Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
193 282€ 174 539€ 164 073€ 142 749€ 146 507€ 139 479€ 140 823€ 149 002€ 146 250€ 147 385€ 146 068€ 153 100€ 149 485€ 159 234€ 141 126€
02
501
Spotreba materiálu
126 153€ 118 440€ 107 939€ 89 753€ 93 966€ 88 160€ 86 278€ 95 152€ 86 342€ 85 939€ 81 665€ 87 624€ 85 950€ 87 191€ 91 314€
03
502
Spotreba energie
67 129€ 56 098€ 56 134€ 52 996€ 52 541€ 51 319€ 54 545€ 53 851€ 59 908€ 61 446€ 64 403€ 65 476€ 63 535€ 72 043€ 49 813€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
55 722€ 25 216€ 25 086€ 21 039€ 43 516€ 24 138€ 95 568€ 15 962€ 16 599€ 13 641€ 24 857€ 21 976€ 26 035€ 17 474€ 24 268€
07
511
Opravy a udržiavanie
34 115€ 2 102€ 3 139€ 2 746€ 28 941€ 6 127€ 80 752€ 2 768€ 5 677€ 3 796€ 10 555€ 6 261€ 10 073€ 2 117€ 5 636€
08
512
Cestovné
136€ 227€ 320€ 504€ 1 510€ 2 078€ 1 853€ 537€ 461€ 304€ 760€ 421€ 409€ 610€ 419€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
21 471€ 22 887€ 21 627€ 17 790€ 13 064€ 15 932€ 12 963€ 12 657€ 10 461€ 9 541€ 13 541€ 15 294€ 15 554€ 14 747€ 18 213€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
747 893€ 735 874€ 731 769€ 626 278€ 557 591€ 508 802€ 447 416€ 364 979€ 337 142€ 316 429€ 302 620€ 294 424€ 304 783€ 286 325€ 234 485€
12
521
Mzdové náklady
534 092€ 529 808€ 527 623€ 454 803€ 405 146€ 371 955€ 328 053€ 266 616€ 247 818€ 233 116€ 223 580€ 216 671€ 223 433€ 211 033€ 172 600€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
182 919€ 180 342€ 179 605€ 154 688€ 138 926€ 128 035€ 113 288€ 93 430€ 85 927€ 80 235€ 76 113€ 75 051€ 76 098€ 72 268€ 59 386€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
7 616€ 7 690€ 7 420€ 5 900€ 1 792€ 1 546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 265€ 18 033€ 17 120€ 10 887€ 11 727€ 7 266€ 6 075€ 4 932€ 3 397€ 3 078€ 2 927€ 2 703€ 5 252€ 3 024€ 2 499€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 547€ 2 547€ 2 541€ 2 085€ 2 085€ 2 085€ 2 085€ 1 900€ 1 885€ 1 800€ 1 736€ 1 616€ 1 610€ 0€ 1 145€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 381€ 2 381€ 2 381€ 1 985€ 1 985€ 1 985€ 1 985€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 735€ 1 616€ 1 602€ 0€ 1 109€
20
538
Ostatné dane a poplatky
166€ 166€ 160€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 85€ 1€ 0€ 8€ 0€ 37€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
230€ 5 041€ 5 458€ 305€ 34€ 75€ 0€ 133€ 200€ 199€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
230€ 0€ 133€ 200€ 199€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
5 041€ 5 458€ 305€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
34 257€ 34 485€ 32 943€ 33 397€ 38 698€ 33 220€ 30 503€ 30 492€ 28 901€ 41 520€ 46 407€ 44 197€ 44 634€ 43 617€ 21 104€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 818€ 29 254€ 28 403€ 27 940€ 34 856€ 33 220€ 30 503€ 30 492€ 28 901€ 29 235€ 30 585€ 30 500€ 30 263€ 30 080€ 11 688€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
5 439€ 5 231€ 4 540€ 5 457€ 3 842€ 12 286€ 15 822€ 13 697€ 14 371€ 13 537€ 9 416€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 239€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 294€ 5 231€ 4 540€ 4 349€ 12 286€ 15 822€ 13 697€ 14 371€ 13 537€ 9 101€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 145€ 1 108€ 3 842€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
58€ 32€ 54€ 32€ 43€ 76€ 46€ 30€ 276€ 491€ 625€ 467€ 450€ 381€ 413€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
58€ 32€ 54€ 32€ 43€ 76€ 46€ 30€ 276€ 491€ 625€ 467€ 450€ 379€ 413€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
