Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
610 827€ 728 499€ 814 982€ 1 114 237€ 1 174 588€ 1 299 522€ 1 599 664€ 1 479 106€ 1 715 527€ 1 675 849€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
412 647€ 441 875€ 496 143€ 699 854€ 655 428€ 729 024€ 869 132€ 806 579€ 889 077€ 905 530€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
198 180 € 286 624 € 318 839 € 414 383 € 519 160 € 570 498 € 730 532 € 672 527 € 826 450 € 770 319 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 055 221 € 1 601 410 € 1 224 172 € 1 423 275 € 577 106 € 457 060 € 672 504 € 856 383 € 1 052 001 € 653 453 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
989 999€ 1 141 336€ 916 270€ 1 022 075€ 390 571€ 303 190€ 413 629€ 603 595€ 677 347€ 425 156€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-7 501€ 7 450€ 1 568€ -19 782€ -3 156€ 2 417€ -10 385€ -3 608€ -1 673€ -5 621€
07
II.3
Aktivácia
72 723€ 452 624€ 306 334€ 420 982€ 189 691€ 151 453€ 269 260€ 256 396€ 376 327€ 233 918€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
722 782 € 1 313 996 € 986 160 € 1 222 181 € 657 540 € 574 396 € 846 605 € 954 553 € 1 199 038 € 846 379 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
390 476€ 841 724€ 630 737€ 876 960€ 445 693€ 358 700€ 609 378€ 589 076€ 770 902€ 477 951€
10
B.2
Služby
332 306€ 472 272€ 355 423€ 345 221€ 211 847€ 215 696€ 237 227€ 365 477€ 428 136€ 368 428€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
530 619 € 574 038 € 556 851 € 615 477 € 438 726 € 453 162 € 556 431 € 574 357 € 679 413 € 577 393 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
384 483 € 437 985 € 378 504 € 334 074 € 277 214 € 298 244 € 330 380 € 366 170 € 382 526 € 358 890 €
13
C.1
Mzdové náklady
283 342€ 321 093€ 276 371€ 244 751€ 198 404€ 210 756€ 232 366€ 272 558€ 284 973€ 261 267€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
92 666€ 107 500€ 92 585€ 80 332€ 67 140€ 72 368€ 80 699€ 82 050€ 86 886€ 86 342€
16
C.4
Sociálne náklady
8 475€ 9 392€ 9 548€ 8 991€ 11 670€ 15 120€ 17 315€ 11 562€ 10 667€ 11 281€
17
D
Dane a poplatky
6 664€ 8 443€ 6 888€ 7 822€ 8 119€ 6 575€ 7 499€ 12 083€ 6 002€ 8 080€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
62 378€ 57 783€ 63 833€ 75 533€ 73 874€ 76 167€ 69 995€ 68 478€ 69 957€ 80 607€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 166€ 500€ 100€ 458€ 7 208€ 18 417€ 10 208€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-2 534€ 745€ 21 278€ 4 206€ 0€ 77€ -132€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 036€ 37 902€ 3 190€ 12 782€ 10 225€ 20 963€ 28 793€ 20 795€ 17 956€ 3 262€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 799€ 20 940€ 23 234€ 32 048€ 44 331€ 40 521€ 60 331€ 38 043€ 32 349€ 24 483€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
83 031 € 87 289 € 86 937 € 157 504 € 41 665 € 59 826 € 116 942 € 128 795 € 206 535 € 118 935 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
929€ 1€ 2€ 4€ 2€ 60€ 2€
39
N
Nákladové úroky
9 467€ 7 308€ 7 311€ 10 545€ 14 106€ 21 363€ 17 613€ 15 736€ 27 912€ 29 384€
40
XI.
Kurzové zisky
479€ 1 537€ 1 927€ 683€ 611€ 303€ 612€ 272€ 1 193€ 272€
41
O
Kurzové straty
2 105€ 3 112€ 2 560€ 1 236€ 1 979€ 1 771€ 2 329€ 974€ 3 568€ 652€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
75€ 153€ 0€ 25€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 087€ 5 053€ 6 237€ 9 077€ 7 581€ 7 772€ 9 288€ 19 491€ 26 301€ 22 850€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-16 105 € -13 936 € -13 252 € -20 175 € -22 901 € -30 601 € -28 614 € -35 927 € -56 503 € -52 612 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
66 926 € 73 353 € 73 685 € 137 329 € 18 764 € 29 225 € 88 328 € 92 868 € 150 032 € 66 323 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
15 708 € 19 128 € 20 251 € 35 186 € 9 435 € 7 749 € 25 192 € 20 758 € 32 892 € 14 265 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
15 708€ 19 128€ 20 251€ 35 186€ 12 269€ 5 888€ 25 016€ 20 035€ 32 932€ 16 898€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 834€ 1 861€ 176€ 723€ -40€ -2 633€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
51 218 € 54 225 € 53 434 € 102 143 € 9 329 € 21 476 € 63 136 € 72 110 € 117 140 € 52 058 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
6€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
6 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
6 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
66 926 € 73 353 € 73 685 € 137 329 € 18 764 € 29 225 € 88 328 € 92 874 € 150 032 € 66 323 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
51 218 € 54 225 € 53 434 € 102 143 € 9 329 € 21 476 € 63 136 € 72 116 € 117 140 € 52 058 €