Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 454€ 17 422€ 88 719€ 47 580€ 62 614€ 76 986€ 81 156€ 74 120€ 70 561€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
185€ 3 384€ 75 721€ 27 125€ 35 533€ 46 474€ 50 403€ 49 453€ 49 764€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 269 € 14 038 € 12 998 € 20 455 € 27 081 € 30 512 € 30 753 € 24 667 € 20 797 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
44 448 € 178 172 € 240 443 € 1 068 215 € 1 002 265 € 1 239 251 € 1 017 469 € 1 027 184 € 1 497 403 € 1 514 744 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
44 448€ 179 063€ 246 678€ 1 064 207€ 1 000 483€ 1 241 478€ 1 014 859€ 1 029 183€ 1 468 985€ 1 502 721€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-891€ -6 235€ 4 008€ 1 782€ -2 227€ 2 135€ -2 857€ -7 941€ 3 915€
07
II.3
Aktivácia
475€ 858€ 36 359€ 8 108€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
42 278 € 168 879 € 231 828 € 380 817 € 370 021 € 617 916 € 431 767 € 440 365 € 630 041 € 560 749 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 975€ 13 016€ 8 510€ 281 187€ 252 276€ 293 967€ 303 152€ 333 370€ 381 288€ 423 782€
10
B.2
Služby
14 303€ 155 863€ 223 318€ 105 730€ 119 001€ 325 222€ 128 615€ 106 995€ 248 753€ 136 967€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 170 € 13 562 € 22 653 € 700 396 € 652 699 € 648 416 € 616 214 € 617 572 € 892 029 € 974 792 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
109 013 € 7 590 € 2 306 € 600 537 € 530 218 € 577 576 € 585 275 € 639 537 € 802 444 € 791 120 €
13
C.1
Mzdové náklady
77 332€ 663€ 427 438€ 377 186€ 403 729€ 411 085€ 449 469€ 564 034€ 557 252€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
5 144€ 2 475€ 91€ 2 808€ 4 008€ 2 808€ 2 460€ 4 228€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
26 825€ 1 783€ -169€ 150 281€ 132 804€ 149 635€ 148 720€ 161 775€ 201 175€ 195 544€
16
C.4
Sociálne náklady
4 856€ 22 818€ 20 137€ 21 404€ 21 462€ 25 485€ 34 775€ 34 096€
17
D
Dane a poplatky
5 412€ 4 607€ 5 067€ 15 731€ 15 275€ 13 388€ 15 084€ 14 618€ 16 255€ 15 494€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 296€ 18 298€ 18 249€ 15 835€ 50 585€ 74 153€ 70 660€ 83 814€ 51 830€ 149 324€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 900€ 357€ 2€ 112 919€ 2 508€ 6 127€ 2 724€ 153 419€ 32 151€ 2 927€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 900€ 37 373€ 87 306€ 27 100€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
842€ 1 880€ 1 546€ 799€ 2 805€ 1 177€ 1 277€ 350€ -2 072€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
87 886€ 21 674€ 10 312€ 9 902€ 9 133€ 10 138€ 7 593€ 92 223€ 18 783€ 45 485€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
809€ 438€ 2 492€ 31 122€ 13 467€ 17 217€ 14 273€ 15 617€ 16 248€ 23 872€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-31 474 € 3 818 € 2 973 € 121 073 € 53 996 € -20 458 € -59 938 € 21 045 € 28 736 € 45 466 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 5€ 6€ 5€ 16€ 43€ 41€
39
N
Nákladové úroky
378€ 2 019€ 3 561€ 5 960€ 5 274€ 7 860€ 8 156€ 6 868€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
846€ 75€ 811€ 329€ 58€ 82€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
565€ 3 001€ 1 852€ 2 874€ 3 641€ 3 184€ 3 119€ 2 583€ 2 532€ 1 812€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-565 € -3 001 € -1 384 € -4 814 € -7 197 € -9 138 € -7 577 € -10 098 € -10 587 € -8 557 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-32 039 € 817 € 1 589 € 116 259 € 46 799 € -29 596 € -67 515 € 10 947 € 18 149 € 36 909 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
89 € 960 € 34 465 € 11 499 € -5 423 € -13 560 € 3 € 8 € 11 351 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
89€ 960€ 18 994€ 7 985€ 1€ 1€ 3€ 8€ 13 220€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
15 471€ 3 514€ -5 424€ -13 561€ -1 869€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-32 039 € 728 € 629 € 81 794 € 35 300 € -24 173 € -53 955 € 10 944 € 18 141 € 25 558 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-32 039 € 817 € 1 589 € 116 259 € 46 799 € -29 596 € -67 515 € 10 947 € 18 149 € 36 909 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-32 039 € 728 € 629 € 81 794 € 35 300 € -24 173 € -53 955 € 10 944 € 18 141 € 25 558 €