Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 14.11.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 225 z roku 2013 21.11.2013
 • Úpadca PG - REMONT, s.r.o.
  IČO: 31727182
  Rampová 3
  040 13   Košice
 • Navrhovatelia Gizela Horňáková, Ing.
  Bernolákova 6
  04011 Košice
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti

PG - REMONT, s.r.o., so sídlom Rampová 3, Košice, IČO: 31 727 182, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 7838/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68

ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona

č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31CbR/48/2012
 • ICS 7112217116
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Odoslal Bc. Mária Šáriczka

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 17.6.2014
Výmaz 30.9.2014

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
21.11.2013
Rozhodnutie Zrušenie