Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 689 913€ 2 492 334€ 2 612 386€ 2 898 746€ 2 977 289€ 2 842 474€ 2 788 228€ 2 877 957€ 3 845 738€ 3 550 599€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 139 567€ 1 990 139€ 2 109 439€ 2 380 596€ 2 454 159€ 2 363 224€ 2 324 716€ 2 438 938€ 3 353 998€ 3 060 698€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
550 346 € 502 195 € 502 947 € 518 150 € 523 130 € 479 250 € 463 512 € 439 019 € 491 740 € 489 901 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 674 € 10 373 € 16 167 € 17 876 € 16 879 € 15 645 € 15 801 € 15 109 € 15 168 € 16 413 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 674€ 10 373€ 16 167€ 17 876€ 16 879€ 15 645€ 15 801€ 15 109€ 15 168€ 16 413€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
117 858 € 148 948 € 143 931 € 140 826 € 141 147 € 132 599 € 127 513 € 125 464 € 116 419 € 100 571 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 610€ 13 144€ 11 693€ 12 484€ 11 821€ 12 298€ 12 338€ 12 952€ 9 945€ 8 946€
10
B.2
Služby
105 248€ 135 804€ 132 238€ 128 342€ 129 326€ 120 301€ 115 175€ 112 512€ 106 474€ 91 625€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
438 162 € 363 620 € 375 183 € 395 200 € 398 862 € 362 296 € 351 800 € 328 664 € 390 489 € 405 743 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
352 674 € 309 276 € 309 804 € 305 913 € 268 320 € 253 446 € 263 258 € 243 519 € 275 685 € 215 864 €
13
C.1
Mzdové náklady
255 525€ 224 788€ 225 936€ 223 056€ 194 978€ 184 452€ 190 987€ 188 131€ 224 041€ 167 864€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
86 900€ 75 304€ 74 755€ 75 268€ 65 916€ 62 425€ 65 104€ 49 758€ 46 506€ 43 494€
16
C.4
Sociálne náklady
10 249€ 9 184€ 9 113€ 7 589€ 7 426€ 6 569€ 7 167€ 5 630€ 5 138€ 4 506€
17
D
Dane a poplatky
223€ 223€ 223€ 223€ 233€ 223€ 56€ 122€ 56€ 62€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 309€ 595€ 139€ 429€ 1 507€ 2 643€ 5 024€ 6 429€ 16 147€ 15 449€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
580€ 50€ 31€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13€ 31€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 731€ 1 841€ 1 641€ 1 843€ 1 682€ 2 178€ 1 617€ 460€ 7 694€ 4 509€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 014€ 3 452€ 4 537€ 4 408€ 4 182€ 4 291€ 4 020€ 2 163€ 8 478€ 9 464€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
80 673 € 51 915 € 62 701 € 86 070 € 126 302 € 103 871 € 81 059 € 76 891 € 97 854 € 169 413 €
38
X.
Výnosové úroky
3 736€ 10 000€ 10 000€ 10 021€ 9 319€ 1 853€ 74€ 190€ 25€ 26€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
585€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 135€ 10 359€ 9 651€ 8 888€ 7 723€ 6 463€ 5 538€ 4 490€ 3 955€ 3 478€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 814 € -359 € 349 € 1 133 € 1 596 € -4 610 € -5 464 € -4 300 € -3 930 € -3 452 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
72 859 € 51 556 € 63 050 € 87 203 € 127 898 € 99 261 € 75 595 € 72 591 € 93 924 € 165 961 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
15 941 € 11 227 € 13 694 € 18 533 € 30 508 € 22 442 € 18 013 € 14 018 € 18 422 € 32 705 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
15 941€ 11 227€ 13 694€ 18 533€ 30 508€ 22 442€ 18 013€ 14 018€ 18 422€ 32 705€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
56 918 € 40 329 € 49 356 € 68 670 € 97 390 € 76 819 € 57 582 € 58 573 € 75 502 € 133 256 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
72 859 € 51 556 € 63 050 € 87 203 € 127 898 € 99 261 € 75 595 € 72 591 € 93 924 € 165 961 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
56 918 € 40 329 € 49 356 € 68 670 € 97 390 € 76 819 € 57 582 € 58 573 € 75 502 € 133 256 €