Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
224 508 € 276 480 € 253 383 € 375 946 € 439 242 € 419 053 € 423 222 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
105 006 € 103 350 € 117 961 € 111 112 € 104 317 € 116 575 € 127 517 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
105 006 € 103 350 € 117 961 € 111 112 € 104 317 € 116 575 € 127 517 €
012
A.II.1
Pozemky
16 500€ 16 500€ 16 500€ 16 500€ 16 500€ 16 500€ 16 500€
013
A.II.2
Stavby
56 387€ 62 436€ 68 485€ 74 534€ 80 583€ 86 632€ 91 265€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 119€ 24 414€ 32 976€ 20 078€ 7 234€ 13 443€ 19 752€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
118 008 € 170 354 € 133 628 € 262 910 € 333 194 € 300 806 € 293 692 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
40 € 10 € 41 € 88 € 1 638 € 1 092 €
032
B.I.1
Materiál
40€ 10€ 41€ 88€ 1 638€ 1 092€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
140 € 101 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
140€ 101€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
74 903 € 68 643 € 66 338 € 116 944 € 157 902 € 151 064 € 139 559 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
68 892€ 60 790€ 57 448€ 109 323€ 150 122€ 146 503€ 132 186€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
488€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 580€ 1 787€ 2 205€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 523€ 7 853€ 8 890€ 5 041€ 7 780€ 2 774€ 5 168€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
43 105 € 101 671 € 67 280 € 145 785 € 175 204 € 148 104 € 152 940 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 871€ 6 867€ 3 788€ 5 368€ 11 701€ 13 864€ 16 589€
057
B.IV.2
Účty v bankách
37 234€ 94 804€ 63 492€ 140 417€ 163 503€ 134 240€ 136 351€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 494 € 2 776 € 1 794 € 1 924 € 1 731 € 1 672 € 2 013 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 672€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 494€ 2 776€ 1 798€ 1 924€ 1 731€ 1 991€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
-4€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
22€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
224 508 € 276 480 € 253 383 € 375 946 € 439 242 € 419 053 € 423 222 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
155 712 € 190 674 € 187 231 € 199 284 € 202 079 € 196 839 € 209 090 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
48 053 € 48 053 € 48 052 € 48 052 € 48 052 € 48 052 € 48 218 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
48 053€ 48 053€ 48 052€ 48 052€ 48 052€ 48 052€ 48 052€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
166€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 498 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 498€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
83 057 € 114 951 € 125 609 € 133 884 € 129 274 € 140 633 € 140 633 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
83 057€ 114 951€ 125 609€ 133 884€ 129 274€ 140 633€ 140 633€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
17 299 € 20 367 € 6 267 € 10 045 € 17 450 € 851 € 13 102 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
67 981 € 84 259 € 64 957 € 175 090 € 235 786 € 220 537 € 213 176 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 980 € 3 378 € 2 218 € 455 € 1 597 € 144 € 5 119 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 980€ 3 378€ 2 218€ 455€ 1 597€ 144€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 119€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 111 € 4 426 € 5 522 € 24 947 € 51 810 € 43 151 € 34 276 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 111€ 4 426€ 5 522€ 5 263€ 4 534€ 4 586€ 3 954€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
19 684€ 47 276€ 38 565€ 30 322€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
61 890 € 76 455 € 57 217 € 149 688 € 182 379 € 177 242 € 173 781 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 388€ 5 171€ 2 920€ 89 877€ 122 598€ 109 987€ 113 411€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
57€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 513€ 5 334€ 4 186€ 5 457€ 4 529€ 700€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
16 815€ 14 652€ 14 657€ 14 237€ 13 039€ 12 905€ 15 206€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 609€ 9 366€ 9 129€ 9 575€ 8 415€ 10 293€ 10 071€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 297€ 16 214€ 10 851€ 12 001€ 14 835€ 11 790€ 12 465€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16 781€ 19 539€ 14 326€ 19 812€ 18 035€ 27 738€ 21 871€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
815 € 1 547 € 1 195 € 1 572 € 1 377 € 1 677 € 956 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 677€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
815€ 1 547€ 1 195€ 1 572€ 1 377€ 956€