Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
116 957€ 98 954€ 79 277€ 74 393€ 77 956€ 78 601€ 68 143€ 76 259€ 60 777€ 81 162€ 88 707€ 74 118€ 129 270€ 130 844€ 114 167€
02
501
Spotreba materiálu
45 539€ 44 578€ 35 898€ 38 100€ 40 608€ 42 456€ 26 794€ 35 975€ 36 063€ 32 054€ 24 461€ 22 877€ 48 369€ 33 325€ 35 237€
03
502
Spotreba energie
71 419€ 54 376€ 43 379€ 36 293€ 37 348€ 36 145€ 41 348€ 40 285€ 24 715€ 49 108€ 64 247€ 51 241€ 80 901€ 97 519€ 78 930€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
129 792€ 143 898€ 110 090€ 96 639€ 103 293€ 85 882€ 78 301€ 78 033€ 79 298€ 88 169€ 83 144€ 103 762€ 126 573€ 149 920€ 108 899€
07
511
Opravy a udržiavanie
25 792€ 35 903€ 26 135€ 12 780€ 30 982€ 15 429€ 14 583€ 5 914€ 5 742€ 22 466€ 9 946€ 5 681€ 44€ 6 998€ 9 818€
08
512
Cestovné
106€ 3 000€ 130€ 989€ 98€ 88€ 209€ 99€ 382€ 77€ 217€ 22€ 372€ 476€ 767€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 388€ 411€ 377€ 413€ 189€ 415€ 443€ 364€ 1 029€ 410€ 516€ 569€ 3 418€ 4 915€ 2 708€
10
518
Ostatné služby
102 506€ 104 584€ 83 449€ 82 458€ 72 024€ 69 950€ 63 066€ 71 655€ 72 144€ 65 216€ 72 466€ 97 490€ 122 739€ 137 531€ 95 606€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
379 829€ 323 550€ 313 227€ 275 135€ 252 806€ 223 323€ 224 212€ 229 029€ 207 968€ 185 652€ 183 205€ 185 895€ 215 447€ 204 214€ 192 449€
12
521
Mzdové náklady
261 417€ 234 494€ 226 131€ 199 400€ 175 865€ 162 665€ 161 654€ 164 026€ 149 630€ 133 807€ 133 896€ 136 295€ 159 020€ 151 200€ 145 353€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
91 947€ 80 585€ 77 439€ 68 756€ 61 415€ 54 534€ 55 603€ 56 373€ 51 785€ 45 355€ 44 316€ 44 291€ 50 040€ 46 812€ 38 538€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
26 454€ 8 471€ 9 656€ 6 979€ 15 526€ 6 124€ 6 955€ 8 631€ 6 553€ 6 490€ 4 994€ 5 264€ 6 387€ 6 089€ 8 558€
16
528
Ostatné sociálne náklady
11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 113€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
456€ 893€ 431€ 734€ 1 519€ 601€ 894€ 3 496€ 641€ 765€ 1 160€ 2 506€ 979€ 772€ 863€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 863€
20
538
Ostatné dane a poplatky
456€ 893€ 431€ 734€ 1 519€ 601€ 894€ 3 496€ 641€ 765€ 1 160€ 2 506€ 979€ 772€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 717€ 14 539€ 26 653€ 11 709€ 13 356€ 8 653€ 11 336€ 82 999€ 10 716€ 11 170€ 4 165€ 8 783€ 1 933€ 3 413€ 31 029€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
331€ 0€ 57€ 0€ 0€ 165€ 2 398€ 74 751€ 27€ 0€ 511€ 1 500€ 1 039€ 587€ 0€
23
542
Predaný materiál
723€ 489€ 763€ 604€ 983€ 641€ 912€ 684€ 672€ 459€ 323€ 873€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 5€ 60€ 0€ 4€ 0€ 0€ 37€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 866€ 0€ 0€ 0€ 1 972€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 663€ 14 050€ 25 827€ 11 045€ 12 373€ 7 843€ 8 027€ 7 565€ 9 980€ 2 845€ 3 331€ 6 402€ 894€ 854€ 31 029€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
190 241€ 181 384€ 190 339€ 190 974€ 184 897€ 179 486€ 193 651€ 190 953€ 307 406€ 311 897€ 318 929€ 332 211€ 239 293€ 245 565€ 221 101€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
188 641€ 179 784€ 188 739€ 189 374€ 183 497€ 178 198€ 192 363€ 189 753€ 306 406€ 301 499€ 296 855€ 318 179€ 220 638€ 230 358€ 211 569€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 400€ 1 288€ 1 288€ 1 200€ 1 000€ 10 397€ 22 074€ 14 032€ 18 655€ 15 207€ 9 532€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 655€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 400€ 1 288€ 1 288€ 1 200€ 1 000€ 10 397€ 14 682€ 14 032€ 0€ 15 207€ 9 532€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 392€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
12 608€ 13 083€ 13 842€ 15 188€ 16 601€ 17 140€ 20 247€ 20 623€ 22 578€ 24 583€ 31 287€ 33 263€ 19 824€ 15 408€ 15 353€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
7 356€ 7 894€ 8 522€ 9 765€ 11 139€ 12 510€ 14 412€ 15 532€ 17 084€ 19 108€ 22 837€ 25 321€ 14 508€ 13 756€ 14 217€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 252€ 5 189€ 5 320€ 5 423€ 5 462€ 4 630€ 5 835€ 5 091€ 5 493€ 5 475€ 8 450€ 7 942€ 5 316€ 1 652€ 804€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
