Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

 • Názov Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
 • IČO 31714129
 • DIČ 2020517642
 • IČ DPH SK2020517642 podľa §4
 • Sídlo Štúrova 2, 059 21 Svit
 • Dátum vzniku 1. októbra 1995, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 230/P
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 088 204 € / splatené 1 088 204 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 088 204 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Martin Budzák Predseda predstavenstva Rázusova 2672/17, 058 01 Poprad 10. júna 2010
Ing. Jozef Skokan Člen predstavenstva 583/27, 059 39 Šuňava 5. septembra 2008
Ing. Roman Karlubík, MBA Podpredseda predstavenstva Chrobáková 3366/43, 841 02 Bratislava - Dúbravka 4. júna 2015
 • Konanie menom spoločnosti [od 5. augusta 2011] Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich, pripoja svoje vlastnoručné podpisy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Mária Kruppová Predseda dozornej rady Uralská 2391/18, 058 01 Poprad - Spišská Sobota 15. mája 2003
Ing. Peter Michlík, CSc. Dozorná rada Nová 1037/64, 058 01 Poprad 30. mája 2013
Ing. Peter Vozka Dozorná rada P. Jilemnického 302/23, 059 21 Svit 25. augusta 2016
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
TAFIB, a. s. [31719597] Štúrova 2, 059 21 Svit 30.9.2008
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba celulózových vlákien 27.9.1995
technické testovanie, meranie, analýzy 27.9.1995
výroba ostatných chemických látok 27.9.1995
výroba syntetických vlákien 27.9.1995
výroba netkaných textílií a výrobkov z nich (okrem odevov) 27.9.1995
výroba metiel a kartáčov 27.9.1995
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 27.9.1995
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 27.9.1995
viazanie kníh a konečné spracovanie 27.9.1995
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií 27.9.1995
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov 27.9.1995
výroba strojov a zariadení pre chemický priemysel 27.9.1995
stravovanie závodné a iné účelové 27.9.1995
bufety 27.9.1995
závodná jedáleň 27.9.1995
stavba strojov s mechanickým pohonom 14.1.1998
výroba kovových konštrukcií a kovospracovaných výrobkov 14.1.1998
brúsenie, leštenie kovov 14.1.1998
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovov, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného vykurovania 14.1.1998
výroba strojov pre potravinársky priemysel a pre chemický priemysel 14.1.1998
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení pre stroje a vozidlá 14.1.1998
montáže a opravy meracej a regulačnej techniky 14.1.1998
automatizované spracovanie dát 14.1.1998
databanky 14.1.1998
dodávky a poradenské služby ohľadne programov elektrických zariadení na spracovanie dát 14.1.1998
sekretárske služby a preklady 14.1.1998
sprostredkovanie obchodu 14.1.1998
reklamné činnosti 14.1.1998
fotografické služby 14.1.1998
skladovanie 14.1.1998
poradenstvo v oblasti ekonomiky 14.1.1998
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností 10.5.2002
konštruktérska činnosť 10.5.2002
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom 10.5.2002
prenájom hnuteľných vecí 10.5.2002
činnosť notifikovanej osoby 16.7.2012
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 16.6.2016
Činnosť autorizovanej osoby 27.2.2018
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.8.1995 č. N 225/95, Nz 221/95, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov zrušeného podniku Výskumný ústav chemických vlákien, štátny podnik, Svit, so sídlom vo Svite, Štúrova 2, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku. Stary spis: Sa 648
2. Zmena stanov schválená VZ dňa 30.4.1996. Stary spis: Sa 648
3. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.4.1997.
4. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.5.2001.
5. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 10.12.2002.
6. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 14.05.2003.
História zmien a podania