Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELTRA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 108 182€ 872 281€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
814 981€ 732 357€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
293 201 € 139 924 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 930 436 € 17 232 612 € 6 163 059 € 5 568 549 € 19 496 333 € 12 726 474 € 19 976 588 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 845 829€ 17 159 299€ 5 858 841€ 4 527 834€ 16 632 849€ 11 334 869€ 19 151 934€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
84 607€ 33 185€ 255 400€ 366 554€
07
II.3
Aktivácia
40 128€ 48 818€ 674 161€ 2 863 484€ 1 391 605€ 824 654€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 020 121 € 9 545 497 € 2 756 887 € 2 270 412 € 6 041 566 € 4 666 258 € 6 633 714 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 047 032€ 3 319 612€ 1 411 137€ 1 499 773€ 3 231 798€ 2 573 718€ 3 927 716€
10
B.2
Služby
4 971 832€ 6 221 967€ 1 358 286€ 721 423€ 2 809 768€ 2 092 540€ 2 705 998€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 203 516 € 7 827 039 € 3 406 172 € 3 298 137 € 13 454 767 € 8 060 216 € 13 342 874 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 144 561 € 2 566 729 € 2 142 356 € 2 307 540 € 2 551 331 € 2 325 609 € 2 373 941 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 240 002€ 1 830 858€ 1 523 020€ 1 618 208€ 1 799 718€ 1 640 151€ 1 673 069€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
10 800€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
805 643€ 665 426€ 564 364€ 609 520€ 675 753€ 613 493€ 622 267€
16
C.4
Sociálne náklady
88 116€ 70 445€ 54 972€ 79 812€ 75 860€ 71 965€ 78 605€
17
D
Dane a poplatky
34 160€ 31 563€ 41 781€ 26 070€ 27 253€ 25 141€ 28 544€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 261 639€ 424 063€ 453 743€ 380 230€ 404 088€ 480 583€ 474 644€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
160 368€ 145 345€ 1 014 004€ 868 666€ 661 266€ 2 121 424€ 1 999 992€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
81 139€ 124 360€ 653 255€ 484 714€ 202 551€ 1 096 216€ 748 099€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-28 986€ -28 986€ 5 589€ -278 074€ -28 986€ 670 647€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 748€ 112 239€ 68 387€ 118 043€ 11 639€ 14 469€ 22 272€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
64 914€ 64 744€ -155 547€ 213 542€ 77 202€ 69 450€ 87 023€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 849 205 € 4 902 150 € 1 347 386 € 1 150 824 € 10 894 233 € 5 528 463 € 11 652 887 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
3 651€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
20 000 € 25 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
25 000€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
20 000€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
51 628€ 64 088€
38
X.
Výnosové úroky
55 266€ 165€ 10 409€ 30 135€ 459€
39
N
Nákladové úroky
95 711€ 48 468€
40
XI.
Kurzové zisky
51 014€ 45 042€ 3€ 7 575€ 142€ 450€ 182 316€
41
O
Kurzové straty
54 856€ 56 361€ 1 975€ 3 540€ 2 395€ 615€ 1 144€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 139€ 46€ 227€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
65 381€ 29 515€ 11 252€ 11 400€ 11 927€ 18 568€ 31 475€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-109 668 € -85 163 € -13 178 € 41 004 € 80 317 € 11 402 € 175 156 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 739 537 € 4 816 987 € 1 334 208 € 1 191 828 € 10 974 550 € 5 539 865 € 11 828 043 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 031 239 € 1 080 442 € 117 831 € 2 911 € 2 420 958 € 1 231 794 € 2 724 640 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 419 429€ 1 065 731€ 249 578€ 2 911€ 2 445 861€ 1 214 711€ 2 734 469€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-388 190€ 14 711€ -131 747€ -24 903€ 17 083€ -9 829€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 708 298 € 3 736 545 € 1 216 377 € 1 188 917 € 8 553 592 € 4 308 071 € 9 103 403 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 739 537 € 4 816 987 € 1 334 208 € 1 191 828 € 10 974 550 € 5 539 865 € 11 828 043 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 708 298 € 3 736 545 € 1 216 377 € 1 188 917 € 8 553 592 € 4 308 071 € 9 103 403 €