia č. 0458/30/08/PZ zo dňa 22.10.2008
 • 17.12. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • sťahovacie služby
  • projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  • kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  • projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

 • 24.10. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R157151
  • úplne znenie zakladateľskej listiny
 • 2010
 • 15.4. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • správa bytového alebo nebytového fondu

 • 2009
 • 27.8. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.2. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • čistenie a kontrola komínov
  • preskúšavanie komínov
  • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0455/30/08/EZ zo dňa 13.10.2008 - tlakových v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0456/30/08/TZ zo dňa 15.10.2008 - plynových v rozsahu podľa vydaného Oprávnenia č. 0457/30/08/PZ zo dňa 22.10.2008 a Oprávnenia č. 0458/30/08/PZ zo dňa 22.10.2008

 • 2008
 • 6.2. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poskytovanie služieb pre domácnosť
  • prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  • prevádzkovanie verejných wc
  • reklamná a propagačná činnosť

 • 2007
 • 14.8. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výroba, montáž a údržba elektrických zariadení
  • sprostredkovanie revízií a skúšok prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  • sprostredkovanie revízií a skúšok vyhradených plynových zariadení
  • sprostredkovanie revízíí a škúšok elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov
  • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  • sklenárske práce

 • 24.4. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 17.4. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  • zemné výkopové práce
  • obklady stien suchým spôsobom
  • príprava staveniska
  • obstarávanie služieb v spojení so správou opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
  • mechanické búracie a demolačné práce
  • výroba výrobkov z plastov

 • 1.3. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica z Sládkovičova 20, 974 01 Banská Bystrica

 • 2006
 • 15.11. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • odvoz, uskladnenie a likvidácia pokosenej trávy
  • prerezávanie stromov, strihanie okrasných drevín a krovín vrátane likvidácie iného ako nebezpečného odpadu
  • strojné zametanie a polievanie spevnených plôch, komunikácií a chodníkov
  • odstraňovanie snehu a cencúľov zo všetkých druhov striech

 • 8.8. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • udržiavanie trvale trávnatých porastov, kríkov a stromov
  • údržba chodníkov a ciest
  • deratizačná, dezinfekčná činnosť, herbecízne a chemické postreky burín a drevín
  • úprava terénov, kosenie a hrabanie trávnatých plôch
  • strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev v letnom a zimnom období
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 • 2005
 • 5.8. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výroba a montáž plastových okien
  • čistiace a upratovacie práce
  • výroba a rozvod tepla

 • 2004
 • 13.5. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 3.10. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • . Dňa 23.12.2002 vyhotovil konateľ úplné znenie spoločen- skej zmluvy v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z.

 • 2000
 • 20.9. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • montáž, oprava a údržba plynových zariademní
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Valné zhromaždenie dňa 12.7.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 7.
 • 13.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Sládkovičova 20, 974 01 Banská Bystrica z Námestie SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.1.2000 a dodatok č. 2.
 • 27.1. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 6 639 € (splatené 6 639 €) z hodnoty 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.10.1999 spoločník schválil Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
 • 1998
 • 7.4. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Spoločník dňa 26.3.1998 rozhodol o zmene spoločenskej zmluvy.
 • 17.3. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.1. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Námestie SNP 15, 974 01 Banská Bystrica z Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 5.1.1998 schválil dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • 1997
 • 19.12. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   • činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   • činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
   • montáž, údržba a opravy slaboprúdových rozvodov
   • inžinierska činnosť v stavebníctve:
   • obstarávanie prác a dodávok
   • vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií
   • rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
   • zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a stavebných potvrdení
   • sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   • vymáhanie pohľadávok mimo výkonu súdnych rozhodnutí - faktoring
   • forfaiting
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.1997 schválil dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • 1.12. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • . Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1997 schválil dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

 • 27.10. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu PRIMA INVEST, spol. s r.o. z NIKA BB, spol. s r.o.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • . Spoločník na valnom zhromaždení dňa 22.10.1997 schválil dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • 25.3. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 14.2. 1996
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy NIKA BB, spol. s r.o.
  • novú adresu firmy Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   • sprostredkovanie obchodu
   • cestná nákladná doprava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.11.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.