Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

L.B.K., s.r.o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
480 716 € 532 799 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
60 522€ 369 939€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
104 275€ 161 199€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
301 565€ 598€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 354€ 1 063€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
470 575 € 558 521 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
47 880€ 345 240€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 426€ 13 944€
11
C.
Služby
40 051€ 19 448€
12
D.
Osobné náklady
12 742€ 25 663€
13
E.
Dane a poplatky
4 991€ 5 907€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
58 832€ 126 748€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
281 906€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 747€ 21 571€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
10 141 € -25 722 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
71 440 € 152 506 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
59 € 104 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25€ 51€
25
XI.
Kurzové zisky
34€ 53€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 239 € 1 507 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
736€ 701€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
503€ 806€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 180 € -1 403 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 961 € -27 125 €
36
P.
Daň z príjmov
965€ 9€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
7 996 € -27 134 €