Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správcovská firma, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
475 079 € 416 929 € 388 148 € 391 563 € 410 790 € 394 937 € 413 329 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
475 079€ 416 929€ 388 148€ 391 563€ 410 790€ 394 937€ 413 329€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
94 598 € 81 929 € 72 668 € 65 801 € 73 291 € 77 309 € 103 690 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
65 414€ 45 487€ 43 464€ 41 290€ 51 504€ 50 246€ 67 915€
10
B.2
Služby
29 184€ 36 442€ 29 204€ 24 511€ 21 787€ 27 063€ 35 775€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
380 481 € 335 000 € 315 480 € 325 762 € 337 499 € 317 628 € 309 639 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
330 671 € 284 150 € 283 960 € 291 079 € 290 682 € 292 026 € 276 490 €
13
C.1
Mzdové náklady
224 999€ 201 373€ 194 622€ 205 001€ 202 867€ 205 393€ 193 235€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
83 531€ 72 124€ 72 771€ 75 139€ 74 165€ 76 145€ 73 329€
16
C.4
Sociálne náklady
22 141€ 10 653€ 16 567€ 10 939€ 13 650€ 10 488€ 9 926€
17
D
Dane a poplatky
3 669€ 2 799€ 3 452€ 3 386€ 3 275€ 3 261€ 3 761€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 485€ 16 372€ 14 238€ 12 783€ 12 688€ 13 230€ 24 211€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
200€ 420€ 420€ 2 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
120€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
75€ 87€ 52€ 35€ -17€ 54€ -138€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
353€ 3€ 302€ 16 548€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 775€ 4 283€ 4 666€ 4 035€ 2 717€ 655€ 669€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
23 006 € 27 309 € 9 885 € 14 747 € 28 154 € 8 704 € 23 194 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 7€ 6€ 10€
39
N
Nákladové úroky
91€ 610€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
647€ 856€ 1 327€ 1 208€ 4 635€ 5 334€ 5 121€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-647 € -856 € -1 327 € -1 207 € -4 628 € -5 419 € -5 721 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
22 359 € 26 453 € 8 558 € 13 540 € 23 526 € 3 285 € 17 473 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 060 € 6 086 € 2 291 € 3 495 € 6 076 € 2 434 € 4 371 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 060€ 6 086€ 2 291€ 3 495€ 6 076€ 2 434€ 4 371€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
17 299 € 20 367 € 6 267 € 10 045 € 17 450 € 851 € 13 102 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
22 359 € 26 453 € 8 558 € 13 540 € 23 526 € 3 285 € 17 473 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
17 299 € 20 367 € 6 267 € 10 045 € 17 450 € 851 € 13 102 €