Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

POINT akciová spoločnosť Košice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
190 366 € 189 890 € 190 225 € 197 335 € 365 283 € 296 677 € 824 380 € 666 585 € 596 537 € 3 358 908 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 357 € 3 028 € 6 449 € 7 844 € 9 458 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 137 € 2 357 € 3 028 € 6 449 € 7 844 € 9 458 €
013
A.II.2
Stavby
2 137€ 2 137€ 2 137€ 2 137€ 2 137€ 2 137€ 2 137€ -65 726€ 2 137€ 2 137€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
220€ 891€ 72 175€ 5 707€ 7 321€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
188 229 € 187 753 € 188 088 € 195 198 € 362 765 € 293 889 € 820 930 € 660 136 € 587 938 € 3 348 535 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 060 € 20 060 € 20 060 € 20 060 € 4 500 € 3 028 199 €
039
B.I.5
Tovar
20 060€ 20 060€ 20 060€ 20 060€ 4 500€ 3 028 199€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
167 686 € 167 626 € 167 653 € 173 614 € 332 023 € 62 441 € 689 515 € 397 953 € 532 127 € 205 522 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
167 626 € 167 626 € 167 626 € 167 626 € 330 162 € 44 209 € 346 033 € 76 609 € 133 566 € 205 522 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
40 329€ 169 059€ 72 920€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
167 626€ 167 626€ 167 626€ 167 626€ 330 162€ 3 880€ 176 974€ 3 689€ 133 566€ 205 522€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60€ 27€ 5 988€ 1 861€ 18 232€ 343 482€ 306 344€ 398 561€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
483 € 67 € 375 € 1 524 € 30 742 € 231 448 € 131 415 € 262 183 € 51 311 € 114 814 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 599€ 2 464€ 18 834€ 29 769€ 9 435€ 42 584€
073
B.V.2.
Účty v bankách
483€ 67€ 375€ 1 524€ 25 143€ 228 984€ 112 581€ 232 414€ 41 876€ 72 230€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
381 € 431 € 422 € 755 € 915 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
381€ 431€ 422€ 755€ 915€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
190 366 € 189 890 € 190 225 € 197 335 € 365 283 € 296 677 € 824 380 € 666 585 € 596 537 € 3 358 908 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
24 710 € 25 994 € 27 629 € 32 842 € 38 034 € 9 686 € 257 464 € 195 682 € 224 758 € 255 271 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 € 33 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€ 33 500€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€ 2 269 403€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 € 6 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€ 6 332€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 283 241 € -2 281 606 € -2 276 393 € -2 271 201 € -2 299 549 € -2 291 772 € -2 113 553 € -2 084 477 € -2 053 964 € -2 034 926 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
133 583€ 133 583€ 133 583€ 133 583€ 105 235€ 105 235€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 416 824€ -2 415 189€ -2 409 976€ -2 404 784€ -2 404 784€ -2 397 007€ -2 113 553€ -2 084 477€ -2 053 964€ -2 034 926€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 284 € -1 635 € -5 213 € -5 192 € 28 348 € -7 777 € 61 782 € -29 076 € -30 513 € -19 038 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
165 656 € 163 896 € 162 596 € 164 493 € 327 249 € 286 991 € 566 324 € 470 903 € 371 779 € 3 103 637 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 € 8 € 8 € -113 € 162 € 166 € 124 € 322 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8€ 8€ 8€ -113€ 162€ 166€ 124€ 322€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
111 389 € 111 329 € 115 529 € 164 493 € 323 998 € 273 829 € 559 296 € 464 009 € 369 321 € 3 098 417 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
111 389 € 111 329 € 115 529 € 134 531 € 310 325 € 9 229 € 532 114 € 429 981 € 352 474 € 3 079 596 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
111 029€ 111 029€ 115 529€ 117 729€ 245 901€ 314 274€ 409 097€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
360€ 300€ 16 802€ 64 424€ 9 229€ 217 840€ 20 884€ 352 474€ 3 079 596€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
29 952€ 130 200€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8€ 4 570€ 111 314€ 15 067€ 7 191€ 6 566€ 6 621€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 652€ 9 452€ 7 152€ 4 102€ 4 948€ 4 552€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2€ 5 451€ 12 932€ 4 563€ 22 335€ 4 906€ 7 248€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
702€ 400€ 400€ 427€ 400€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 251 € 13 275 € 9 866 € 6 728 € 4 334 € 4 898 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 251€ 13 275€ 9 866€ 6 728€ 4 334€ 4 898€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
54 259€ 52 559€ 47 059€ -3 000€ -2 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
592 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
592€