Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIVA, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 882 369 € 2 753 224 € 2 693 177 € 2 789 135 € 2 591 170 € 2 440 548 € 2 587 897 € 3 188 578 € 3 328 614 € 3 206 878 € 2 905 822 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
439 665 € 480 519 € 405 471 € 373 265 € 415 965 € 512 360 € 607 056 € 669 253 € 702 741 € 828 777 € 862 928 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 250 € 1 975 € 3 954 € 5 933 € 7 912 € 10 920 € 2 059 € 3 089 € 4 119 € 5 149 €
005
A.I.2
Software
1 975€ 3 954€ 5 933€ 7 912€ 1 029€ 2 059€ 3 089€ 4 119€ 5 149€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 250€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 891€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
434 415 € 480 519 € 403 496 € 369 311 € 410 032 € 504 448 € 596 136 € 667 194 € 699 652 € 824 658 € 857 779 €
012
A.II.1
Pozemky
48 302€ 48 302€ 48 302€ 41 510€ 41 510€ 41 510€ 41 510€ 41 510€ 38 393€ 38 393€ 38 393€
013
A.II.2
Stavby
205 602€ 235 604€ 266 696€ 299 937€ 333 178€ 414 324€ 405 723€ 445 026€ 484 329€ 523 633€ 562 936€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 006€ 65 873€ 88 045€ 15 769€ 22 004€ 47 369€ 97 233€ 128 988€ 175 685€ 245 387€ 255 205€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
136 505€ 130 740€ 453€ 12 095€ 13 340€ 1 245€ 51 670€ 51 670€ 1 245€ 17 245€ 1 245€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 437 715 € 2 266 723 € 2 282 956 € 2 412 426 € 2 171 514 € 1 924 217 € 1 976 247 € 2 514 226 € 2 621 735 € 2 373 801 € 2 039 492 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
733 324 € 715 820 € 713 832 € 606 049 € 581 585 € 569 842 € 540 885 € 589 049 € 576 921 € 559 880 € 505 232 €
032
B.I.1
Materiál
14 469€ 13 932€ 16 539€ 33 503€ 15 899€ 20 708€ 13 435€ 12 048€ 17 320€ 38 842€ 31 271€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 783€
034
B.I.3
Výrobky
4 122€ 10 758€ 12 713€ 5 453€ 9 271€ 7 917€ 6 399€ 17 239€ 11 241€ 6 279€ 1 634€
036
B.I.5
Tovar
714 733€ 691 130€ 677 797€ 567 093€ 556 415€ 541 217€ 521 051€ 559 762€ 548 360€ 514 759€ 472 327€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
47 442 € 5 883 € 899 € 9 559 € 540 € 35 583 € 4 844 € 758 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
540€ 36 423€ 8 695€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
47 442€ 5 883€ 899€ 9 559€ -840€ -3 851€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 165 197 € 1 258 712 € 1 273 502 € 1 126 524 € 1 216 260 € 1 206 916 € 1 178 699 € 1 286 720 € 1 593 621 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 163 860€ 1 225 223€ 1 220 467€ 1 071 398€ 1 075 255€ 1 153 780€ 1 065 138€ 1 210 769€ 1 563 956€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
259€ 11 930€ 5 000€ 12 000€ 6 864€ 12 084€ 75 951€ 29 665€ 24 534€ 50 536€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 078€ 21 559€ 48 035€ 43 126€ 141 005€ 46 272€ 101 477€ 3 398€ 1 202€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
491 752 € 286 308 € 294 723 € 679 853 € 364 110 € 147 459 € 256 123 € 602 874 € 446 349 € 178 421 € 233 117 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 370€ 5 451€ 3 051€ 8 078€ 5 762€ 11 980€ 5 612€ 8 269€ 7 309€ 44 703€ 2 645€
057
B.IV.2
Účty v bankách