36 958€ 21 373€ 26 044€ 26 160€ 25 592€ 23 117€ 17 896€ 15 733€ 141 380€ 59 271€ 10 763€ 14 498€ 19 651€ 19 092€ 39 508€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 770€ 3 253€ 1 752€ 1 654€ 1 608€ 1 638€ 1 040€ 917€ 1 124€ 1 023€ 834€ 787€ 0€ 130€ 469€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
33 188€ 18 120€ 24 292€ 24 506€ 23 984€ 21 480€ 16 856€ 14 816€ 140 256€ 58 248€ 9 929€ 13 711€ 19 651€ 18 962€ 39 039€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
875 557€ 797 674€ 759 902€ 690 932€ 676 020€ 616 805€ 614 680€ 697 127€ 830 763€ 762 669€ 721 361€ 755 036€ 752 970€ 769 228€ 723 369€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
13 806€ 5 147€ 4 239€ 6 851€ 6 833€ 7 151€ 7 946€ 8 118€ 7 827€ 8 437€ 9 220€ 8 570€ 6 233€ 4 619€ 5 466€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
13 806€ 5 147€ 4 239€ 6 851€ 6 833€ 7 151€ 7 946€ 8 118€ 7 827€ 8 437€ 9 220€ 8 570€ 6 233€ 4 619€ 5 466€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 464€ 0€ 4 932€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 464€ 0€ 4 932€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
735 247€ 689 588€ 647 503€ 651 438€ 614 708€ 559 270€ 527 746€ 499 938€ 610 688€ 508 139€ 459 534€ 452 503€ 471 641€ 413 550€ 480 412€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
672 036€ 631 039€ 596 669€ 600 473€ 557 667€ 511 293€ 479 687€ 445 227€ 562 016€ 456 100€ 408 157€ 396 606€ 372 329€ 389 222€ 450 122€
82
633
Výnosy z poplatkov
63 211€ 58 549€ 50 834€ 50 964€ 57 042€ 47 977€ 48 059€ 54 711€ 48 672€ 52 039€ 51 377€ 55 897€ 99 312€ 24 328€ 30 290€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
105 114€ 129 400€ 93 714€ 100 184€ 114 545€ 105 523€ 145 789€ 457 062€ 97 335€ 153 126€ 90 357€ 96 448€ 108 581€ 143 812€ 142 833€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 215€ 13 572€ 0€ 0€ 600€ 2 036€ 9 144€ 290 044€ 1 497€ 0€ 1 430€ 16 923€ 1 203€ 15 720€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
744€ 787€ 767€ 678€ 929€ 641€ 1 079€ 1 071€ 1 382€ 1 031€ 749€ 221€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8 150€ 4 000€ 394€ 4 578€ 11 050€ 394€ 439€ 215€ 30€ 0€ 250€ 50€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
93 005€ 111 041€ 92 553€ 94 927€ 101 966€ 102 452€ 135 128€ 165 731€ 94 426€ 152 094€ 87 928€ 79 254€ 107 378€ 128 092€ 142 833€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 397€ 22 074€ 2 101€ 17 655€ 14 211€ 9 532€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 397€ 22 074€ 2 101€ 17 655€ 14 211€ 9 532€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 211€ 9 532€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 397€ 14 682€ 2 101€ 17 655€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 50€ 109€ 230€ 485€ 1 370€ 691€ 604€ 1 107€ 967€ 914€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 50€ 109€ 230€ 485€ 1 370€ 691€ 604€ 1 107€ 967€ 914€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
80 803€ 94 347€ 76 418€ 57 519€ 58 769€ 64 052€ 82 843€ 93 782€ 109 013€ 110 619€ 106 771€ 111 178€ 127 553€ 52 837€ 39 681€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
22 052€ 44 577€ 26 648€ 8 810€ 10 538€ 13 259€ 15 141€ 26 218€ 18 803€ 17 028€ 12 947€ 28 135€ 55 292€ 9 268€ 3 551€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
47 220€ 49 770€ 49 770€ 48 708€ 48 232€ 50 793€ 67 702€ 67 564€ 90 210€ 93 052€ 93 014€ 82 713€ 72 261€ 43 569€ 36 130€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 540€ 810€ 330€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
934 979€ 918 491€ 821 883€ 816 114€ 794 865€ 736 045€ 764 899€ 1 059 129€ 840 676€ 803 842€ 669 174€ 686 958€ 729 326€ 625 317€ 669 306€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
59 421€ 120 817€ 61 981€ 125 183€ 118 844€ 119 241€ 150 219€ 362 002€ 9 913€ 41 173€ -52 187€ -68 078€ -23 644€ -143 911€ -54 063€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 9€ 21€ 43€ 92€ 164€ 17€ 25€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
59 420€ 120 815€ 61 979€ 125 181€ 118 843€ 119 231€ 150 198€ 361 959€ 9 821€ 41 010€ -52 204€ -68 103€ -23 644€ -143 911€ -54 063€