Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
911 490 € 925 735 € 833 368 € 875 602 € 1 017 224 € 960 108 € 916 832 € 942 154 € 1 017 034 € 1 016 112 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 611 € 475 € 139 € 349 € 1 855 € 4 499 € 9 523 € 15 952 € 24 178 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
447 € 475 € 416 € 1 041 € 1 667 € 2 292 €
005
A.I.2
Software
447€ 475€ 416€ 1 041€ 1 667€ 2 292€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 164 € 139 € 349 € 1 439 € 3 458 € 7 856 € 13 660 € 24 178 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 164€ 139€ 349€ 1 439€ 3 458€ 7 856€ 13 660€ 24 178€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
904 765 € 920 711 € 825 471 € 874 142 € 1 015 627 € 957 375 € 911 048 € 931 485 € 1 000 992 € 991 384 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
219 276 € 206 569 € 201 673 € 211 894 € 221 779 € 249 618 € 257 771 € 216 319 € 313 218 € 312 609 €
032
B.I.1
Materiál
48€ 48€ 185€ 217€ 286€
036
B.I.5
Tovar
219 276€ 206 569€ 201 673€ 211 894€ 221 779€ 249 570€ 257 723€ 216 134€ 313 001€ 312 323€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
665 990 € 413 847 € 441 452 € 529 393 € 587 098 € 487 386 € 287 416 € 249 033 € 610 056 € 582 707 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
115 827€ 151 354€ 177 108€ 257 395€ 327 799€ 331 543€ 286 410€ 244 137€ 595 773€ 582 424€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
550 126€ 254 000€ 104 000€ 260 000€ 104 000€ 151 825€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 466€ 4 283€ 11 975€ 4 018€ 1 006€ 4 896€ 14 283€ 283€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
37€ 6 027€ 156 061€ 23€ 155 299€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
19 499 € 300 295 € 182 346 € 132 855 € 206 750 € 220 371 € 365 861 € 466 133 € 77 718 € 96 068 €
056
B.IV.1
Peniaze
19 499€ 32 262€ 21 311€ 19 499€ 18 099€ 25 379€ 16 879€ 27 931€ 24 686€ 59 308€
057
B.IV.2
Účty v bankách
268 033€ 161 035€ 113 356€ 188 651€ 194 992€ 348 982€ 438 202€ 53 032€ 36 760€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 114 € 4 549 € 7 897 € 1 321 € 1 248 € 878 € 1 285 € 1 146 € 90 € 550 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 248€ 878€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 358€ 1 317€ 1 316€ 1 321€ 1 285€ 1 146€ 90€ 550€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
3 756€ 3 232€ 6 581€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
911 490 € 925 735 € 833 368 € 875 602 € 1 017 224 € 960 108 € 916 832 € 942 154 € 1 017 034 € 1 016 112 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
398 207 € 341 289 € 300 960 € 251 604 € 365 934 € 268 544 € 241 725 € 284 143 € 425 570 € 350 068 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 €
069
A.I.1
Základné imanie
165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 11 197 € 4 534 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 11 197€ 4 534€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
158 722 € 118 393 € 69 037 € 367 € 85 977 € 9 158 € 1 576 € 43 003 € 172 901 € 46 308 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
158 722€ 118 393€ 69 037€ 367€ 85 977€ 9 158€ 1 576€ 43 003€ 172 901€ 46 308€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
56 918 € 40 329 € 49 356 € 68 670 € 97 390 € 76 819 € 57 582 € 58 573 € 75 502 € 133 256 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
513 236 € 584 404 € 532 308 € 623 998 € 651 290 € 691 564 € 675 107 € 658 011 € 591 437 € 666 044 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
11 374 € 9 975 € 10 599 € 13 627 € 15 571 € 17 256 € 17 440 € 16 410 € 18 139 € 10 888 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 374€ 9 975€ 10 599€ 13 627€ 15 571€ 17 256€ 17 440€ 16 410€ 18 139€ 10 888€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 278 € 2 430 € 1 634 € 1 466 € 1 306 € 1 208 € 1 110 € 953 € 641 € 290 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 278€ 2 430€ 1 634€ 1 466€ 1 306€ 1 208€ 1 110€ 953€ 641€ 290€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
498 584 € 571 999 € 520 075 € 608 905 € 634 413 € 673 091 € 656 557 € 640 648 € 572 657 € 654 866 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
462 571€ 545 145€ 494 790€ 574 294€ 603 910€ 649 180€ 634 704€ 618 242€ 540 476€ 616 654€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 320€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 121€ 13 759€ 13 981€ 12 965€ 11 273€ 10 333€ 11 474€ 13 699€ 15 405€ 11 114€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 757€ 8 666€ 8 904€ 15 535€ 7 249€ 6 602€ 7 366€ 6 051€ 5 070€ 5 360€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 135€ 4 429€ 2 400€ 6 111€ 11 981€ 6 885€ 3 013€ 2 656€ 11 706€ 19 418€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
91€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
47 € 42 € 100 € 27 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
47€ 42€ 100€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
27€