Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIVA, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 608 853€ 2 280 399€ 2 130 055€ 1 821 199€ 1 909 670€ 1 471 938€ 1 590 142€ 1 817 780€ 2 404 803€ 2 349 360€ 2 298 151€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 126 235€ 1 843 409€ 1 734 937€ 1 448 886€ 1 500 958€ 1 161 506€ 1 272 522€ 1 422 746€ 1 894 505€ 1 826 289€ 1 766 508€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
482 618 € 436 990 € 395 118 € 372 313 € 408 712 € 310 432 € 317 620 € 395 034 € 510 298 € 523 071 € 531 643 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 138 470 € 1 058 663 € 994 809 € 828 597 € 969 649 € 777 282 € 703 788 € 773 623 € 1 304 363 € 1 374 709 € 1 068 283 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 140 206€ 1 064 673€ 978 293€ 828 528€ 964 149€ 771 737€ 710 838€ 760 068€ 1 288 713€ 1 368 578€ 1 066 852€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 637€ -8 738€ 14 044€ -3 818€ 1 354€ 1 517€ -10 839€ 7 351€ 8 460€ -300€ -5 681€
07
II.3
Aktivácia
4 901€ 2 728€ 2 472€ 3 887€ 4 146€ 4 028€ 3 789€ 6 204€ 7 190€ 6 431€ 7 112€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
771 057 € 838 073 € 711 759 € 672 453 € 729 177 € 570 889 € 579 784 € 701 239 € 1 018 583 € 1 000 210 € 749 828 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
557 731€ 574 706€ 471 320€ 403 614€ 528 811€ 382 623€ 367 270€ 354 891€ 474 331€ 479 646€ 357 175€
10
B.2
Služby
213 006€ 263 206€ 240 163€ 265 414€ 200 483€ 186 000€ 212 514€ 346 348€ 544 252€ 520 564€ 392 653€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
850 031 € 657 580 € 678 168 € 528 457 € 649 184 € 516 825 € 441 624 € 467 418 € 796 078 € 897 570 € 850 098 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
334 777 € 317 821 € 304 222 € 293 133 € 286 387 € 275 084 € 242 897 € 240 635 € 245 270 € 252 206 € 250 087 €
13
C.1
Mzdové náklady
234 208€ 220 539€ 211 683€ 203 373€ 200 455€ 195 138€ 168 003€ 171 851€ 171 698€ 178 358€ 176 988€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
84 122€ 80 994€ 77 149€ 75 179€ 71 459€ 66 260€ 61 943€ 58 447€ 60 439€ 60 451€ 58 633€
16
C.4
Sociálne náklady
16 447€ 16 288€ 15 390€ 14 581€ 14 473€ 13 686€ 12 951€ 10 337€ 13 133€ 13 397€ 14 466€
17
D
Dane a poplatky
4 990€ 5 091€ 3 920€ 3 782€ 5 108€ 5 759€ 5 540€ 6 777€ 10 945€ 13 559€ 10 245€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
55 680€ 57 455€ 50 966€ 52 083€ 67 151€ 94 697€ 103 062€ 119 530€ 129 086€ 122 855€ 104 958€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 323€ 13 387€ 125€ 50 433€ 2 800€ 1 167€ 536€ 29 350€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20€ 4 850€ 47 589€ 159€ 12 624€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
223 160€ 82 104€ 90 264€ 11 579€ 154 002€ 103 522€ 81 213€ 54 782€ -22 283€ 25 655€ 69 787€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
47 298€ 9 259€ 1 719€ 2 297€ 57 307€ 17 284€ 27 094€ 23 605€ 23 540€ 100 769€ 29 301€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
48 206€ 10 288€ 8 433€ 8 254€ 68 059€ 11 307€ 17 822€ 9 530€ 11 247€ 94 460€ 1 416€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
237 839 € 194 060 € 230 619 € 162 048 € 128 628 € 43 581 € 20 984 € 60 936 € 445 889 € 489 604 € 459 632 €
38
X.
Výnosové úroky
482€ 651€ 2 586€ 1 014€ 318€ 3 124€ 6 473€ 2 525€ 1 270€ 6 535€
39
N
Nákladové úroky
1€ 30€ 44€ 13€
40
XI.
Kurzové zisky
158€ 36€ 10€ 13€ 185€ 45€ 110€ 755€ 182€ 64€ 225€
41
O
Kurzové straty
131€ 117€ 347€ 146€ 255€ 221€ 308€ 784€ 1 234€ 2 095€ 2 100€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
949€ 932€ 888€ 889€ 933€ 894€ 824€ 2 097€ 2 574€ 9 320€ 9 942€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-440 € -1 013 € -574 € 1 564 € 11 € -752 € 2 101 € 4 347 € -1 131 € -10 125 € -5 295 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
237 399 € 193 047 € 230 045 € 163 612 € 128 639 € 42 829 € 23 085 € 65 283 € 444 758 € 479 479 € 454 337 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
51 640 € 39 179 € 51 246 € 36 711 € 28 137 € 19 036 € 5 204 € 18 347 € 81 886 € 92 148 € 93 770 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
93 199€ 44 164€ 52 295€ 27 001€ 39 006€ 8 088€ 15 681€ 21 359€ 81 519€ 93 941€ 93 496€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-41 559€ -4 985€ -1 049€ 9 710€ -10 869€ 10 948€ -10 477€ -3 012€ 367€ -1 793€ 274€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
185 759 € 153 868 € 178 799 € 126 901 € 100 502 € 23 793 € 17 881 € 46 936 € 362 872 € 387 331 € 360 567 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
237 399 € 193 047 € 230 045 € 163 612 € 128 639 € 42 829 € 23 085 € 65 283 € 444 758 € 479 479 € 454 337 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
185 759 € 153 868 € 178 799 € 126 901 € 100 502 € 23 793 € 17 881 € 46 936 € 362 872 € 387 331 € 360 567 €