Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Zentiva (Zentiva Foundation) [zrušená]

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Zentiva /Zentiva Foundation/, Bratislava'
za rok 2010

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Podpora ochrany zdravia a vzdelávania 58 945 € Podpora vynikajúcich študentov študujúcich v SR alebo v zahraničí. Podpora projektov zameraných na ochranu zdravia a vzdelávanie. Poskytnutie finančnej výpomoci na základe dohôd o poskytnutí finančnej výpomoci.
Poskytnutie sociálnej pomoci 22 900 € Poskytnutie sociálnej výpomoci osobám, ktoré sa ocitli v zložitej finannčnej situácii. Výpomoc poskytnutá na základe dohôd o poskytnutí finančnej výpomoci
Výdavky na správu 1 053,13 € Právne a notárske služby, poplatky banke, poštovné, vedenie účtovníctva, audit
Spolu 82 898,13 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje, vo všetkých významných súvislostiach, pravdivý a verný obraz na finančnú situáciu Nadácie Zentiva k 31. decembru 2012, na výsledok jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. V Nových Zámkoch 15. apríla 2013 Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o. Licencia SKAU č. 264 Ing. Ľudmila Poláčeková Licencia SKAU č. 791