189 596€ 191 586€ 192 927€ 178 446€ 174 498€ 181 391€ 179 767€ 179 877€ 169 953€ 166 170€ 170 789€ 161 983€ 165 162€ 136 460€ 121 958€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
184 424€ 189 146€ 186 287€ 173 981€ 170 153€ 168 502€ 169 032€ 169 041€ 159 513€ 153 842€ 158 567€ 155 133€ 163 082€ 135 506€ 121 865€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
5 173€ 2 440€ 6 640€ 4 465€ 4 345€ 12 889€ 10 735€ 10 837€ 10 439€ 12 328€ 12 222€ 6 850€ 2 080€ 954€ 93€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 223 583€ 1 169 319€ 1 154 851€ 1 004 332€ 962 936€ 889 190€ 896 242€ 742 242€ 701 080€ 687 436€ 693 102€ 677 897€ 692 360€ 643 689€ 544 500€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
192 741€ 192 197€ 191 718€ 179 731€ 177 614€ 178 105€ 173 817€ 173 803€ 164 984€ 163 478€ 165 165€ 161 605€ 165 113€ 135 952€ 121 486€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
192 741€ 192 197€ 191 718€ 179 731€ 177 614€ 178 105€ 173 817€ 173 803€ 164 984€ 163 478€ 165 165€ 161 605€ 165 113€ 135 952€ 121 486€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 430€ 1 776€ 71€ 725€ 3 286€ 5 950€ 6 075€ 4 967€ 2 688€ 5 608€ 341€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 430€ 1 776€ 71€ 725€ 3 286€ 5 950€ 6 075€ 4 967€ 2 688€ 5 608€ 341€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 231€ 4 540€ 9 241€ 58€ 12 361€ 15 822€ 13 697€ 14 371€ 13 537€ 9 490€ 4 124€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 231€ 4 540€ 9 241€ 58€ 12 361€ 15 822€ 13 697€ 14 371€ 13 537€ 9 490€ 4 124€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 231€ 4 540€ 4 349€ 12 286€ 15 822€ 13 697€ 14 371€ 13 537€ 9 490€ 4 124€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 892€ 58€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2€ 4€ 17€ 45€ 60€ 628€ 674€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2€ 4€ 17€ 45€ 60€ 626€ 674€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 039 062€ 961 527€ 962 853€ 813 156€ 785 026€ 709 161€ 715 683€ 561 521€ 536 026€ 507 364€ 500 378€ 500 506€ 520 706€ 488 932€ 416 894€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
958 024€ 859 416€ 896 121€ 782 238€ 749 550€ 672 216€ 683 708€ 522 686€ 504 753€ 477 333€ 469 793€ 467 186€ 490 444€ 458 852€ 405 045€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
28 560€ 28 995€ 28 144€ 27 681€ 34 576€ 32 940€ 30 345€ 30 345€ 28 754€ 29 211€ 30 585€ 30 500€ 30 263€ 30 080€ 2 115€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
52 221€ 72 858€ 37 152€ 2 979€ 350€ 3 504€ 1 473€ 8 343€ 651€ 490€ 0€ 2 820€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
100€ 100€ 100€ 100€ 120€ 120€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 573€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 177€ 270€ 220€ 1 720€ 307€ 0€ 0€ 0€ 0€ 161€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
158€ 158€ 158€ 158€ 160€ 160€ 148€ 147€ 147€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 237 034€ 1 162 694€ 1 165 587€ 993 016€ 963 366€ 890 552€ 895 451€ 741 398€ 718 339€ 689 357€ 684 866€ 676 868€ 699 416€ 635 002€ 543 178€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
13 451€ -6 625€ 10 736€ -11 316€ 429€ 1 362€ -792€ -843€ 17 259€ 1 920€ -8 236€ -1 028€ 7 056€ -8 687€ -1 321€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 8€ 11€ 119€ 127€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
13 451€ -6 625€ 10 736€ -11 316€ 429€ 1 362€ -792€ -843€ 17 259€ 1 920€ -8 237€ -1 037€ 7 045€ -8 806€ -1 448€