Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 101€ 2 374€ 471€ 565€ 1 735€ 1 233€ 1 471€ 1 198€
03
504
Predaný tovar
0€ 98€
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 710€
05
512
Cestovné
3 063€ 345€ 0€ 177€ 124€ 343€ 516€ 6 237€
06
513
Náklady na reprezentáciu
113€ 223€ 103€ 0€ 778€ 527€ 428€ 0€
07
518
Ostatné služby
37 312€ 59 782€ 21 827€ 30 272€ 25 088€ 28 502€ 34 719€ 45 733€
08
521
Mzdové náklady
60 495€ 39 980€ 42 529€ 63 446€ 66 555€ 68 814€ 63 094€ 59 967€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
21 293€ 13 603€ 14 579€ 21 645€ 23 376€ 23 714€ 22 159€ 21 147€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 752€ 1 564€ 2 198€ 2 456€ 2 482€ 2 257€ 2 010€ 1 590€
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 40€ 9€ 4€ 4€ 41€ 62€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 30€
19
544
Úroky
1€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
313€ 0€ 7 381€ 0€ 0€ 11 024€
21
546
Dary
6 943€ 0€ 37€ 1 993€
22
547
Osobitné náklady
0€ 1 116€
24
549
Iné ostatné náklady
960€ 1 301€ 324€ 483€ 314€ 366€ 457€ 379€
28
554
Predaný materiál
0€ 78€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-12 754€ 110€ -20€ 515€ -181€ -399€ 476€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 500€ 42 247€ 36 537€ 10 500€ 31 726€ 41 497€ 52 980€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
66 000€ 66 000€ 64 225€ 65 941€ 71 035€ 5 057€ 27 975€ 13 438€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
102 347€ 47 260€ 31 970€ 97 180€ 91 104€ 146 078€ 93 268€ 85 476€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
303 692€ 221 179€ 228 041€ 322 008€ 293 609€ 319 464€ 287 235€ 289 394€
Výnosy
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 240€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 3 920€
53
644
Úroky
0€ 1 603€ 788€ 881€ 1 628€ 3 043€
54
645
Kurzové zisky
12 034€ 0€ 1 627€ 3 815€ 0€ 2 893€ 9 009€
55
646
Prijaté dary
25 981€ 10 119€
58
649
Iné ostatné výnosy
400€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 310€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
168 739€ 168 305€ 104 630€ 86 500€ 94 252€ 105 701€ 160 682€ 185 996€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 20 000€ 15 307€ 750€ 13 184€ 1 816€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
102 689€ 82 858€ 101 297€ 207 495€ 205 143€ 192 945€ 125 046€ 103 937€
73
691
Dotácie
500€ 0€ 1 500€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
310 342€ 261 282€ 225 927€ 314 582€ 308 669€ 312 711€ 292 065€ 301 984€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
6 650€ 40 103€ -2 113€ -7 426€ 15 060€ -6 753€ 4 830€ 12 590€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 383€ 150€ 167€ 309€ 578€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
6 650€ 40 103€ -2 113€ -7 809€ 14 910€ -6 921€ 4 521€ 12 012€