481 382€ 280 857€ 291 672€ 671 775€ 358 348€ 135 479€ 250 511€ 594 605€ 439 040€ 133 718€ 230 472€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 989 € 5 982 € 4 750 € 3 444 € 3 691 € 3 971 € 4 594 € 5 099 € 4 138 € 4 300 € 3 402 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 989€ 5 982€ 4 750€ 3 444€ 3 691€ 4 594€ 5 099€ 4 138€ 4 300€ 3 402€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 971€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 882 369 € 2 753 224 € 2 693 177 € 2 789 135 € 2 591 170 € 2 440 548 € 2 587 897 € 3 188 578 € 3 328 614 € 3 206 878 € 2 905 822 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 690 638 € 2 624 879 € 2 521 011 € 2 596 835 € 2 469 934 € 2 369 432 € 2 345 640 € 2 911 560 € 2 939 125 € 2 732 252 € 2 550 543 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 440 € 8 440 € 8 440 € 8 440 € 8 440 € 8 440 € 8 440 € 8 440 € 8 440 € 8 440 € 8 440 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 440€ 8 440€ 8 440€ 8 440€ 8 440€ 8 440€ 8 440€ 8 440€ 8 440€ 8 440€ 8 440€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 486 479 € 2 452 611 € 2 323 812 € 2 451 534 € 2 351 032 € 2 327 239 € 2 309 359 € 2 846 224 € 2 557 853 € 2 326 521 € 2 171 576 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 486 479€ 2 452 611€ 2 323 812€ 2 451 534€ 2 351 032€ 2 327 239€ 2 309 359€ 2 846 224€ 2 557 853€ 2 326 521€ 2 171 576€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
185 759 € 153 868 € 178 799 € 126 901 € 100 502 € 23 793 € 17 881 € 46 936 € 362 872 € 387 331 € 360 567 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
188 669 € 123 283 € 165 104 € 192 300 € 121 236 € 71 116 € 228 588 € 248 152 € 344 182 € 412 349 € 276 031 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
13 267 € 14 505 € 12 296 € 11 813 € 9 307 € 13 740 € 9 592 € 9 326 € 9 032 € 8 508 € 7 755 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
9 032€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
13 267€ 14 505€ 12 296€ 11 813€ 9 307€ 13 740€ 9 592€ 9 326€ 8 508€ 7 755€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
724 € 1 118 € 1 151 € 971 € 610 € 1 807 € -9 226 € 197 € 206 € 3 927 € 5 422 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
724€ 1 118€ 1 151€ 820€ 610€ 497€ 411€ 197€ 206€ 443€ 144€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
151€ 1 310€ -9 637€ 3 484€ 5 278€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
174 678 € 107 660 € 151 657 € 179 516 € 111 319 € 55 569 € 228 222 € 238 629 € 334 944 € 399 914 € 262 854 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
38 825€ 53 985€ 65 525€ 126 774€ 32 964€ 20 750€ 204 281€ 218 452€ 291 171€ 361 856€ 152 563€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 778€ 7 636€ 124€ 2 014€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
42 982€ 1 501€ 1 487€ 1 502€ 579€ 630€ 616€ 2 616€ 442€ 523€ 60 865€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
13 317€ 20 342€ 21 561€ 18 999€ 18 597€ 10 430€ 9 014€ 8 378€ 9 688€ 10 466€ 12 423€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 720€ 15 183€ 16 102€ 14 710€ 13 401€ 7 646€ 6 591€ 5 774€ 6 634€ 6 652€ 6 190€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
69 787€ 16 510€ 46 736€ 17 060€ 45 431€ 15 783€ 869€ 3 304€ 17 666€ 19 856€ 28 361€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
47€ 139€ 246€ 471€ 347€ 330€ 73€ 105€ 1 707€ 437€ 438€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 062 € 5 062 € 7 062 € 13 669 € 28 866 € 45 307 € 62 277 € 79 248 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 062€ 5 062€ 7 062€ 13 669€ 28 866€ 45 307€ 62 277€ 79 248€