Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
136 298€ 116 957€ 98 954€ 79 277€ 74 393€ 77 956€ 78 601€ 68 143€ 76 259€ 60 777€ 81 162€ 88 707€ 74 118€ 129 270€ 130 844€ 114 167€
02
501
Spotreba materiálu
49 207€ 45 539€ 44 578€ 35 898€ 38 100€ 40 608€ 42 456€ 26 794€ 35 975€ 36 063€ 32 054€ 24 461€ 22 877€ 48 369€ 33 325€ 35 237€
03
502
Spotreba energie
87 091€ 71 419€ 54 376€ 43 379€ 36 293€ 37 348€ 36 145€ 41 348€ 40 285€ 24 715€ 49 108€ 64 247€ 51 241€ 80 901€ 97 519€ 78 930€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
196 618€ 129 792€ 143 898€ 110 090€ 96 639€ 103 293€ 85 882€ 78 301€ 78 033€ 79 298€ 88 169€ 83 144€ 103 762€ 126 573€ 149 920€ 108 899€
07
511
Opravy a udržiavanie
41 539€ 25 792€ 35 903€ 26 135€ 12 780€ 30 982€ 15 429€ 14 583€ 5 914€ 5 742€ 22 466€ 9 946€ 5 681€ 44€ 6 998€ 9 818€
08
512
Cestovné
629€ 106€ 3 000€ 130€ 989€ 98€ 88€ 209€ 99€ 382€ 77€ 217€ 22€ 372€ 476€ 767€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 779€ 1 388€ 411€ 377€ 413€ 189€ 415€ 443€ 364€ 1 029€ 410€ 516€ 569€ 3 418€ 4 915€ 2 708€
10
518
Ostatné služby
143 671€ 102 506€ 104 584€ 83 449€ 82 458€ 72 024€ 69 950€ 63 066€ 71 655€ 72 144€ 65 216€ 72 466€ 97 490€ 122 739€ 137 531€ 95 606€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
393 454€ 379 829€ 323 550€ 313 227€ 275 135€ 252 806€ 223 323€ 224 212€ 229 029€ 207 968€ 185 652€ 183 205€ 185 895€ 215 447€ 204 214€ 192 449€
12
521
Mzdové náklady
281 201€ 261 417€ 234 494€ 226 131€ 199 400€ 175 865€ 162 665€ 161 654€ 164 026€ 149 630€ 133 807€ 133 896€ 136 295€ 159 020€ 151 200€ 145 353€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
94 839€ 91 947€ 80 585€ 77 439€ 68 756€ 61 415€ 54 534€ 55 603€ 56 373€ 51 785€ 45 355€ 44 316€ 44 291€ 50 040€ 46 812€ 38 538€
15
527
Zákonné sociálne náklady
17 415€ 26 454€ 8 471€ 9 656€ 6 979€ 15 526€ 6 124€ 6 955€ 8 631€ 6 553€ 6 490€ 4 994€ 5 264€ 6 387€ 6 089€ 8 558€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 113€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
285€ 456€ 893€ 431€ 734€ 1 519€ 601€ 894€ 3 496€ 641€ 765€ 1 160€ 2 506€ 979€ 772€ 863€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 863€
20
538
Ostatné dane a poplatky
285€ 456€ 893€ 431€ 734€ 1 519€ 601€ 894€ 3 496€ 641€ 765€ 1 160€ 2 506€ 979€ 772€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 018€ 8 717€ 14 539€ 26 653€ 11 709€ 13 356€ 8 653€ 11 336€ 82 999€ 10 716€ 11 170€ 4 165€ 8 783€ 1 933€ 3 413€ 31 029€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 331€ 0€ 57€ 0€ 0€ 165€ 2 398€ 74 751€ 27€ 0€ 511€ 1 500€ 1 039€ 587€ 0€
23
542
Predaný materiál
1 004€ 723€ 489€ 763€ 604€ 983€ 641€ 912€ 684€ 672€ 459€ 323€ 873€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
55€ 0€ 0€ 5€ 60€ 0€ 4€ 0€ 0€ 37€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 866€ 0€ 0€ 0€ 1 972€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 959€ 7 663€ 14 050€ 25 827€ 11 045€ 12 373€ 7 843€ 8 027€ 7 565€ 9 980€ 2 845€ 3 331€ 6 402€ 894€ 854€ 31 029€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
190 680€ 190 241€ 181 384€ 190 339€ 190 974€ 184 897€ 179 486€ 193 651€ 190 953€ 307 406€ 311 897€ 318 929€ 332 211€ 239 293€ 245 565€ 221 101€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
188 920€ 188 641€ 179 784€ 188 739€ 189 374€ 183 497€ 178 198€ 192 363€ 189 753€ 306 406€ 301 499€ 296 855€ 318 179€ 220 638€ 230 358€ 211 569€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 760€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 400€ 1 288€ 1 288€ 1 200€ 1 000€ 10 397€ 22 074€ 14 032€ 18 655€ 15 207€ 9 532€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 655€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 760€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 400€ 1 288€ 1 288€ 1 200€ 1 000€ 10 397€ 14 682€ 14 032€ 0€ 15 207€ 9 532€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 392€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 211€ 12 608€ 13 083€ 13 842€ 15 188€ 16 601€ 17 140€ 20 247€ 20 623€ 22 578€ 24 583€ 31 287€ 33 263€ 19 824€ 15 408€ 15 353€
42
562
Úroky
6 811€ 7 356€ 7 894€ 8 522€ 9 765€ 11 139€ 12 510€ 14 412€ 15 532€ 17 084€ 19 108€ 22 837€ 25 321€ 14 508€ 13 756€ 14 217€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 400€ 5 252€ 5 189€ 5 320€ 5 423€ 5 462€ 4 630€ 5 835€ 5 091€ 5 493€ 5 475€ 8 450€ 7 942€ 5 316€ 1 652€ 804€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
