Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

POINT akciová spoločnosť Košice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
106 656€ 2 052 307€ 502 835€ 1 657 700€ 574 303€ 3 552 003€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
108 278 € 2 232 986 € 546 009 € 1 911 294 € 694 473 € 3 569 912 € 614 636 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 676 972€ 1 044 412€ 132 986€ 3 161 928€ 18 521€
05
III.
Tržby z predaja služieb
107 962€ 539 172€ 517 297€ 642 949€ 453 791€ 390 075€ 473 224€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
270€ 7 865€ 15 138€ 71 764€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
46€ 8 977€ 13 574€ 152 169€ 107 696€ 17 909€ 122 891€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 200 € 1 550 € 8 812 € 110 411 € 2 194 029 € 549 850 € 1 834 390 € 704 627 € 3 598 895 € 630 574 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 676 971€ 1 047 622€ 126 994€ 3 084 533€ 16 407€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 331€ 35 894€ 34 014€ 48 774€ 28 555€ 46 389€ 61 618€
14
D.
Služby
1 200€ 1 550€ 7 026€ 49 197€ 322 408€ 272 225€ 518 683€ 373 101€ 294 672€ 377 007€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 752 € 58 870 € 157 923 € 241 316 € 214 513 € 172 524 € 169 385 € 172 607 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 291€ 43 479€ 118 338€ 181 915€ 165 760€ 131 351€ 128 396€ 130 467€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
454€ 14 044€ 37 858€ 56 971€ 46 804€ 39 326€ 39 209€ 40 394€
19
E.4.
Sociálne náklady
7€ 1 347€ 1 727€ 2 430€ 1 949€ 1 847€ 1 780€ 1 746€
20
F.
Dane a poplatky
42€ 309€ 115€ 177€ 340€ 71€ 374€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
220€ 671€ 3 422€ 1 394€ 1 614€ 1 641€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
220€ 671€ 3 422€ 1 394€ 1 614€ 1 641€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34€ 971€ 304€ 1 509€ 1 199€ 1 719€ 2 231€ 920€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 200 € -1 550 € -8 812 € -2 133 € 38 957 € -3 841 € 76 904 € -10 154 € -28 983 € -15 938 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-1 200 € -1 550 € -7 026 € 57 434 € 180 871 € 211 058 € 72 282 € 58 127 € 126 409 € 36 713 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 704 € 994 € 761 € 3 219 € 6 636 € 3 718 € 1 396 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
93 € 14 € 7 € 10 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
93€ 14€ 7€ 10€
42
XII.
Kurzové zisky
3 704€ 994€ 761€ 3 126€ 6 622€ 3 711€ 1 386€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
84 € 85 € 105 € 3 059 € 3 740 € 1 817 € 3 013 € 4 986 € 2 367 € 4 485 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
353 € 148 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
353€ 148€
52
O.
Kurzové straty
2 912€ 3 133€ 529€ 1 872€ 4 166€ 1 939€ 3 211€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84€ 85€ 105€ 147€ 607€ 1 288€ 1 141€ 467€ 428€ 1 126€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-84 € -85 € 3 599 € -3 059 € -2 746 € -1 056 € 206 € 1 650 € 1 351 € -3 089 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 284 € -1 635 € -5 213 € -5 192 € 36 211 € -4 897 € 77 110 € -8 504 € -27 632 € -19 027 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 863 € 2 880 € 15 328 € 20 572 € 2 881 € 11 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 863€ 2 880€ 15 328€ 20 572€ 2 881€ 11€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 284 € -1 635 € -5 213 € -5 192 € 28 348 € -7 777 € 61 782 € -29 076 € -30 513 € -19 038 €