39 662€ 36 958€ 21 373€ 26 044€ 26 160€ 25 592€ 23 117€ 17 896€ 15 733€ 141 380€ 59 271€ 10 763€ 14 498€ 19 651€ 19 092€ 39 508€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 768€ 3 770€ 3 253€ 1 752€ 1 654€ 1 608€ 1 638€ 1 040€ 917€ 1 124€ 1 023€ 834€ 787€ 0€ 130€ 469€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
35 894€ 33 188€ 18 120€ 24 292€ 24 506€ 23 984€ 21 480€ 16 856€ 14 816€ 140 256€ 58 248€ 9 929€ 13 711€ 19 651€ 18 962€ 39 039€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
974 226€ 875 557€ 797 674€ 759 902€ 690 932€ 676 020€ 616 805€ 614 680€ 697 127€ 830 763€ 762 669€ 721 361€ 755 036€ 752 970€ 769 228€ 723 369€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
19 070€ 13 806€ 5 147€ 4 239€ 6 851€ 6 833€ 7 151€ 7 946€ 8 118€ 7 827€ 8 437€ 9 220€ 8 570€ 6 233€ 4 619€ 5 466€
67
602
Tržby z predaja služieb
19 070€ 13 806€ 5 147€ 4 239€ 6 851€ 6 833€ 7 151€ 7 946€ 8 118€ 7 827€ 8 437€ 9 220€ 8 570€ 6 233€ 4 619€ 5 466€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 464€ 0€ 4 932€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 464€ 0€ 4 932€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
800 580€ 735 247€ 689 588€ 647 503€ 651 438€ 614 708€ 559 270€ 527 746€ 499 938€ 610 688€ 508 139€ 459 534€ 452 503€ 471 641€ 413 550€ 480 412€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
709 165€ 672 036€ 631 039€ 596 669€ 600 473€ 557 667€ 511 293€ 479 687€ 445 227€ 562 016€ 456 100€ 408 157€ 396 606€ 372 329€ 389 222€ 450 122€
82
633
Výnosy z poplatkov
91 415€ 63 211€ 58 549€ 50 834€ 50 964€ 57 042€ 47 977€ 48 059€ 54 711€ 48 672€ 52 039€ 51 377€ 55 897€ 99 312€ 24 328€ 30 290€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
98 427€ 105 114€ 129 400€ 93 714€ 100 184€ 114 545€ 105 523€ 145 789€ 457 062€ 97 335€ 153 126€ 90 357€ 96 448€ 108 581€ 143 812€ 142 833€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 3 215€ 13 572€ 0€ 0€ 600€ 2 036€ 9 144€ 290 044€ 1 497€ 0€ 1 430€ 16 923€ 1 203€ 15 720€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 153€ 744€ 787€ 767€ 678€ 929€ 641€ 1 079€ 1 071€ 1 382€ 1 031€ 749€ 221€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 8 150€ 4 000€ 394€ 4 578€ 11 050€ 394€ 439€ 215€ 30€ 0€ 250€ 50€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
97 215€ 93 005€ 111 041€ 92 553€ 94 927€ 101 966€ 102 452€ 135 128€ 165 731€ 94 426€ 152 094€ 87 928€ 79 254€ 107 378€ 128 092€ 142 833€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 397€ 22 074€ 2 101€ 17 655€ 14 211€ 9 532€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 397€ 22 074€ 2 101€ 17 655€ 14 211€ 9 532€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 211€ 9 532€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 397€ 14 682€ 2 101€ 17 655€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
7€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 50€ 109€ 230€ 485€ 1 370€ 691€ 604€ 1 107€ 967€ 914€
102
662
Úroky
7€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 50€ 109€ 230€ 485€ 1 370€ 691€ 604€ 1 107€ 967€ 914€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
111 272€ 80 803€ 94 347€ 76 418€ 57 519€ 58 769€ 64 052€ 82 843€ 93 782€ 109 013€ 110 619€ 106 771€ 111 178€ 127 553€ 52 837€ 39 681€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
53 321€ 22 052€ 44 577€ 26 648€ 8 810€ 10 538€ 13 259€ 15 141€ 26 218€ 18 803€ 17 028€ 12 947€ 28 135€ 55 292€ 9 268€ 3 551€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
57 952€ 47 220€ 49 770€ 49 770€ 48 708€ 48 232€ 50 793€ 67 702€ 67 564€ 90 210€ 93 052€ 93 014€ 82 713€ 72 261€ 43 569€ 36 130€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 540€ 810€ 330€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 10 331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 031 036€ 934 979€ 918 491€ 821 883€ 816 114€ 794 865€ 736 045€ 764 899€ 1 059 129€ 840 676€ 803 842€ 669 174€ 686 958€ 729 326€ 625 317€ 669 306€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
56 811€ 59 421€ 120 817€ 61 981€ 125 183€ 118 844€ 119 241€ 150 219€ 362 002€ 9 913€ 41 173€ -52 187€ -68 078€ -23 644€ -143 911€ -54 063€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 9€ 21€ 43€ 92€ 164€ 17€ 25€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
56 811€ 59 420€ 120 815€ 61 979€ 125 181€ 118 843€ 119 231€ 150 198€ 361 959€ 9 821€ 41 010€ -52 204€ -68 103€ -23 644€ -143 911€ -54 063€